Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap. 

 • Medarbetare berättar något för en kollega.

Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser.

Den nya visselblåsarlagen från 2021 gäller både på för privat och offentlig sektor. Men lagen är mer betydelsefull för privatanställda, eftersom det i huvudsak råder förbud mot att kritisera arbetsgivaren utåt inom den privata sektorn. Lagen gäller både för anställda och för inhyrda arbetstagare.

Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (riksdagen.se)

Visselblåsarlagen skyddar anställda som larmar om allvarliga missförhållanden

Syftet med visselblåsarlagen är att förbjuda arbetsgivare att vidta repressalier mot den som har larmat om allvarliga missförhållanden. Lagen är därmed ett skydd för anställda som larmar.

Repressalier kan exempel vara

 • avskedande
 • uppsägning
 • omplacering
 • utebliven löneökning
 • kränkande tillmälen
 • mobbning.

Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om de genomför sådana åtgärder.

Vad är allvarliga missförhållanden?

Det finns inte någon närmare definition av begreppet allvarliga missförhållanden i visselblåsarlagen, mer än att fängelsestraff måste finnas med i straffskalan om missförhållandena utgör brott. Det gäller dock för de flesta brott i brottsbalken, även mindre allvarliga brott där det sällan är någon som döms till fängelse.

Begreppet allvarliga missförhållanden kan också syfta på sådant som inte är straffbelagt, men som ändå är oacceptabelt i arbetslivet. Det kan till exempel vara att

 • gällande föreskrifter inte följs
 • det finns risker för liv och hälsa eller risk för skador på miljön
 • interna regler och principer inte följs
 • oetiska förhållanden förekommer.

Att någon anställd är missnöjd med verksamheten är vanligtvis inte tecken på något allvarligt missförhållande. Dock kan allvarliga samarbets­svårigheter hamna innanför definitionen, till exempel om oförmågan att samarbeta medför risker för patienter i sjukvården.

Larma internt i första hand

Om du som arbetstagare vill larma om ett missförhållande ska du i första hand göra det internt. Enligt visselblåsarlagen är arbetsgivaren skyldig att ha rutiner för att hantera sådant, till exempel genom att anvisa någon särskild enhet eller person dit arbetstagare kan vända sig.

Om du inte vill larma till en representant för arbetsgivaren kan du i stället larma till en facklig representant. Det krävs ingen bevisning för att påtala missförhållanden internt, utan det räcker med att du kan presentera konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden.

Rätt att larma även externt om förändring uteblir

Om larmet inte resulterar i någon förändring inom rimlig tid kan du därefter ha rätt att larma även externt. Då kan du antingen lämna uppgifter för offentliggörande (exempelvis till media) eller vända dig till någon myndighet.

Fog för misstankar krävs för att larma externt

För att det ska vara möjligt att larma externt måste det finnas fog för misstankarna om missförhållanden. Vad det innebär säger visselblåsarlagen inget om. Det får inte vara ogrundade eller löst grundade anklagelser. Å andra sidan behövs ingen bevisning heller. Det räcker med att du redogör för vad du har sett, hört eller upplevt.

Den som utan grund larmar med svepande påståenden och anklagelser gör sig sannolikt skyldig till brott mot lojalitetsplikten i sin anställning.

Yttrandefrihet på jobbet

Larma externt direkt vid akuta situationer

I vissa fall har arbetstagaren rätt att larma externt direkt. Det gäller akuta situationer, till exempel om allvarlig brottslighet förekommer och om det finns risk för att bevis förstörs om inte polisen kopplas in omedelbart.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss