Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Uppsägning och avsked

Vill du avbryta din anställning, eller har du blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren? Då har du rättigheter både enligt lag och det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

En anställning kan upphöra på olika sätt. Du kan säga upp dig själv, bli uppsagd av arbetsgivaren, eller så löper din anställning ut efter en begränsad tid. I allvarliga fall kan du också bli avskedad.

Vilka regler som gäller beror på omständigheterna kring hur anställningen avslutades.

Egen uppsägning

Egen uppsägning innebär att du säger upp din egen anställning. Du behöver inte ange något skäl till varför du avslutar anställningen.

Om du säger upp dig själv beror uppsägningstiden och på vilken typ av anställning du har. Till exempel om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Det påverkar också om du har kollektivavtal som säger en annan uppsägningstid än lagen.

Om du har tänkt ansöka om a-kassa bör du också tänka på att din rätt till ersättning kan påverkas av att du säger upp dig själv.

Egen uppsägning

Uppsägningstid

Uppsagd av arbetsgivaren

Arbetsgivaren behöver ha sakliga skäl för att säga upp en anställd. Sakliga skäl kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl.

Din uppsägningstid om du blir uppsagd regleras i ditt kollektivavtal, eller i lagen om anställningsskydd om ni inte har kollektivavtal på din arbetsplats.

Uppsagd av arbetsgivaren

Ett varsel om uppsägning är en förvarning om att det kan bli uppsägningar på arbetsplatsen. Att bli varslad betyder inte att du nödvändigtvis kommer att bli uppsagd, men att arbetsgivaren kan komma att säga upp anställda.

Varsel och neddragningar

Tidsbegränsad anställning löper ut

Har du en tidsbegränsad anställning löper den ut vid den uppgjorda anställningstidens slut, om inte du och arbetsgivaren förlänger anställningen eller kommer överens om att avsluta den i förtid.

Exempel på tidsbegränsade anställningsformer är visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och projektanställning.

Anställningsformer

När kan du bli avskedad?

En medarbetare som har misskött sig grovt i arbetet kan bli avskedad. Då upphör anställningen direkt, utan någon uppsägningstid. Avsked från tjänst kan bli aktuellt vid brott på arbetsplatsen eller grov illojalitet mot arbetsgivaren.

Vad är skillnaden på uppsägning och avsked?

Skillnaden mellan uppsägning och avsked är om du har uppsägningstid eller om du måste lämna din tjänst direkt.

Om du blir uppsagd gäller en viss uppsägningstid innan din anställning upphör. Under uppsägningstiden ska du fortsätta jobba som vanligt och behåller din lön och dina anställningsförmåner.

Om du blir avskedad avslutas din anställning direkt. Då har du inte längre rätt till lön eller andra förmåner, i och med att du inte längre jobbar hos arbetsgivaren.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss