Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två leende kollegor vid bokhylla.

Yttrandefrihet på jobbet

Din rätt att yttra dig kritiskt om din arbetsgivare beror på om du är anställd i privat eller offentlig verksamhet. Visselblåsarlagen ger dig som arbetstagare ytterligare skydd för att larma om allvarliga missförhållanden.

Att säga vad du tycker är att vara delaktig och engagerad. Öppna, fria diskussioner på en arbetsplats leder ofta till förbättringar och nya idéer. Genom att lufta åsikter undviker du onödiga konflikter och dålig stämning.

Men det finns regler för när du måste gå försiktigt fram för att inte skada din omgivning. Regler om yttrandefrihet på jobbet ser olika ut för privata och offentliga verksamheter.

Offentlig verksamhet – större rätt till kritik

I offentlig verksamhet har du som anställd större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du arbetar för att tjäna allmänna intresset. Offentlig verksamhet ska bedrivas så öppet som möjligt och medborgarna har rätt till sådan insyn att de kan ställa rättmätiga krav på politikerna.

Därmed har du som anställd rätt – och kanske också skyldighet – att påtala fel och brister, ur demokratisk synpunkt. Däremot får du inte bryta mot den tystnadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Även i offentlig sektor är det klokt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter. Ge dem möjlighet att göra något åt problemen innan du funderar på att göra din kritik offentlig.

I Sverige finns ett meddelarskydd som innebär att journalister inte kan avslöja vem som har gett dem viss information. I offentlig sektor är det också förbjudet för arbetsgivare eller andra att forska i vem som har gett journalisten informationen.

Checklista för offentligt anställda

 • Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även på jobbet.
 • Du får inte utsättas för repressalier för att du har använt din yttrandefrihet.
 • Du får vända dig till massmedia och göra intervjuer på din arbetstid.
 • Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia, tack vare meddelarskyddet.
 • Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som vänt sig till media, tack vare efterforskningsförbudet.
 • Du har rätt att informera allmänheten om vilka konsekvenser ett politiskt beslut innebär.
 • Du får inte bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler mot arbetsgivarens vilja.
 • Din arbetsgivare får inte försöka förmå dig att inte använda dina grundlagsenliga friheter och rättigheter. Däremot kan en arbetsgivare bestämma vem som ska uttala sig för verksamhetens räkning.

Privat verksamhet – begränsad yttrandefrihet

I privata verksamheter går skyldigheten till lojalitet med arbetsgivaren före yttrandefriheten. Du har rätt att kritisera företaget internt och att påtala sådant som du tycker är fel. Huvudregeln är att du ska framföra kritik till de ansvariga inom företaget eller till facket. Du har ingen självklar rätt att gå utanför företaget med klagomål och synpunkter, till exempel till media.

I många branscher i den privata sektorn finns lojalitets­klausuler med i anställnings­avtalen. Det innebär att anställda förbinder sig till att vara lojala och inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren eller öppet kritisera verksamheten eller arbetsgivaren. Klausulen kan också förbinda dig till att inte ta anställning i ett konkurrerande företag inom en viss tid.

Checklista för privat anställda

 • Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller inte på jobbet.
 • Du har mycket begränsad rätt att offentligt kritisera din arbetsgivare.
 • Innan du kritiserar arbetsgivaren måste du först kontakta din chef och försöka få till en ändring.
 • Dina påståenden om fel och brister måste vara korrekta.
 • Om dina påståenden kan skada arbetsgivaren riskerar du att bli uppsagd eller avskedad.
 • Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia tack vare meddelarskyddet, men din arbetsgivare har rätt att försöka ta reda på vem som har vänt sig till media.
 • Du får inte bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler mot arbetsgivarens vilja.

Särskilda regler för chefer

Är du chef? Då kan särskilda regler gälla för dig när det kommer till yttrandefrihet.

Yttrandefrihet för chefer

Visselblåsarlagen

Sverige har en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser – den så kallade visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen

Vill du ha råd om yttrandefrihet och arbetsförhållanden?

Du kan alltid vända dig till Arbetsmiljöverket eller Diskriminerings­ombudsmannen om du har synpunkter på förhållandena på din arbetsplats.

Kontakta Vision för råd och stöd om du vill kritisera din arbetsgivare. Ditt fackliga ombud har bättre möjligheter att framföra kritik inom ramen för sitt fackliga uppdrag.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss