Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två medarbetare samtalar.

Skyddskommitté

En skyddskommitté är ett organ som samråder om arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska det alltid finnas en skyddskommitté på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, eller om arbetstagarna begär det.

Vad är en skyddskommitté?

En skyddskommitté är ett organ som samråder om arbetsmiljön på en arbetsplats. Skyddskommittén består av dels företrädare för arbetsgivaren, dels företrädare för arbetstagarna. Arbetstagarnas företrädare är i första hand fackliga skyddsombud eller huvudskyddsombud.

Skyddsombud

Både arbetsgivarens och arbetstagarnas företrädare kan lyfta nya frågor som ska behandlas i skyddskommittén.

Vad gör en skyddskommitté?

Skyddskommittén ska delta i att planera arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatsen och följa upp det arbetet. Kommittén har även som uppgift att omvärldsbevaka utvecklingen av förebyggande arbete och skydd för att motverka ohälsa och olycksfall. Kommittén ska verka för arbetsförhållanden som uppmuntrar till bättre hälsa.

Följande frågor ska tas upp i skyddskommittén enligt arbetsmiljölagen:

  • företagshälsovård
  • handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §
  • planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ändrad arbetsorganisation
  • planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall
  • upplysning och utbildning rörande arbetsmiljö
  • arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljöförordningen bör skyddskommittén behandla dessa frågor minst en gång var tredje månad.

Samverkansgrupper kan ersätta skyddskommittén

I en del organisationer finns samverkans­grupper som fungerar som skyddskommitté. Det gäller främst i kommuner och regioner, och i bolag knutna till arbetsgivar­organisationen Sobona. Dessa arbetsplatser kan ha ett lokalt samverkans- och arbetsmiljöavtal som heter SAM 17, där samverkansgrupp också är skyddskommitté.

SAM 17: Avtal om samverkan och arbetsmiljö (pdf)

Det är bra att vara uppmärksam på att en samverkansgrupp verkligen lever upp till lagkraven på vilka frågor som ska tas upp, och att den fackliga ledamoten i samverkansgruppen även är skyddsombud.

Oenigheter i en skyddskommitté

Om det uppstår oenighet i en skyddskommitté kan kommittén inte fatta något bindande majoritetsbeslut i den aktuella frågan. Då kan en ledamot begära att få frågan prövad av Arbetsmiljöverket för ett yttrande.

Om frågan gäller att få igång arbetsmiljö­åtgärder eller undersökningar kan en ledamot som också är skyddsombud begära detta direkt av arbetsgivaren, utan att få det prövat av Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren ändå inte vill åtgärda problemet kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket genom en framställan, så kallad 6:6a i arbetsmiljölagen.

Framställan enligt arbetsmiljölagen

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss