Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Diskriminering och aktiva åtgärder

Det är viktigt att du som är förtroendevald har bra koll på vad som menas med diskriminering – så att du kan försäkra dig om att medlemmarna inte utsätts för det på arbetsplatsen. Du kan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på jobbet.

Så förebygger du diskriminering

Diskrimineringslagen (2008:567) består i huvudsak av två delar: förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen som tillhör diskrimineringsgrunderna ska missgynnas eller kränkas. Och att du som förtroendevald i samverkan med arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot detta.

Det finns olika former av diskriminering. Inom ramen för diskrimineringslagen så regleras till exempel frågan om hur arbetet mot sexuella trakasserier och frågan om bristande tillgänglighet.

Hantera fall av sexuella trakasserier som ombud

Vad är diskriminering? (do.se)

De sju diskrimineringsgrunderna

Kön

Omfattar kvinnor och män, lika väl som personer som planerar att ändra juridiskt kön eller redan har ändrat. Kön i juridisk mening är inte nödvändigtvis detsamma som den (köns)identitet en person har. Se mer under "könsidentitet eller könsuttryck". Hit hör även frågor kring graviditet, föräldraskap och föräldraledighet.

Exempel på diskriminering:

 • Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter på grund av sitt kön.
 • Att vissa regler och rutiner menar att vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor.
 • Att sägas upp på grund av graviditet eller utebli från löneutveckling på grund av föräldraledighet.

Könsidentitet och könsuttryck

Omfattar personer som på grund av sitt utseende eller klädsel inte stämmer överens med normer och förväntningar om hur en kvinna eller man "bör" se ut, eller som inte identifierar sig med den könsidentitet som andra uppfattar dem som. 

Exempel på diskriminering:

 • Att bli nekad tillträde till toaletter och omklädningsrum för att man avviker från könsnormen.
 • Att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck.

Etnisk tillhörighet

Alla ursprung, nationaliteter och tillhörigheter omfattas. Här innefattas även förmodad etnicitet, det vill säga missgynnande på grund av att någon antar att du har ett visst ursprung, nationalitet eller tillhörighet. Därmed kan diskrimineringsgrunden även omfatta någons utseende (hudfärg, hårfärg eller ögonfärg), namn och brytning.

Exempel på diskriminering:

 • Att bli bortvald i en rekryteringsprocess på grund av sitt efternamn.
 • Att få nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till ens etnicitet eller hudfärg.

Religion eller annan trosuppfattning

Omfattar etablerade religioner såsom hinduism, islam, judendom och kristendom, och trosuppfattningar såsom buddism, ateism och agnosticism. Övertygelser som har sin grund i politik, ideologi eller liknande omfattas inte.

Rätten att tro respektive inte tro kan och får inte inskränkas. Däremot kan uttryck för tro, exempelvis kläder och bärande av symboler, få inskränkas i arbetslivet i vissa fall, om arbetsgivaren kan visa att det finns legitima skäl.

Exempel på diskriminering:

 • Att inte få en anställning för att man tillhör en viss religion.
 • Att missgynnas av regler kring klädsel på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl.

Funktionsnedsättning

Omfattar varaktiga nedsättningar av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Normen för jämförelsen är en person med full fysisk, psykisk och begåvningsmässig funktionalitet. Vad som kan utgöra funktionsnedsättning omtolkas över tid i takt med nya diagnoser och hjälpmedel.

Exempel på diskriminering:

 • Att arbetsgivare inte använder mikrofon eller hörselslinga, trots att en anställd med nedsatt hörsel påtalat behovet av detta.
 • Att bli uppsagd där ett av skälet har samband med ens funktionsnedsättning.

Sexuell läggning

Omfattar heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Det omfattar även sådant som har samband med sexuell läggning, till exempel samboskap, och förmodad sexuell läggning, till exempel att en arbetsgivare missgynnar dig på grund av att den antar att du har en viss sexuell läggning.

Exempel på diskriminering:

 • Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning.

Ålder

Omfattar alla åldrar. Vanligast är missgynnande vid rekrytering vid för låg eller för hög ålder.

Exempel på diskriminering:

 • Att inte bli kallad till intervju på grund av sin ålder, trots att man har högre meriter än andra.
 • Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen med koppling till ens ålder.

Arbeta med aktiva åtgärder

Som förtroendevald kan du arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Här är en guide och några verktyg som du kan använda i det arbetet.

Fem områden i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska fokusera på fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena arbete och föräldraskap

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg:

 • Undersöka
 • Analysera
 • Åtgärda
 • Följa upp och utvärdera

Verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar