Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Medarbetare pratar i telefon utomhus.

Jour och beredskap

Jour och beredskap innebär att du står till arbetsgivarens förfogande utanför din ordinarie arbetstid. Beredskapsersättning och villkor för jour och beredskap är en högt prioriterad fråga för Vision.

Arbetsgivare väljer allt oftare att använda sig av jour och beredskap. Lägger vi samman den ordinarie arbetstiden med jouren och beredskapen ser vi att det jobbas för mycket. Resultatet kan bli en orimlig belastning och arbetsmiljöproblem.

Beredskapsersättning

För vissa yrkesgrupper måste beredskap förekomma, till exempel för tekniker och ingenjörer. Det är de yrkesgrupperna som garanterar den löpande driften och säkerheten i samhällets viktiga verksamheter. Vision menar att dessa yrkesgrupper ska ha rimlig ersättning och möjlighet till vila och återhämtning, och att beredskap ska förekomma i en rimlig omfattning.

Behöver du vara nåbar utan beredskap?

På fritiden ska du inte behöva vara tillgänglig på mobilen för arbete. Om det finns ett motiverat behov kan arbetsgivaren använda sig av beredskap, men då ska du också få ersättning för tid när du förväntas vara nåbar.

Vi vet dock att många av Visions medlemmar förväntas vara nåbara utan att de får någon beredskapsersättning. Om det gäller för dig bör du kontakta Vision lokalt som kan lyfta frågan med arbetsgivaren. Vissa undantag kan gälla för högre chefer eller i specifika yrkesroller.

Hitta din avdelning eller klubb

Skillnad på jour och beredskap

Jour och beredskap är närliggande begrepp, men det finns viktiga skillnader.

Vad innebär jour?

Jour innebär i princip att du omedelbart ska kunna träda i tjänst. När du har jour ska du i regel befinna dig på din arbetsplats. Du utför inte arbete under jourtiden, men ska alltså finnas tillgänglig på arbetsstället för att kunna utföra arbete vid behov.

Jourtiden får vara högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad. Jour får inte förläggas under dygns- eller veckovilan.

Vad innebär beredskap?

Beredskap innebär att du som arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen. Vid behov ska du snabbt kunna rycka in och komma till arbetet inom viss inställningstid. När du har beredskap ska du i regel befinna dig hemma eller på en annan plats där arbetsgivaren kan nå dig och du snabbt kan ta dig till jobbet.

Det finns ingen lagstadgad begränsning för hur många timmars beredskap du får ha. Du kan ha beredskap under din dygnsvila, och under din veckovila om det finns kollektivavtal om det. Om din ledighet blir avbruten av att du måste jobba ska du bli kompenserad genom ny ledighet. Tiden du har beredskap ligger utanför din ordinarie arbetstid.

Dygnsvila

Arbetstidslagen

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss