Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hantera mobbning och kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet är för Vision en viktig fråga att arbeta med. Här får du som är förtroendevald information och tips på hur du kan arbeta förebyggande och hantera fall av mobbing och kränkande särbehandling.

Fakta

Kränkande särbehandling: Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. En enstaka händelse kan även bedömas som kränkande särbehandling.

Trakasserier enligt DiskL: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (DiskL 1 kap 4 § p.3).

I och med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), där kränkande särbehandling ingår, har kunskapskraven ökat på att arbetsgivaren ska utbilda chefer och arbetsledare i hur kränkande särbehandling förebyggs men även att det ska finnas möjlighet att omsätta kunskaperna i åtgärder på arbetsplatsen.

Förekomst av kränkande särbehandling är symptom på att något inte fungerar på arbetsplatsen. Förutom att hantera det aktuella beteendet måste måste man också titta på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen för att skapa en långsiktigt god arbetsmiljö.

Råd för lokalt arbetsmiljöarbete mot kränkande särbehandling

 Påverka det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet

  • Kolla upp om chefer och arbetsledare har fått de kunskaper föreskrifterna i AFS 2015:4 kräver när det gäller kränkande särbehandling. Om inte, kräv av arbetsgivaren att de ska få det inom kort. Hänvisa till föreskrifterna.
  • Använd föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i dialogen med arbetsgivaren och samverka i framtagandet av arbetsmiljöpolicy, rutiner och mål för att säkerställa en schyst hanteringsordning där godtycklig hantering inte ges utrymme.
  • Säkerställ att arbetsplatserna i samverkan med medarbetarna upprättar gemensamma mål om hur kränkande särbehandling förebyggs och vad de gör för att förebygga. Känner alla till vilka rutiner som aktualiseras om kränkande särbehandling påtalas?
  • Från årsskiftet 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen. Det innebär ett förebyggande arbete för alla sju diskrimineringsgrunderna utifrån samma metod som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Med fördel förebyggs trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, på likartat vis som rutiner som kränkande särbehandling.
  • Vision anser att den utredning om kränkande särbehandling, eller trakasserier, som ska göras, genomförs av en oberoende expertkompetens och att det är självklart att alla inblandade, inte minst den som upplever sig kränkande särbehandlad eller trakasserad ska ingå i utredningen och få göra sin röst hörd i underlaget. Vision anser inte att utredningen ska göras av arbetsgivarföreträdare i linjen där medlemmen är anställd eller av HR. Det undergräver rättssäkerheten.

Rutiner för rättssäker hantering av medlemsärenden vid kränkande särbehandling och trakasserier

  • Avdelning och klubbar upprättar och kommunicerar till medlemmarna en lokal rutin för hantering av medlemsärenden med kränkande särbehandling eller trakasserier. Medlemmar ska känna sig trygga i att deras situation hanteras av Vision enligt förbestämd rutin och inte godtyckligt.
  • En av de avdelnings- eller klubbinterna rutinerna bör vara att när en medlem kontaktar sitt skyddsombud/ombud på arbetsplatsen ska ärendet lyftas till avdelnings- eller klubbstyrelse som tar ansvaret att driva frågan. Vid fall av kränkande särbehandling eller trakasserier är det en fördel att arbetsplatsens skyddsombud/ ombud främsta roll är kollegan, och därmed en del av en troligt dysfunktionell arbetsplats med personmotsättningar och olika relationer som påverkar den tillit som blir störd vid kränkande särbehandling. Att lyfta ärendet till styrelsenivå ger bättre möjligheter för en tillitsfull process för medlemmen, och arbetsplatsens skyddsombud kan fokusera på de allmänna arbetsmiljöförbättringarna som behöver göras på arbetsplatsen.
  • Skilj på arbetsplatsens arbetsmiljöärende och medlemmens individärende. Det är två olika processer.
  • Säkerställ att det finns rutiner för tillbudsanmälan och arbetskadeanmälan för kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4, och trakasserier enligt DiskL.

Behöver du råd, mer information eller stöd i ett ärende? Kontakta ditt Visioncenter eller Vision Direkt.

Visions center

Kontakta Vision

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

6 tips till motivation i hemmakontoret

Julen är över och de flesta har nu återvänt till jobbet efter en härlig ledighet. Men att börja jobba igen när hemmet är den nya arbetsplatsen är en speciell situation som lätt kan leda till brist på motivation. Så här kan du göra för att peppa dig själv inför jobbstarten i hemmakontoret!  2021-01-14

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar