Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två personer diskuterar vid en dator.
  Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetstagarna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Enligt arbetsmiljö­lagen ska ett systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM) bedrivas på alla arbetsplatser. Systematiskt arbetsmiljö­arbete innebär att arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud tillsammans ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär också att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor.

Vem har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska enligt arbetsmiljö­lagen samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren, medarbetare, chefer, skyddsombudet, samverkans­gruppen och företags­hälsovården har alla viktiga roller i det systematiska arbetsmiljö­arbetet.

Läs mer om rollerna inom SAM på Suntarbetslivs webbplats.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? (suntarbetsliv.se)

Samverkan – att jobba tillsammans med arbetsmiljön

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och därmed också för det systematiska arbetsmiljö­arbetet.

Arbetsgivaren måste

 • ha en arbetsmiljöpolicy
 • ha rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatsen
 • regelbundet göra arbetsmiljö­undersökningar, skyddsronder och riskbedömningar
 • följa upp arbetsmiljö­arbetet minst en gång om året
 • delegera arbetsmiljö­uppgifter till cheferna.

Arbetsgivarens ansvar att utföra arbetsmiljöuppgifter (pdf)

Hur kommer man i gång?

Det systematiska arbetsmiljö­arbetet kan beskrivas som ett hjul – SAM-hjulet – eftersom det är en ständigt pågående process. Det fyra stegen i SAM-hjulet är: Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda – Följa upp.

Suntarbetsliv har tagit fram verktyget SAM-verkstan som chefer och skyddsombud kan använda tillsammans för att få igång det systematiska arbetsmiljö­arbetet i vardagen.

Samverkstan (suntarbetsliv.se)

Checklista: 9 aktiviteter för att lyckas med systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Ge alla medarbetare grundläggande kunskap om arbetsmiljö och om hur de kan vara med och påverka den.
 • Se till att chefer och skyddsombud går arbetsmiljö­utbildning tillsammans. De behöver också uppdatera sina kunskaper regelbundet.
 • Använd Suntarbetslivs SAM-verkstan för att få snurr på arbetsmiljö­arbetet i vardagen på arbetsplatsen.
 • Ta upp arbetsmiljön i samtal mellan medarbetare och närmaste chef.
 • Prata även arbetskamrater emellan om hur det är på arbetet.
 • Ha en fast punkt om arbetsmiljön på arbetsplats­träffen eller personal­mötet.
 • Ha en nära dialog mellan chef och skydds­ombud om verksamheten.
 • Ha ett samverkans­avtal som visar hur medarbetarna får inflytande och är delaktiga.
 • Skapa ett årshjul för arbetsmiljö­arbetet. Det hjälper er att hålla frågan levande och fungerar som en påminnelse.

  Källa: Suntarbetsliv

Tänk på att arbetsmiljö­arbetet även gäller arbete som inte utförs vid den ordinarie arbets­platsen, till exempel distans­arbetsplatser, transporter och arbete i andras hem.

Du kan läsa mer om systematiskt arbetsmiljö­arbete på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (av.se)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss