Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Bekymrad kvinna sitter vid datorn.

Hantera mobbning och kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet är en viktig fråga att arbeta med för Vision. Här får du som är förtroendevald information och tips på hur du kan arbeta förebyggande och hantera fall av mobbning och kränkande särbehandling.

Kränkande särbehandling ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Därmed finns det krav på att arbetsgivare ska utbilda chefer och arbetsledare i att förebygga kränkande särbehandling. Det ska även finnas möjlighet att omsätta kunskaperna i åtgärder på arbetsplatsen.

Att kränkande särbehandling förekommer tyder på att något inte fungerar på arbetsplatsen. Förutom att hantera det aktuella beteendet måste man också titta på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen för att skapa en långsiktigt god arbetsmiljö.

Mobbning och kränkande särbehandling

Påverka arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling

Så här kan du som är förtroendevald påverka det lokala arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling på din arbetsplats.

  • Kolla upp om chefer och arbetsledare har fått de kunskaper om kränkande särbehandling som föreskrifterna kräver. Om inte – kräv av arbetsgivaren att de ska få det inom kort. Hänvisa till föreskrifterna AFS 2015:4.
  • Använd föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i dialogen med arbetsgivaren. Var med och ta fram arbetsmiljö­policy, rutiner och mål för att säkerställa en schyst hanterings­ordning där händelser inte hanteras godtyckligt.
  • Säkerställ att arbetsplatsen upprättar gemensamma mål om hur ni förebygger kränkande särbehandling, i samverkan med medarbetarna. Känner alla till vilka rutiner som gäller vid kränkande särbehandling?
  • Se till att ni följer reglerna om aktiva åtgärder i diskriminerings­lagen. Det innebär ett förebyggande arbete mot alla sju diskriminerings­grunderna utifrån samma metod som vid systematiskt arbetsmiljö­arbete. Förebygg trakasserier utifrån diskriminerings­grunderna på liknande vis som vid kränkande särbehandling.

Diskriminering på jobbet

Utredning om kränkande särbehandling

Om kränkande särbehandling eller trakasserier förekommer ska arbetsgivaren göra en utredning. Där anser Vision att

  • utredningen ska genomföras av en oberoende expert.
  • alla inblandade ska ingå i utredningen och få göra sin röst hörd i underlaget. Inte minst den som upplever sig kränkt, särbehandlad eller trakasserad.
  • utredningen inte ska göras av HR eller en arbetsgivar­företrädare i linjen där medlemmen är anställd, eftersom det försvagar rättssäkerheten.

Skapa lokala rutiner i avdelningen eller klubben

Visions avdelningar och klubbar ska upprätta lokala rutiner för att hantera medlemsärenden om kränkande särbehandling och trakasserier. Den rutinen ska avdelningen eller klubben också kommunicera ut till medlemmarna. Medlemmar ska känna sig trygga i att Vision hanterar deras situation enligt en förbestämd rutin och inte godtyckligt.

Säkerställ att din avdelning eller klubb har rutiner för tillbuds­anmälan och arbetskade­anmälan. Dels för kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4, dels trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Medlemsärenden bör lyftas till styrelsen

När en medlem kontaktar sitt skyddsombud eller ombud på arbetsplatsen bör ombudet lyfta ärendet till avdelningens eller klubbens styrelse. Detta bör stå med i era lokala rutiner. Det är sedan styrelsen som ska ta ansvar att driva frågan, inte ombudet.

Ombudet är nämligen en del av arbetsplatsen där situationen har uppstått. Där kan det finnas person­motsättningar och relationer som påverkar medlemmens tillit till hur ombudet hanterar situationen. Om ärendet går till styrelse­nivå kan medlemmen lättare lita på att det hanteras oberoende.

Skyddsombudet kan då främst ha rollen som kollega och fokusera på allmänna förbättringar i arbetsmiljön som behöver göras på arbetsplatsen. Håll isär arbetsplatsens arbetsmiljö­ärende (skyddsombudets ansvar) och medlemmens individ­ärende (styrelsens ansvar). Det är två olika processer.

Kontakta Vision vid frågor

Behöver du råd, mer information eller stöd i ett ärende? Kontakta ditt Vision-center eller Vision Direkt.

Visions center

Kontakta Vision

Om någon blir utsatt för kränkande särbehandling på en aktivitet som Vision anordnar uppmanar vi att anmäla detta till oss.

Anmälan om kränkande särbehandling vid Visions aktiviteter

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss