Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Jämställdhet: lika rättigheter på arbetsplatsen

Jämställdhet handlar om demokrati, alltså om makt – på arbetsplatsen och i samhället. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet och lön

Kön ska inte bestämma lön. Så här vill Vision att jämställdheten i arbetslivet ska förbättras.

 • Högre lön i kvinnodominerade branscher. I sektorer, yrken och branscher där de flesta som arbetar är kvinnor tjänar alla mindre än i sektorer, yrken och branscher där de flesta är män. Det kallas strukturella löneskillnader. Vision påverkar för att de strukturella löneskillnaderna ska minska och på sikt försvinna.

  Strukturella löneskillnader
 • Skillnader i lön som beror på kön ska rättas till. Lönen ska sättas individuellt. Arbetsgivare och Visions företrädare behöver jobba med lönekartläggning på arbetsplatserna för att förhindra osakliga löneskillnader.

  Löneskillnader och kön

Tips för mer jämställdhet på arbetsplatsen

Vision vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är fem tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.

 1. Lika lön för samma jobb. Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en årlig lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Du kan använda resultaten av lönekartläggningen i överläggningar med din arbetsgivare inför lönerevisioner.
 2. Var med och påverka. Ta reda på hur väl din arbetsplats lever upp till kraven i diskrimineringslagen. Prata med ditt fackliga ombud och fråga om arbetsgivaren gör det som lagen kräver. Det kan till exempel vara att ha rutiner och riktlinjer om sexuella trakasserier. Ingen medarbetare ska ha det sämre på grund av någon diskrimineringsgrund.
 3. Jobba med synliggörande. Var en aktiv lyssnare och ge respons och konstruktiv kritik. Säkerställ att alla kommer till tals under möten och att ingen blir osynliggjord. Motarbeta härskartekniker, som är ett oschyst sätt att utöva makt över någon annan.
 4. Fördela osynligt arbete. På arbetsplatsen är det viktigt att även det osynliga arbetet fördelas jämnt. Det kan handla om att plocka ur diskmaskinen, skriva protokoll, följa upp beslut eller planera trivselaktiviteter för kollegorna. I dag är det alltför ofta kvinnor som gör det osynliga arbetet – vilket innebär att de får mindre tid att fokusera på sina faktiska arbetsuppgifter.
 5. Lär dig mer om jämställdhet. Som medlem i Vision har du möjlighet att gå utbildningar och delta i webbinarier i ämnet. I vår e-utbildning En arbetsplats för alla får du även tips på hur du kan bidra till ett mer öppet, inkluderande och mänskligt arbetsliv.

Förutsättningar för jämställdhet på arbetsplatsen

Vilka förutsättningar behövs på arbetsplatsen för att förbättra jämställdheten?

 • Fler chefer som är kvinnor på de högsta chefspositionerna.
 • Goda arbetsförhållandena för både kvinnor och män. Det ger fördelar både för medarbetarna och för hela verksamheten. 
 • Samma möjligheter för både kvinnor och män att förena arbete, familjeliv och fritid.
 • Att både män och kvinnor är föräldralediga.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och könsrelaterat våld – både i arbetslivet och i samhället.

Vad gör Vision för jämställdhet i arbetslivet?

Vision påverkar för ökat jämställdhet i arbetslivet genom att

 • driva opinionsbildning och ta fram rapporter
 • utbilda medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare som sedan påverkar till förändring på arbetsplatserna

  Utbildning
 • förhandla om villkor i kollektivavtalen som ökar möjligheterna för de anställda

  Kollektivavtal
 • uppmärksamma jämställdhetsfrågor med ansvariga politiker och i media och i debattartiklar, seminarier och kampanjer där vi för fram förbättringsförslag

  Press
 • kartlägga skillnader som beror på kön, så att de kan åtgärdas på arbetsplatserna.

  Lönekartläggning

Utfrågning med politiker om jämställdhet

Hur når vi jämställda villkor i välfärden? Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har frågat ut riksdagspolitiker om hur vi når jämställda löner, pensioner och en arbetsmiljö som inte sliter ut välfärdens chefer och medarbetare.

Kommentar: Insikten finns – men jämställdhetsreformerna saknas

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss