Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Arbetsplatsträff (APT)

En arbetsplatsträff (APT) är ett personalmöte för alla medarbetare och chefen på en arbetsplats. Där diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör er verksamhet, dess utveckling och arbetsmiljö.

Det är arbetsgivaren som regelbundet ska bjuda in till arbetsplatsträff. En del har arbetsplatsträff en gång i månaden, andra har det mer sällan.

Det är viktigt att alla medarbetare har möjlighet att delta. I regel äger arbetsplatsträffen rum på själva arbetsplatsen, men har också blivit vanligare att träffas över en digital plattform.

Vad ska tas upp på en arbetsplatsträff?

På arbetsplatsträffen kan du som medarbetare ta upp frågor och problem som berör arbetsplatsen. Då kan ni diskutera frågan tillsammans och försöka komma fram till en gemensam lösning. Anmäl din fråga i förväg så att den kommer med på agendan inför arbetsplatsträffen.

Exempel på frågor att ta upp på APT

  • verksamhetsfrågor, t.ex. mindre förändringar eller uppföljning av mål
  • arbetsmiljö, t.ex. risk- och konsekvensanalys
  • jämställdhet och mångfald
  • planering av verksamheten, t.ex. kommande projekt eller satsningar
  • ekonomi och budget
  • facklig information
  • kunskapsutbyte mellan kollegor.

Det kan också lämpa sig att ha kortare workshops eller introduktion av till exempel nya rutiner i samband med APT. Gemensamma genomgångar gör det lättare att föra en dialog om vad som behöver utvecklas, upptäcka och förebygga eventuella risker.

Det här kan du göra för bättre arbetsmiljö

Mall för arbetsplatsträff

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en mall för arbetsplatsträff. Den visar ett exempel på hur dagordningen för mötet kan se ut. SKR har också andra tips på hur ni kan strukturera arbetsplatsträffen.

Strukturera en arbetsplatsträff (skr.se)

Det är viktigt att arbetsgivaren skickar ut en dagordning eller agenda cirka en vecka innan arbetsplatsträffen. På så sätt har medarbetarna tid att bilda sig en uppfattning om frågorna för att kunna komma med konstruktiva förslag och synpunkter.

En fördel är om arbetsgivaren i god tid innan mötet uppmuntrar medarbetarna att komma med förslag på ämnen.

Dokumentation och minnesanteckningar

Det som sägs och beslutas under arbetsplatsträffen ska dokumenteras i minnes­anteckningar, så att ni kan gå tillbaka och titta på dem om det behövs. Arbetsgivaren ansvarar för att föra minnes­anteckningar eller delegera uppgiften till någon mötesdeltagare.

Alla medarbetare och andra som berörs av mötets innehåll har rätt att ta del av minnesanteckningarna efteråt. De kan till exempel publiceras på ett intranät eller någon annan gemensam plattform.

Arbetsplatsträff och systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsträffen kan vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ska driva enligt arbetsmiljölagen. Det är därför särskilt viktigt att arbetsgivaren bjuder in lokala förtroendevalda och skyddsombud till APT:n, om det inte finns några sådana på avdelningen.

Det finns kollektivavtal som hanterar arbetsplatsträffar, så kallade samverkansavtal. I sådana lokala avtal kan facket och arbetsgivaren gemensamt bestämma hur ni vill hantera samverkan och arbetsmiljöfrågor på just er arbetsplatsen.

Samverka för bättre arbetsmiljö

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån just ert intresse och era förutsättningar.

Engagemangskiosken

Berätta för oss!

Har ni fått igenom en förändring på arbetsplatsen? Berätta och inspirera andra genom Visions handlingskraftskarta.

Handlingskraftskartan

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss