Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Kvinna vid laptop tittar på när dottern leker.

Föräldraledig

Du som är förälder har rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn. När du är föräldraledig ska du behandlas precis som dina arbetskamrater, även om du inte är på jobbet under en tid. Det betyder till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal.

När ska man ansöka om föräldraledighet?

Du ska anmäla din föräldraledighet till arbetsgivare minst två månader före ledigheten ska börja, utom när det gäller mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning. Om det inte går ska du anmäla ledigheten så snart som möjligt. Enligt en del kollektivavtal gäller dock tre månader före ledigheten i stället, till exempel om du arbetar i en kommun eller region.

Om du vill förkorta arbetstiden för att vara hemma med ditt barn ska arbetsgivaren ta hänsyn till när du vill förlägga ledigheten, så länge det inte medför någon påtaglig störning i verksamheten.

Föräldraledighetslagen

Former av föräldraledighet

Det finns flera olika former för föräldraledighet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Mammaledighet

Du som ska föda barn har rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Det kallas mammaledighet. Du har också rätt att vara ledig för att amma barnet.

Du kan vara mammaledig oavsett om du har föräldrapenning eller inte.

Hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning

Fram till att barnet blir 18 månader har du rätt till hel föräldraledighet, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter har du bara rätt till hel ledighet under förutsättning att du tar ut hel föräldrapenning.

Du kan ta ut föräldraledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på upp till tre perioder per år. Om du vill ha en annan uppdelning på ledigheten ska du prata med din chef.

Föräldrapenning

Förkortad arbetstid som förälder

Som förälder har du rätt att förkorta din normala arbetstid om du tar ut föräldrapenning för motsvarande tid. Det kallas för delledighet.

Du kan förkorta arbetstiden med

  • tre fjärdedelar
  • hälften
  • en fjärdedel
  • en åttondel.

Fram till att barnet har fyllt åtta år eller avslutar sitt första skolår har du rätt att gå ner i arbetstid med upp till en fjärdedel av normal heltid, även utan föräldrapenning. Det betyder att du kan jobba till exempel 75 procent.

Ledighet för tillfällig vård av barn

Du har rätt till ledighet för vård av barn under den tid som du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Vad gäller för återgång till arbetet?

När du vill börja arbeta igen ska du meddela din arbetsgivare senast en månad innan du tänker komma tillbaka.

Börja jobba efter föräldraledighet

Du ska ha lönesamtal när du är föräldraledig

Under tiden som du är föräldraledig kanske det är dags för lönerevisions­förhandlingar på din arbetsplats. Då ska du också ha lönesamtal och ingå i löneförhandlingen på samma villkor som de som jobbar. Det står i föräldraledighetslagen, §16.

I löneförhandlingen ska du bedömas efter lönekriterierna på din arbetsplats, dina uppgifter och den kompetens du har i din tjänst. Prata med ditt Vision-ombud om löneförhandlingen redan innan du går på föräldraledighet.

Lönesamtal

Om du blir arbetslös under föräldraledigheten

Att vänta barn eller vara föräldraledig är aldrig en orsak till att förlora jobbet eller vara tvungen att gå ner i arbetstid. Det står i föräldraledighetslagen, §17. Om det ändå skulle hända ska du ta kontakt med Vision med en gång.

Däremot kan det hända att du blir arbetslös av andra orsaker medan du är föräldraledig. Till exempel kanske ditt vikariat tar slut, eller så kan det bli fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du blir uppsagd under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden löpa först när du är tillbaka på arbetet.

Om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd är det viktigt att du tar kontakt med a-kassan direkt och frågar vilka regler som gäller för dig. Generellt kan du ha rätt till a-kasseersättning beräknat på den anställningsgrad som du hade före föräldraledigheten. Om du har gått ner i arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen och sedan blir arbetslös beräknas din a-kassa utifrån din deltidslön.

Mer om a-kassan

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss