Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Förtroendevalda på kontor.

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagens fulla namn är lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen reglerar vilka rättigheter du har som förtroendevald i en facklig organisation, till exempel i Vision.

För vem gäller förtroendemannalagen?

Förtroendemannalagen gäller förtroendevalda som företräder en arbetstagarorganisation. Med arbetstagarorganisation menas en organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för den förtroendevaldas verksamhet – det vill säga ett fackförbund som Vision.

Det är facket som bestämmer vem förtroendemannalagen ska tillämpas för. Lagen börjar gälla en förtroendevald när den fackliga organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.

Vilka regler finns i förtroendemannalagen?

Lagen säger bland annat att en förtroendevald

  • inte får hindras från att utföra sitt uppdrag.
  • ska ha tillträde till alla arbetsplatser hos arbetsgivaren som uppdraget omfattar. För regionala förtroendevalda kan det även innebära arbetsplatser hos andra arbetsgivare än deras egen.
  • får disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen för att utföra sitt fackliga uppdrag.
  • inte ska få sämre villkor eller arbetsförhållanden på grund av sitt uppdrag, och ska ha bibehållna anställningsförmåner.
  • har rätt till den ledighet som uppdraget kräver. Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter lokal förhandling.
  • ska få ledighet med bibehållna anställningsförmåner om den fackliga verksamheten berör den egna arbetsplatsen.
  • har företräde till fortsatt anställning vid en arbetsbristsituation.

Vissa regler i lagen är dispositiva. Det innebär att de delarna går att avtala bort. Facket har tolkningsföreträde vid tvister om hur lagen ska tillämpas.

Förtroendevalda kan i vissa fall åläggas tystnadsplikt av arbetsgivaren.

Facklig tid – vad gäller enligt lagen?

Förtroendemannalagen ger fackliga ombud rätt att ägna sig åt sitt uppdrag på betald arbetstid, alternativt rätt till ledighet utan lön. Det kan också finnas bestämmelser om facklig tid i kollektivavtal. Kollektivavtal som kompletterar förtroendemannalagen finns till exempel i kommuner och regioner.

Förtroendevaldas rätt att utföra sitt fackliga uppdrag på betald arbetstid gäller för facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen. Det kan till exempel vara löpande fackligt arbete, deltagande i samverkan, förhandlingar och förberedelser inför förhandlingar. Det kan också handla om att gå en kurs som har direkt betydelse för uppdraget.

När det gäller facklig verksamhet utan direkt anknytning till den egna arbetsplatsen kan lagen ge rätt till ledighet, men då utan betalning. Det kan exempelvis handla om centrala fackliga konferenser, kongresser eller andra centrala fackliga aktiviteter.

Det finns inget skrivet i förtroendemannalagen om hur många timmar en förtroendevald får utföra fackligt arbete. Men tiden ska inte vara mer omfattande än vad som är skäligt med tanke på förhållandena på arbetsplatsen. Här spelar till exempel arbetsplatsens storlek och antal medlemmar roll. Ledigheten för facklig verksamhet ska inte förläggas så att den medför betydande hinder för arbetet på arbetsplatsen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss