Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Två skrattande kollegor vid postfack.

Arbetstid

Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden får enligt EU:s minimikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod.

Arbetstidslagen gäller i Sverige sedan 2005. Den tar hänsyn till de minimikrav som finns i EU:s arbetstidsdirektiv. På de flesta arbetsplatser där Visions medlemmar finns, styrs arbetstiden även av kollektivavtal.

Arbetstidslagen är en skyddslag, som kommit till för att skydda dig från att vara i tjänst alltför länge utan dygns- och veckovila. Men den har också en säkerhetsaspekt. Verksamheten kan bli lidande om de anställda har alltför långa arbetspass.

Arbetstidslagen

Visions kollektivavtal

Synen på arbetstid har förändrats

Inom allt fler yrken har betydelsen av när arbetsuppgifterna utförs minskat. Kvaliteten och resultatet är det viktiga – inte när och var arbetet utförs.

Vision arbetar för att du ska få större inflytande över din arbetstid. Arbetstiden ska anpassas efter arbetsmängden och vad verksamheten kräver, men också efter dina egna behov som anställd. Sådant som spelar in är arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kunna kombinera föräldraskap med arbetet.

Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet

Gå ner i arbetstid

Det finns möjlighet att gå ner i arbetstid av olika skäl. Här kan du läsa om vad som gäller i några olika fall.

Delledighet som föräldraledig

Om du behöver gå ner i arbetstid på grund av föräldraledighet kan du ansöka om delledighet med eller utan föräldrapenning.

Om du inte tar ut föräldrapenning har du rätt att  förkorta din normala arbetstid med högst 25 procent. Det innebär att du får jobba lägst 75 procent fram till att barnet fyllt åtta år, eller ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Om du däremot tar ut föräldrapenning  kan ledigheten omfatta tre fjärdedelar, halvtid, en fjärdedel eller en åttondel av heltid. Tänk på att du bara har rätt till ledighet i samma omfattning som du tar ut föräldrapenning.  

Tjänstledig för studier

Enligt studieledighetslagen har du även rätt att vara tjänstledig för studier. Du har rätt att vara ledig i den mån studierna kräver. Arbetsgivaren kan inte neka tjänstledighet för studier men har däremot möjlighet att skjuta upp ledigheten i sex månader. 

Tjänstledighet

Har du fyllt 62?

Vision har i sitt kollektivavtal med Svenska kyrkan förhandlat fram möjligheten att trappa ner arbetstiden för äldre personal. Modellen kallas för 80-90-100. Modellen innebär att anställda som har fyllt 62 år kan få gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen under de sista tre åren på jobbet. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension som om man jobbade 100 procent.

Överenskommelsen är initierad av Vision men gäller för alla tillsvidareanställda i Svenska kyrkan. Det innebär dock inte att alla anställda som fyllt 62 kan kräva att få gå ner i tid. Det är upp till arbetsgivaren och den anställda att komma överens.   

Andra skäl

Om du vill gå ner i arbetstid av andra skäl behöver du och din chef komma överens om detta. Överenskommelsen bör med fördel vara skriftlig och bland annat ange dina nya arbetstider och hur länge du ska vara tjänstledig på deltid.

Det kan även bra att avtala om hur långt i förväg du behöver meddela arbetsgivaren om du vill återgå till den högre sysselsättningsgraden. Om ni inte kommer överens om detta kan du inte kräva att få gå upp till din tidigare sysselsättningsgrad förrän din tjänstledighet löpt ut.

Arbetsuppgifter

Slutligen kan det även vara bra att diskutera vilka arbetsuppgifter som du ska utföra på den kvarstående arbetstiden. Annars kan det finnas en risk att arbetsgivaren förväntar sig att du ska uppnå samma arbetsresultat under en kortare arbetstid. 

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Frågor & svar