Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetstid

Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden får enligt EU:s minimikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod.

Arbetstidslagen gäller i Sverige sedan 2005. Den tar hänsyn till de minimikrav som finns i EU:s arbetstidsdirektiv. På de flesta arbetsplatser där Visions medlemmar finns, styrs arbetstiden även av kollektivavtal.

Arbetstidslagen är en skyddslag, som kommit till för att skydda dig från att vara i tjänst alltför länge utan dygns- och veckovila. Men den har också en säkerhetsaspekt. Verksamheten kan bli lidande om de anställda har alltför långa arbetspass.

Arbetstidslagen

Visions kollektivavtal

Synen på arbetstid har förändrats

Inom allt fler yrken har betydelsen av när arbetsuppgifterna utförs minskat. Kvaliteten och resultatet är det viktiga - inte när och var arbetet utförs.

Vision arbetar för att du själv ska få större inflytande över din arbetstid. Det betyder att arbetstiden ska anpassas efter arbetsmängden och vad verksamheten kräver, men också efter den dina egna behov som anställd. Arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kunna kombinera föräldraskap med sitt arbete är viktigt att tänka på i frågan om arbetstid.

Gå ner i arbetstid

Delledighet

Behöver du gå ner i arbetstid på grund av föräldraledighet kan du ansöka om delledighet med eller utan föräldrapenning. Om du ansöker om delledighet utan att ta ut föräldrapenning har du rätt till förkortning av din normala arbetstid med högst 25 procent. Det innebär att du med stöd av denna regel får jobba lägst 75 procent fram till barnet fyllt åtta år, eller ännu inte har avslutat sitt första skolår. Om du däremot ansöker om delledighet och samtidigt tar ut föräldrapenning så kan ledigheten omfatta tre fjärdedelar, halvtid, en fjärdedel eller en åttondel av heltid. Observera att du endast har rätt till ledighet i samma omfattning som du tar ut föräldrapenning.  

Tjänstledig för studier

Enligt studieledighetslagen har du även rätt att vara tjänstledig för studier. Du har rätt att vara ledig i den mån studierna kräver. Arbetsgivaren kan inte neka tjänstledighet för studier men har däremot möjlighet att skjuta upp ledigheten i sex månader. 

Mer om tjänstledighet för studier

Har du fyllt 62?

Vision har i sitt kollektivavtal med Svenska kyrkan förhandlat fram möjligheten att trappa ner arbetstiden för äldre personal. Modellen kallas för 80-90-100. Modellen innebär att anställda som har fyllt 62 år kan få gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen under de sista tre åren på jobbet. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension som om man jobbade 100 procent. Överenskommelsen är initierad av Vision men gäller för alla tillsvidareanställda i Svenska kyrkan. Det innebär dock inte att alla anställda som fyllt 62 kan kräva att få gå ner i tid, utan det är upp till arbetsgivaren och den anställda att komma överens.   

Om du önskar gå ned i arbetstid av andra skäl än de ovannämnda behöver du och din chef komma överens om detta. En sådan överenskommelse görs med fördel i skrift och bör bland annat ange dina nya arbetstider samt hur länge du ska vara ledig. Det kan även bra att avtala om hur långt i förväg du behöver informera arbetsgivaren om du önskar avbryta din tjänstledighet och återgå till den högre sysselsättning graden.  Om ni inte kommer överens om detta kan du inte kräva att få gå upp till din tidigare sysselsättningsgrad förrän din tjänstledighet löpt ut.

Arbetsuppgifter

Slutligen kan det även vara bra att diskutera vilka arbetsuppgifter som du ska utföra på den kvarstående arbetstiden. Om ni inte gör detta kan det finnas en risk att arbetsgivaren förväntar sig att du ska uppnå samma arbetsresultat under en kortare arbetstid. 

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar