Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två skrattande kollegor vid postfack.

Arbetstid

Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Till exempel finns det regler för när du har rätt att gå ner i arbetstid. Vision vill att du ska du ha inflytande över din egen arbetstid.

Sverige har en arbetstidslag som styr vilka tider vi får jobba och hur länge. Lagen säger bland annat att du ska ha en viss dygnsvila och veckovila.

På de flesta arbetsplatser där Visions medlemmar finns styrs arbetstiden även av kollektivavtal.

Arbetstidslagen

Visions kollektivavtal

Hur många timmar är heltid?

Heltid får inte vara mer än 40 timmar per vecka enligt arbetstids­lagen. Men på många arbetsplatser finns kollektivavtal om kortare arbetstider än 40 timmar. Det är då kollektiv­avtalet som avgör hur många timmar en heltidsanställd ska jobba per vecka.

Till exempel kan det vara avtalat att 38 timmar och 15 minuter motsvarar heltid. Antalet timmar kan också variera beroende på om den ordinarie arbetstiden är förlagd på helgdagar, kvällar och nätter eller bara på vardagar.

Se därför efter i ditt kollektiv­avtal för att ta reda på vad heltid innebär för dig.

Förtroendearbetstid

En del kollektivavtal ger dig som medarbetare förtroende­arbetstid. Förtroende­arbetstid innebär att du tar eget ansvar för att disponera din arbetstid, avgöra vad dina arbets­uppgifter kräver och när du ska utföra dem. På så sätt har du utrymme att själv planera din arbetstid.

Om du har förtroendearbetstid får du i regel inte ersättning för övertid eller obekväm arbetstid.

Om du inte skulle trivas med förtroende­arbetstid kan du prata med din arbetsgivare för att se om ni kan komma överens om att du byter till reglerad arbetstid.

Gå ner i arbetstid

Det finns möjlighet att gå ner i arbetstid av olika skäl, till exempel när du är förälder, blir äldre eller vill studera på deltid. Här kan du läsa om regler i olika fall när du har rätt att gå ner i arbetstid.

Gå ner i arbetstid som förälder

Om du behöver gå ner i arbetstid på grund av föräldra­ledighet kan du ansöka om del­ledighet med eller utan föräldra­penning.

Om du inte tar ut föräldrapenning har du rätt att förkorta din normala arbetstid med högst 25 procent av heltid. Det innebär att du får jobba lägst 75 procent fram till att barnet fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår.

Om du däremot tar ut föräldra­penning  kan ledigheten omfatta tre fjärdedelar, halvtid, en fjärdedel eller en åttondel av heltid. Tänk på att du bara har rätt till ledighet i samma omfattning som du tar ut föräldrapenning.

Tjänstledig för studier

Enligt studieledighets­lagen har du rätt att vara tjänstledig för studier. Du har då rätt att vara ledig i den mån studierna kräver. Arbetsgivaren kan inte neka tjänstledighet för studier, men har möjlighet att skjuta upp ledigheten i sex månader.

Tjänstledighet

Nedtrappning av arbetstiden när du fyller 62 år

I Visions kollektivavtal med Svenska kyrkan har vi förhandlat fram möjligheten att trappa ner arbetstiden för äldre personal. Modellen kallas för 80-90-100. Modellen innebär att anställda som har fyllt 62 år kan få gå ner till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen under de sista tre åren på jobbet. Samtidigt fortsätter arbetsgivaren att betala in tjänstepension som om den anställda jobbade 100 procent.

Överenskommelsen är initierad av Vision men gäller för alla tillsvidare­anställda i Svenska kyrkan. Det innebär dock inte att alla anställda som har fyllt 62 år kan kräva att få gå ner i tid. Det är upp till arbetsgivaren och den anställda att komma överens.

Andra skäl till att gå ner i arbetstid

Om du vill gå ner i arbetstid av andra skäl behöver du och din chef komma överens om det. Överens­kommelsen bör vara skriftlig och bland annat ange dina nya arbetstider och hur länge du ska vara tjänstledig på deltid.

Det är också bra att avtala om hur långt i förväg du ska meddela arbetsgivaren om du vill återgå till den högre sysselsättnings­graden. Om ni inte kommer överens om det kan du inte kräva att få gå upp till din tidigare arbetstid förrän din tjänstledighet löpt ut.

Arbetsuppgifter när du går ner i tid

När du går ner i arbetstid är det bra att diskutera vilka arbets­uppgifter du ska utföra på den kvarstående arbetstiden. Annars kan det finnas en risk att arbetsgivaren förväntar sig att du ska uppnå samma arbets­resultat under en kortare arbetstid.

Synen på arbetstid har förändrats

Inom allt fler yrken har betydelsen av när arbetsuppgifterna utförs minskat. Det viktiga är kvaliteten och resultatet – inte när och var arbetet utförs.

Vision arbetar för att du ska få större inflytande över din arbetstid. Arbetstiden ska anpassas efter mängden arbete och vad verksamheten kräver, men också efter dina egna behov som anställd. Sådant som spelar in är arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kunna kombinera föräldraskap med arbetet.

Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet

Är du medlem? Läs mer om vad tycker Vision i frågan om arbetstidsförkortning i Frågor och svar

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss