Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Kvinna vid laptop tittar på när dottern leker.

Föräldraledig

Du som är förälder har rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn. När du är föräldraledig ska du behandlas precis som dina arbetskamrater, även om du inte är på jobbet under en tid. Det betyder till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal.

När ska man ansöka om föräldraledighet?

Du ska anmäla din föräldraledighet till arbetsgivare minst två månader före ledigheten ska börja, utom när det gäller mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning. Om det inte går ska du anmäla ledigheten så snart som möjligt. Enligt en del kollektivavtal gäller dock tre månader före ledigheten i stället, till exempel om du arbetar i en kommun eller region.

Om du vill förkorta arbetstiden för att vara hemma med ditt barn ska arbetsgivaren ta hänsyn till när du vill förlägga ledigheten, så länge det inte medför någon påtaglig störning i verksamheten.

Föräldraledighetslagen

Hur länge får man vara föräldraledig?

Som huvudregel kan du vara helt föräldraledig fram till att barnet är 18 månader. Därefter kan du vara ledig med föräldrapenning fram till att barnet antingen fyller åtta år eller avslutar sitt första skolår vid en senare tidpunkt. Detta gäller oavsett hur lång anställningstid du har hos din arbetsgivare.

Former av föräldraledighet

Det finns flera olika former för föräldraledighet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Mammaledighet

Du som ska föda barn har rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Det kallas mammaledighet. Du har också rätt att vara ledig för att amma barnet.

Du kan vara mammaledig oavsett om du har föräldrapenning eller inte.

Hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning

Fram till att barnet blir 18 månader har du rätt till hel föräldraledighet, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter har du bara rätt till hel ledighet under förutsättning att du tar ut hel föräldrapenning.

Du kan ta ut föräldraledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på upp till tre perioder per år. Om du vill ha en annan uppdelning på ledigheten ska du prata med din chef.

Föräldrapenning

Förkortad arbetstid som förälder

Som förälder har du rätt att förkorta din normala arbetstid om du tar ut föräldrapenning för motsvarande tid. Det kallas för delledighet.

Du kan förkorta arbetstiden med

  • tre fjärdedelar
  • hälften
  • en fjärdedel
  • en åttondel.

Fram till att barnet har fyllt åtta år eller avslutar sitt första skolår har du rätt att gå ner i arbetstid med upp till en fjärdedel av normal heltid, även utan föräldrapenning. Det betyder att du kan jobba till exempel 75 procent.

Ledighet för tillfällig vård av barn

Du har rätt till ledighet för vård av barn under den tid som du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Vad gäller för återgång till arbetet?

Tänk på att kontakta din arbetsgivare i god tid innan din överenskomna ledighet tar slut, för att förbereda för din återgång i arbetet.

Börja jobba efter föräldraledighet

Går det att avbryta föräldraledigheten?

Du har rätt att avbryta din föräldraledighet för att komma tillbaka till arbetet om du skulle behöva. Då ska du meddela arbetsgivaren det senast en månad innan du vill komma tillbaka. Arbetsgivaren kan skjuta på din återgång i arbete, men du har rätt att börja arbeta senast en månad efter att du anmäler att du vill avbryta föräldraledigheten.

Om du i stället vill förlänga din föräldraledighet ska du ansöka om detta minst två månader innan den överenskomna ledigheten löper ut.

Du ska ha lönesamtal när du är föräldraledig

Under tiden som du är föräldraledig kanske det är dags för lönerevisions­förhandlingar på din arbetsplats. Då ska du också ha lönesamtal och ingå i löneförhandlingen på samma villkor som de som jobbar. Det står i föräldraledighetslagen, §16.

I löneförhandlingen ska du bedömas efter lönekriterierna på din arbetsplats, dina uppgifter och den kompetens du har i din tjänst. Prata med ditt Vision-ombud om löneförhandlingen redan innan du går på föräldraledighet.

Lönesamtal

Om du blir arbetslös under föräldraledigheten

Att vänta barn eller vara föräldraledig är aldrig en orsak till att förlora jobbet eller vara tvungen att gå ner i arbetstid. Det står i föräldraledighetslagen, §17. Om det ändå skulle hända ska du ta kontakt med Vision med en gång.

Däremot kan det hända att du blir arbetslös av andra orsaker medan du är föräldraledig. Till exempel kanske ditt vikariat tar slut, eller så kan det bli fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du blir uppsagd under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden löpa först när du är tillbaka på arbetet.

Om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd är det viktigt att du tar kontakt med a-kassan direkt och frågar vilka regler som gäller för dig. Generellt kan du ha rätt till a-kasseersättning beräknat på den anställningsgrad som du hade före föräldraledigheten. Om du har gått ner i arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen och sedan blir arbetslös beräknas din a-kassa utifrån din deltidslön.

Mer om a-kassan

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss