Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Trött kvinna lutar huvudet mot handen.

Om du blir sjukskriven

De första två veckorna som du är sjukskriven är det din arbetsgivare som ska betala ut sjuklön. Är du sjuk längre ska du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vision kan vara ett stöd och ett bollplank under din sjukskrivning och väg tillbaka till arbetet.

Du får sjuklön de första 14 dagarna

Om du är sjuk har du rätt att stanna hemma från jobbet och vara sjukskriven. Under de första två veckorna är det din arbetsgivare som ska betala ut sjuklön, med ett karensavdrag för den första dagen du är hemma. Du behöver kunna visa upp ett sjukintyg för din arbetsgivare från dag 8.

Sjuklönen är enligt lag 80 procent av din lön och övriga anställningsförmåner. Skrivningar om hur sjuklönen ska beräknas finns också i kollektivavtal.

Karensavdrag

Blir du sjuk under din semester gäller samma regler som när du jobbar. Då kan du avbryta semestern och byta den mot sjukdagar.

Sjuk på semestern

Ansök om sjukpenning efter 14 dagar

Om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver kunna visa upp ett sjukintyg för Försäkringskassan från dag 15.

Sjukpenning för anställda (forsakringskassan.se)

Kollektivavtal kan ge sjuklön efter dag 14

Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal får du en sjuklön från arbetsgivaren samtidigt som du får sjukpenning efter 14 dagars sjukdom. Sjukpenning tillsammans med sjuklön från arbetsgivaren innebär att du kan få nästan 90 procent av din lön fram till dag 90 i sjukperioden.

Kollektivavtal

Kollektivavtal kan ge ytterligare ersättning vid sjukskrivning

Från dag 91 till 360 i sjukskrivningsperioden kan du fortsatt få utfyllnad av sjukpenningen från försäkringsbolaget AFA Försäkring eller Alecta, beroende på vilket kollektivavtal som gäller.

Om du har en lön över taket för sjukpenningen (43 750 kronor år 2023) kan även en fortsatt utfyllnad från arbetsgivaren efter dag 90 vara aktuell, enligt bestämmelser i kollektivavtalet.

Om du blir riktigt långvarigt sjuk och får sjukersättning kan också AFA Försäkring eller Alecta betala en månadsersättning.

Ersättning vid sjukskrivning (afaforsakring.se)

Ersättning vid sjukdom – ITP Sjukpension (alecta.se)

Hur länge kan man vara sjukskriven?

Det finns ingen gräns för hur länge du kan vara sjukskriven, men målet är att du så snart som möjligt ska komma tillbaka i arbete. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om sjukskrivning.

Om du är sjuk en längre tid kommer Försäkringskassan att regelbundet pröva din förmåga att arbeta. Det kallas för rehabiliteringskedjan. Syftet är att redan tidigt fokusera på att komma tillbaka till jobbet.

Här kan du läsa om hur din arbetsförmåga bedöms i olika delar av perioder av sjukskrivningen och när du har rätt till sjukpenning.

De första 90 dagarna

Du har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga arbete.

Från dag 91 till dag 180

Du har rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Du har även rätt att vara tjänstledig från din ordinarie tjänst för att pröva ett annat arbete från och med dag 91.

Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du i vissa fall få ersättning från avtals­gruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Avtalsförsäkringar

Från och med dag 181

Du kan bara få sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på hela den reguljära arbetsmarknaden.

Ett undantag är dock om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din ordinarie arbetsgivare senast dag 365. Då kan du i vissa fall ha rätt till sjukpenning fram till dess.

Från och med dag 366

Från och med dag 366 i sjukskrivningen får du sjukpenning på fortsättningsnivå. Det är 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du har en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla din sjukpenning på normalnivå – 80 procent av SGI.

Viktigt att tänka på om du är sjukskriven

Vision ger dig stöd

Vision kan hjälpa dig med att tolka myndighetsbeslut och ge dig stöd för att ställa krav på att arbetsgivaren anpassar ditt arbete eller erbjuder dig nya arbetsuppgifter. Vision ska vara ditt stöd och bollplank. Regelverket är ibland oklart, så kontakta hellre Vision en gång för mycket än för lite!

Kontakta Vision

Var med i a-kassan

Från dag 181 dras sjukpenningen in om du bedöms ha arbetsförmåga på någon del av arbetsmarknaden. Då måste du söka annat jobb. Är du medlem i a-kassan kan du då ha rätt till ersättning baserat på din inkomst.

Du måste också vara medlem i en a-kassa för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning om du är under 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

A-kassan och Vision

Håll kontakt med Försäkringskassan

Du måste alltid själv veta var i rehabiliteringskedjan du befinner dig och vad som förväntas av dig. Försäkringskassan kan begära ett utlåtande om din arbetsförmåga. Då ska du begära att din arbetsgivare så snart som möjligt gör utlåtandet tillsammans med dig och ser till att det skickas in.

Håll kontakt med arbetsgivaren

Du måste ta reda på om du förväntas komma till arbetet eller delta i någon form av rehabiliteringsåtgärd eller utredning. Du måste besöka företagshälsovård eller annan anvisad läkare om arbetsgivaren begär det. Kontakta Vision om du är osäker.

Rehabiliteringsplan

Prata med Arbetsförmedlingen

Om du bedöms ha någon arbetsförmåga utanför din arbetsplats efter sjukskrivningsdag 181 måste du söka annat arbete. Kontakta därför Arbetsförmedlingen. Det är en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från a-kassan och behålla din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Kontakta gärna Arbetsförmedlingen redan i ett tidigt skede. Från och med dag 91 finns nämligen möjligheten att söka tjänstledigt för att pröva nytt arbete.

Din medlemsavgift om du blir sjuk

Du betalar medlemsavgift till Vision utifrån vad du har för inkomst. Inkomsten kan vara i form av exempelvis lön, sjukpenning, a-kasseersättning eller föräldrapenning. Avgiften räknas ut i procent av din inkomst.

Om du har sjukersättning på 100 procent har du rätt till minimiavgiften för medlemskap i Vision. Det gäller även om du är arbetslös utan ersättning.

Kontakta Vision så snart som möjligt om din inkomst ändras på grund av sjukskrivning, så att du får rätt avgift. Du kan också ändra dina uppgifter själv på Mina sidor. När du har sjukpenning kan din avgift ändras från fjärde månaden du är sjukskriven.

Visions medlemsavgifter

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss