Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Kvinna vid laptop tittar på när dottern leker.

Föräldraledig

Du som är förälder har rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn. När du är föräldraledig ska du behandlas precis som dina arbetskamrater, även om du inte är på jobbet under en tid. Det betyder till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal.

Former av föräldraledighet

Det finns flera olika former för föräldraledighet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Mammaledighet

Som kvinna har du rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Du har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Denna ledighet behöver inte förenas med att föräldrapenning betalas ut.

Hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning

Som förälder har du rätt till hel ledighet, antingen med eller utan föräldrapenning, tills barnet har blivit 18 månader. Efter det har du bara rätt till hel ledighet med hel föräldrapenning.

Du har rätt att ta ut föräldraledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på högst tre perioder per år. Om du vill dela upp föräldraledigheten på något annat sätt ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.

Gå ner i arbetstid med föräldrapenning

Som förälder har du rätt att förkorta din normala arbetstid om du tar ut föräldrapenning för motsvarande tid. Det kallas för delledighet.

Du kan förkorta arbetstiden med

  • tre fjärdedelar
  • hälften
  • en fjärdedel
  • en åttondel

Föräldrapenning

Gå ner i arbetstid utan föräldrapenning

Du har rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet har fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Ledighet för tillfällig vård av barn

Under den tid som du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan har du rätt till ledighet för vård av barn.

Anmäl din föräldraledighet till arbetsgivaren

När du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början, bortsett från mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning. Om det inte går ska du anmäla ledigheten så snart som möjligt. Enligt en del kollektivavtal, till exempel om du arbetar i en kommun eller region, gäller i stället tre månader före ledigheten.

Om du vill förkorta arbetstiden för att vara hemma med ditt barn säger lagen att arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål om när du vill förlägga din ledighet, om det inte medför påtaglig störning av verksamheten.

När du vill börja arbeta igen ska du meddela din arbetsgivare senast en månad innan du tänker komma tillbaka.

Du ska vara med i lönerevisionen

Under tiden som du är föräldraledig kanske det är dags för lönerevisionsförhandlingar på din arbetsplats. Då ska du också ha lönesamtal och ingå i löneförhandlingen på samma villkor som de som jobbar. Det står i föräldraledighetslagen, §16. 

I löneförhandlingen ska du bedömas efter lönekriterierna på din arbetsplats, utifrån dina uppgifter och den kompetens du har i din tjänst. Prata med ditt Vision-ombud om löneförhandlingen redan innan du går på föräldraledighet.

Om du blir arbetslös under föräldraledigheten

Att vänta barn eller vara föräldraledig är aldrig en orsak till att förlora jobbet eller vara tvungen att gå ner i arbetstid. Det står i föräldraledighetslagen, §17. Om det ändå skulle hända ska du ta kontakt med Vision med en gång.

Däremot kan det hända att du blir arbetslös av andra orsaker under föräldraledigheten. Till exempel kanske ett vikariat tar slut, eller så kan det bli fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du blir uppsagd under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden löpa först när du är tillbaka på arbetet.

Om du blir uppsagd är det viktigt att du tar kontakt med a-kassan med en gång och frågar vilka regler som gäller för dig. Generellt kan du ha rätt till a-kasseersättning räknat på den anställningsgrad du hade före din föräldraledighet. Om du har gått ner i arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen och sedan blir arbetslös räknas din a-kassa på din deltidslön.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar