Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två personer tittar på en graf på en whiteboard.

Samverkan – för god arbetsmiljö och välfungerande verksamhet

Samverkan innebär att arbetsgivaren arbetar tillsammans med medarbetar och fackförbund för god arbetsmiljö och välfungerande verksamhet. En schyst arbetsmiljö uppstår inte per automatik, utan hänger på att ni pratar på arbetsplatsen och jobbar systematiskt och förebyggande.

Vad är samverkan?

Att medarbetare och chef – fack och arbetsgivare – arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten och arbeta systematiskt med arbetsmiljö brukar kallas för samverkan. Det finns ofta information i kollektivavtalen om hur denna samverkan ska gå till.

Arbetsmiljön är alltid ytterst arbetsgivarens ansvar. Men det är viktigt att tänka på att du som medarbetare också har ansvar att jobba med arbetsmiljön. Det kan du göra genom att vara en bra arbets­kamrat och påpeka fel och brister när de uppstår.

Arbetsmiljöfrågor – det kan du göra som medarbetare

Samverkan på olika nivåer

Som anställd har du inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö på olika sätt.

 • Utvecklingssamtal. Du ska ha minst ett årligt utvecklings- och medarbetarsamtal med din chef. Där diskuterar ni dina arbetsuppgifter, lönen, din arbetssituation och hur ni tänker er att det ska se ut i framtiden. Du delar med dig av tankar och funderingar om verksamheten och bidrar med dina idéer och förslag.

  Utvecklingssamtal
 • Arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffar är regelbundna möten för alla medarbetare och chefen på en arbetsplats. På arbetsplatsträffen diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten.

  Arbetsplatsträff
 • Samverkansgrupp. Samverkansgruppen är det forum där fackliga representanter och arbetsgivaren träffas regelbundet och för dialog om verksamheten och arbetsmiljön.

  Skyddskommitté och samverkansgrupper
 • Skyddsombud. Hos arbetsgivare med få anställda kan det hända att det inte finns något skyddsombud. För de arbetsplatserna finns regionala skyddsombud som är knutna till Visions center. Det betyder att alla Visions medlemmar har ett skyddsombud att vända sig till, även om ni inte har valt något ombud på arbetsplatsen.

  Skyddsombud

Samverkansavtal beskriver ert arbetsmiljöarbete

På många arbetsplatser finns kollektivavtal som hanterar samverkan och arbetsmiljö. De avtalen kallas för samverkansavtal och är en överens­kommelse mellan fack och arbetsgivare. Samverkans­avtalet innehåller en vidareutveckling av medbestämmande­lagen och arbetsmiljö­lagen.

I ett samverkansavtal finns beskrivet hur ni ska arbeta lokalt för att arbetstagarna ska få större inflytande. Det gäller till exempel arbetsplats­träffar, formerna för utvecklings­samtal och hur ni ska genomföra kompetens­utveckling.

Inget samverkansavtal?

Samverkansavtal finns inte på alla arbets­platser. Men det innebär inte att arbetsgivaren kommer undan sitt ansvar för arbets­miljön, eller att du inte har möjlighet att påverka. Detta står nämligen med i lagen.

I arbetsmiljölagen står det att

 • samverkan ska ske kring arbetsmiljön på arbetsplats­träffen
 • det måste finnas en skydds­kommitté hos alla arbets­givare med mer än 50 anställda, som ska agera så att arbets­givaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön
 • riskbedömningar ska göras innan man tar beslut om förändringar i organisationen.

Arbetsmiljölagen

I medbestämmandelagen står det att

 • du som anställd har rätt till med­inflytande på arbetsplatsen
 • arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan beslut om förändringar i verksamheten, och innan ändrade förhållanden för enskilda arbetstagare.

Medbestämmandelagen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt lagen måste alla arbetsgivare bedriva systematiskt arbetsmiljö­arbete. Det betyder att arbetsmiljö­frågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor.

Arbetsgivaren måste

 • ha en arbetsmiljöpolicy
 • ha rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatsen
 • göra arbetsmiljö­undersökningar, skyddsronder och riskbedömningar
 • följa upp arbetsmiljön varje år
 • delegera arbetsmiljö­uppgifter till cheferna.

Arbetsgivarens ansvar att utföra arbetsmiljöuppgifter (pdf)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss