Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Två kollegor fyller på kaffekoppen.

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen (AML) står att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att du inte ska utsättas för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Alla anställda är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker något som är fel.

Arbetsmiljölagen (riksdagen.se)

Skyddsombudets roll regleras i lagen

På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Som skyddsombud har du enligt arbetsmiljölagen rätt att delta i arbetet med alla de förändringar och omorganisationer som berör arbetsplatsen.

Skyddsombud

Skyddskommitté på arbetsplatser med många anställda

Hos varje arbetsgivare med fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Kommittén ska i samverkan med arbetsgivare och anställda värna om arbetsmiljön på varje arbetsplats inom företaget. Skyddskommittén ska se till att arbetsgivaren åtgärdar dåliga förhållanden. 

Skyddskommitté

Detaljerade arbetsmiljöregler finns i föreskrifter

Arbetsmiljöverket övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser, utifrån arbetsmiljölagen och den arbetsmiljöförordningen som regeringen utfärdar.

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter med mer detaljerade regler. Det gäller till exempel regler om farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. En viktig föreskrift tar upp systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga hur arbetsplatser ska arbeta förebyggande och systematiskt för en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (av.se)

Exempel på föreskrifter

Här är några exempel på föreskrifter om hur arbetet och arbetsplatsen ska anpassas efter individen.

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet