×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Rättshjälp

Är du medlem i Vision kan du få rättshjälp om du skulle råka ut för problem som rör arbetsrättsliga frågor. Har din arbetsgivare brutit mot någon arbetsrättslig lag eller kollektivavtalet ska du alltid kontakta Vision.

Om du tycker att du blivit illa behandlad på jobbet och din arbetsgivare har brutit mot någon arbetsrättslig lag eller kollektivavtalet: hör av dig!

Vänd dig i första hand till din avdelning eller klubb. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet genom lokala förhandlingar, men ibland kan man inte komma överens och ärendet behöver tas vidare till centrala förhandlingar och i vissa fall ända till Arbetsdomstolen.

Att driva ett ärende i domstol är dyrt. Om Vision gör bedömningen att det skulle vara möjligt att vinna målet och ärendet drivs till domstol behöver du som medlem inte betala något – Vision står för kostnaderna.

Hela vägen får du det stöd du behöver av förtroendevalda, ombudsmän och förbundsjurister.

Arbetsrätt – oense med din arbetsgivare

Om du blir oense med din arbetsgivare i en arbetsrättslig fråga – du kanske har blivit omplacerad eller anser att du är diskriminerad – ska en viss förhandlingsordning följas: lokal förhandling, eventuellt central förhandling och därefter vidare till domstol eller skiljenämnd.

  • Lokal förhandling Du kontaktar din avdelning eller klubb för att få hjälp med en lokal förhandling i ärendet. Det kan antingen vara en förtroendevald eller en ombudsman som tar kontakt med och förhandlar med arbetsgivaren.
  • Central förhandling Om man inte kan komma överens i en lokal förhandling och arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation, kan ärendet gå vidare till central förhandling. Då tar en ombudsman från Vision kontakt med arbetsgivarorganisationen och genomför förhandlingen.
  • Arbetsdomstolen Om parterna inte kan komma överens genom förhandlingar, och Visions förbundsjurister bedömer att det finns förutsättningar att vinna målet, kan ärendet gå vidare till Arbetsdomstolen. Visions förbundsjurister företräder dig i domstolen, och Vision står för kostnaderna.

Arbetsskadeförsäkring

Du kan få hjälp av Vision att begära omprövning av ett slutgiltigt beslut från AFA. Du kan också få rättshjälp för att begära omprövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. 

Socialförsäkringar

Som medlem kan du också i vissa fall få stöd av Vision att överklaga beslut som gäller socialförsäkringarna:

Arbetsskadeförsäkringen

Du kan få hjälp av Vision att överklaga Försäkringskassans beslut om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. I vissa fall slussas ärendet vidare till LO-TCO Rättsskydd för handläggning.

Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen

Du kan i vissa fall få hjälp att överklaga a-kassans beslut och i undantagsfall även hjälp att överklaga beslut som rör din sjukpenning. I dessa fall är det förbundsjuristerna som är ombud.

Brottmål

Rättshjälpen kan i vissa fall gälla juridisk hjälp i brottmål. Det påstådda brottet måste ha begåtts i tjänsten och det får inte vara ett uppsåtligt brott. Ett exempel kan vara en chef som åtalas som ansvarig för en arbetsplatsolycka.

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum