Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två kollegor fyller på kaffekoppen.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (AML) säger att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen är en garanti för att du inte ska utsättas för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa.

Vad är arbetsmiljölagen (AML)?

Arbetsmiljölagen är den lag som reglerar hur dina arbetsförhållanden ska se ut. Enligt 1§ är syftet med lagen att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö även i övrigt.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen tar upp att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Alla anställda är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker något som är fel.

Skyddsombudets och skyddskommitténs roll

Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på arbetsplatser med fler än fem anställda. Lagen ger skyddsombudet rätt att delta i arbetet med alla förändringar och omorganisationer som berör arbetsplatsen.

Skyddsombud

Arbetsmiljölagen slår också fast att det ska finnas en skyddskommitté hos arbetsgivare med fler än 50 anställda. Skyddskommittén ska samverka med arbetsgivare och anställda för att värna om arbetsmiljön på varje arbetsplats inom verksamheten och se till att arbetsgivaren åtgärdar dåliga förhållanden.

Skyddskommitté

Arbetsmiljölagen kompletteras av föreskrifter

Arbetsmiljöverket övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser, utifrån arbetsmiljölagen och den arbetsmiljöförordningen som regeringen utfärdar.

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter med mer detaljerade regler om arbetsmiljö. Det gäller till exempel regler om farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. En viktig föreskrift tar upp systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga hur arbetsplatser ska arbeta förebyggande och systematiskt för en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöföreskrifter (av.se)

Exempel på arbetsmiljöföreskrifter

Här är några exempel på arbetsmiljöföreskrifter om hur arbetet och arbetsplatsen ska anpassas efter individen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss