Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Bokhylla full av böcker.

Rättshjälp

Är du medlem i Vision kan du få rättshjälp om du skulle råka ut för problem som rör arbetsrättsliga frågor. Om din arbetsgivare har brutit mot någon arbetsrättslig lag eller kollektivavtalet ska du alltid kontakta Vision.

Kontakta din lokala avdelning eller klubb

Har du blivit illa behandlad på jobbet, eller har din arbetsgivare brutit mot en arbetsrättslig lag eller mot kollektivavtalet? Hör av dig till Vision!

Vänd dig i första hand till din avdelning eller klubb. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet genom lokala förhandlingar. Men ibland går det inte att komma överens. Då behöver ärendet tas vidare till centrala förhandlingar och i vissa fall ända till Arbetsdomstolen.

Kontakta din avdelning eller klubb

Att driva ett ärende i domstol är dyrt. Men om Vision bedömer att det skulle vara möjligt att vinna målet behöver du som medlem inte betala något – i så fall står Vision för kostnaderna.

Hela vägen får du det stöd du behöver av våra förtroendevalda, ombudsmän och förbundsjurister.

Arbetsrätt – oense med din arbetsgivare

Om du blir oense med din arbetsgivare i en arbets­rättslig fråga ska en viss förhandlings­ordning följas. Exempel på arbets­rättsliga frågor kan vara att du har blivit omplacerad eller anser att du är diskriminerad.

Först går ärendet till lokal förhandling, sedan eventuellt till central förhandling, och därefter vidare till domstol eller skiljenämnd.

  • Lokal förhandling. Kontakta din avdelning eller klubb för att få hjälp med en lokal förhandling i ärendet. Det kan antingen vara en förtroendevald eller en ombudsman som tar kontakt med arbetsgivaren och förhandlar.
  • Central förhandling. Om det inte går att komma överens i en lokal förhandling kan ärendet gå vidare till central förhandling om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivar­organisation. Då tar en ombudsman från Vision kontakt med arbetsgivar­organisationen och genomför förhandlingen.
  • Arbetsdomstolen. Om parterna inte kan komma överens genom förhandlingar, och Visions förbunds­jurister bedömer att det finns förutsättningar att vinna målet, kan ärendet gå vidare till Arbets­domstolen. Visions förbunds­jurister företräder dig i domstolen och Vision står för kostnaderna.

Arbetsskadeförsäkring – begära omprövning

Du kan få hjälp av Vision att begära omprövning av ett slutgiltigt beslut från Afa Försäkring. Du kan också få rättshjälp för att begära omprövning i Skilje­nämnden för arbetsmarknads­försäkringar.

Socialförsäkringar – överklaga beslut

Som medlem kan du i vissa fall få stöd av Vision att överklaga beslut som gäller socialförsäkringarna.

Arbetsskadeförsäkringen

Du kan få hjälp av Vision att överklaga Försäkrings­kassans beslut om ersättning från arbetsskade­försäkringen. I vissa fall slussas ärendet vidare till LO-TCO Rättsskydd för handläggning.

Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen

Du kan i vissa fall få hjälp att överklaga a-kassans beslut. I undantagsfall kan du även få hjälp att överklaga beslut som rör din sjukpenning. I dessa fall är det förbunds­juristerna som är ombud.

Brottmål – juridisk hjälp

Rättshjälpen från Vision kan i vissa fall gälla juridisk hjälp i brottmål om du blir anklagad för ett brott. Det påstådda brottet måste ha begåtts i tjänsten och det får inte vara ett uppsåtligt brott. Ett exempel kan vara om du är chef och åtalas som ansvarig för en arbetsplatsolycka.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss