Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Trött kvinna lutar huvudet mot handen.

Om du blir sjukskriven

De första två veckorna du är sjukskriven är det din arbetsgivare som ska betala ut sjuklön. Är du sjuk längre ska du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vision kan vara ett stöd och ett bollplank under din sjukskrivning och väg tillbaka till arbetet.

De första 14 dagarna

Är du sjuk har du rätt att stanna hemma från jobbet. Under de första två veckorna är det din arbetsgivare som ska betala ut sjuklön, med ett karensavdrag för den första dagen du är hemma. Du behöver kunna visa upp ett sjukintyg för din arbetsgivare från dag 8 och för försäkringskassan från dag 15. 

Karensavdrag

Ansök om sjukpenning efter 14 dagar

Om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukpenning för anställda (forsakringskassan.se)

Din rätt till sjukpenning under rehabiliteringen

Under den period som du är sjuk kommer förmågan att arbeta att prövas regelbundet inom olika tidsgränser som kallas rehabiliteringskedjan. Syftet med rehabiliteringskedjan är att redan tidigt fokusera på att komma tillbaka till jobbet.

Rehabiliteringskedjan fungerar i korthet så här under olika perioder. Läs mer om reglerna hos Försäkringskassan.

Regler om du blir sjuk (forsakringskassan.se)

De första 90 dagarna

Du har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga arbete.

Från dag 91 till dag 180

Du har rätt till sjukpenning om inget arbete alls kan utföras hos din arbetsgivare. Du har rätt att vara tjänstledig från din ordinarie tjänst för att pröva ett annat arbete från och med dag 91.

Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Från och med dag 181

Du kan bara få sjukpenning om inget arbete kan utföras på hela den reguljära arbetsmarknaden. Om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din ordinarie arbetsgivare senast dag 365 från insjuknandet, kan du dock i vissa fall ha rätt till sjukpenning fram till dess.

Från och med dag 366

Det finns inte någon gräns för hur länge det är möjligt att få sjukpenning. Från och med dag 366 i sjukskrivningen får du sjukpenning på fortsättningsnivå, 75 procent av din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Du som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om att få behålla din sjukpenning på normalnivå, 80 procent av SGI, utan tidsgräns.

Viktigt att tänka på om du är sjukskriven

  • Vision ger dig stöd. Vision kan hjälpa dig med att tolka myndighetsbeslut och ge dig stöd för att ställa krav på att arbetsgivaren anpassar ditt arbete eller erbjuder dig nya arbetsuppgifter. Vision ska vara ditt stöd och bollplank. Regelverket är ibland oklart, så kontakta hellre Vision en gång för mycket än för lite!
  • Var med i a-kassan. Om du från dag 181 bedöms ha arbetsförmåga på någon del av arbetsmarknaden dras sjukpenningen in. Då måste du söka annat arbete. Är du medlem i a-kassan kan du ha rätt till ersättning baserat på din inkomst. Du måste också vara medlem i en a-kassa för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning om du är under 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
  • Håll kontakt med Försäkringskassan. Du måste alltid själv veta var i rehabiliteringskedjan du befinner dig och vad som förväntas av dig. Försäkringskassan kan begära ett utlåtande om din arbetsförmåga. Då är det viktigt att du begär att arbetsgivaren så snart som möjligt gör utlåtandet tillsammans med dig och ser till att det skickas in.
  • Håll kontakt med arbetsgivaren. Du måste ta reda på om du förväntas inställa dig på arbetet eller delta i någon form av rehabiliteringsåtgärd eller utredning. Om arbetsgivaren begär det måste du besöka företagshälsovård eller annan anvisad läkare. Kontakta Vision om du är osäker.
  • Prata med Arbetsförmedlingen. Om du bedöms ha någon arbetsförmåga utanför din arbetsplats efter sjukskrivningsdag 181 måste du söka annat arbete. Kontakta därför arbetsförmedlingen. Det är en förutsättning för att du ska kunna få a-kasseersättning och behålla din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Kontakt med arbetsförmedlingen är värdefull redan i ett tidigt skede. Från och med dag 91 finns möjligheten att söka tjänstledigt för att pröva nytt arbete.
  • Kolla sjuklönevillkoren. Arbetar du inom kommun, region eller kommunalt bolag? Om Försäkringskassan drar in din sjukpenning finns möjlighet att i stället få kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Sjuklön betalas inte ut automatiskt och omfattas av särskilda regler. Därför behöver du så snart som möjligt informera arbetsgivaren om Försäkringskassans beslut och kontakta Vision lokalt. Medan du får sådan sjuklön från arbetsgivaren måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att inte förlora din sjukpenninggrundande inkomst.

Rehabiliteringsplan

Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? (pdf)

Guide: Ansök om Särskild AGS-KL vid indragen sjukpenning (pdf)

Din medlemsavgift om du blir sjuk

Du betalar medlemsavgift till Vision utifrån vad du har för inkomst. Inkomsten kan vara i form av lön, sjukpenning, a-kasseersättning, föräldrapenning med mer. Avgiften räknas i procent av din inkomst.

Om du har sjukersättning på 100 % har du rätt till minimiavgiften för medlemskap i Vision. Det gäller även när du är arbetslös utan ersättning.

Vad kostar det att bli medlem i Vision?

När din inkomst ändras, till exempel genom att du blir sjukskriven, ska du kontakta oss så snart som möjligt så att du får rätt avgift. Vi kan ändra avgiften upp till 2 månader retroaktivt. När du har sjukpenning kan din avgift ändras från fjärde månaden.

Notera att din avgift bara korrigeras om din bruttoinkomst är mindre än 23 650 kr per månad.

Kontakta Visions medlemsenhet på medlem@vision.se för att uppdatera dina uppgifter, eller uppdatera dem själv på Mina sidor. För vissa frågor behöver vi bekräfta din identitet med mobilt bank-id.

Mina sidor (logga in)

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar