Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visselblåsarlagen

Nu kan arbetstagare larma om allvarliga missförhållanden. Sverige har sedan den 1 januari 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser - den så kallade visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen gäller både på det privata och på det offentliga området, men den är mer betydelsefull för privatanställda, eftersom det i huvudsak råder förbud mot att kritisera arbetsgivaren utåt inom den privata sektorn. Lagen gäller för anställda och för inhyrda arbetstagare.

Skydd för anställda som larmar om allvarliga missförhållanden

Syftet med visselblåsarlagen är att förbjuda arbetsgivare att vidta repressalier mot den som har larmat. Lagen är därmed ett skydd för anställda som larmar om allvarliga missförhållanden.

Repressalier kan exempel vara

  • avskedande
  • uppsägning
  • omplacering
  • utebliven löneökning
  • kränkande tillmälen
  • mobbning

Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om de genomför sådana åtgärder.

Vad är allvarliga missförhållanden?

Det finns inte någon närmare definition av begreppet allvarliga missförhållanden i lagen, mer än att fängelsestraff måste finnas med i straffskalan om missförhållandena utgör brott. Det gäller dock för de flesta brott i brottsbalken, även mindre allvarliga brott som snatteri, men det sällan är någon döms till fängelse för så lindriga brott.

Begreppet allvarliga missförhållanden kan också syfta på sådant som inte är straffbelagt, men som ändå är oacceptabelt i arbetslivet. Det kan till exempel vara att

  • gällande föreskrifter inte följs
  • det finns risker för liv och hälsa eller risk för skador på miljön
  • interna regler och principer inte följs
  • oetiska förhållanden förekommer.

Att någon anställd är missnöjd med verksamheten är vanligtvis inte tecken på något allvarligt missförhållande. Dock kan allvarliga samarbetssvårigheter hamna innanför definitionen, till exempel om oförmågan att samarbeta medför risker för patienter i sjukvården.

Larma internt i första hand

Om du som arbetstagare vill larma om ett missförhållande ska du i första hand göra det internt. Arbetsgivaren är skyldig att ha rutiner för att hantera sådant, till exempel genom att anvisa någon särskild enhet eller person dit arbetstagare kan vända sig.

Om du inte vill larma till en representant för arbetsgivaren kan du i stället larma till en facklig representant. Det krävs ingen bevisning för att påtala missförhållanden internt, utan det räcker med att du kan presentera konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden.

Rätt att larma även externt om förändring uteblir

Om larmet inte resulterar i någon förändring inom rimlig tid, kan du därefter ha rätt att larma även externt. Då kan du antingen lämna uppgifter för offentliggörande (exempelvis till media) eller vända dig till någon myndighet.

Fog för misstankar krävs för att larma externt

För att det ska vara möjligt att larma externt måste det finnas fog för misstankarna om missförhållanden. Vad det innebär säger lagen inget om. Det får inte vara ogrundade eller löst grundade anklagelser. Å andra sidan behövs ingen bevisning heller. Det räcker med att du redogör för vad du har sett, hört eller upplevt.

Den som utan grund larmar med svepande påståenden och anklagelser gör sig sannolikt skyldig till brott mot lojalitetsplikten i sin anställning.

Larma externt direkt vid akuta situationer

I vissa fall har arbetstagaren rätt att larma externt direkt. Det gäller akuta situationer, till exempel om allvarlig brottslighet förekommer och om det finns risk för att bevis förstörs om inte polisen kopplas in omedelbart.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar