Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Situationer på jobbet. Illustration.

Använd Visions lokala arbetsmiljöenkät

Vill du undersöka arbetsmiljön på din arbetsplats eller hos din arbetsgivare? Gör Visions arbetsmiljöenkät! Det finns två sätt att använda enkäten på: som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för att bedriva påverkansarbete och opinionsbildning. Sätt igång genom att följa instruktionerna.

Ta tempen på er arbetsplats

Visste du att 4 av 5 medlemmar upplever att det har meningsfulla arbeten och färre än var tionde är missnöjd med jobbet? Samtidigt vittnar många av Visions medlemmar om en tuff arbetsmiljö. Fler än var tredje medlem angav i en stor medlems­undersökning att de varje vecka är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem. Fler än var tredje känner sig också otillräckliga med arbets­insatsen varje vecka.

Vision har utformat en digital arbetsmiljöenkät som förtroendevalda kan använda på sina arbetsplatser för att ta tempen på arbetsmiljön. Enkäten är övergripande och mäter en rad arbetsmiljö­områden såsom exempelvis arbetsbelastning, hot och våld och kränkande särbehandling.

Enkäten som är anonym tar uppskattningsvis cirka 5 min att svara på och lämpar sig på arbetsplatser där cirka 20 medarbetare eller mer väntas svara. Resultaten går att jämföra med hur det ser ut för Visions övriga medlemmar. Jämförelser kan även göras med hur arbetsmiljön generellt är för arbetstagare i Sverige.

Hur kan enkäten användas?

Enkäten och enkätsvaren kan användas på två sätt. Antingen kan den användas i det reguljära systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatsen (alternativ 1). Eller som ett sätt för Vision lokalt att få en bra överblick över medlemmarnas arbetsmiljö och kunna använda resultaten i opinionsbildning och påverkansarbete gentemot arbetsgivaren eller den lokala politiken (alternativ 2).

Läs igenom frågorna och svaren nedan innan du går vidare till alternativen.

Frågor och svar om enkäten

Vilka är fördelarna med denna undersökning?

Några av fördelarna med denna undersökning är att du kan jämföra resultaten med Visions stora arbetsmiljö­undersökning som är baserad på cirka 10 000 svar. De flesta av resultaten kan även jämföras med Arbetsmiljöverkets resultat från deras arbetsmiljö­undersökningar.

En annan fördel är att enkäten går ganska snabbt att svara på. En sista fördel är att möjligheten att göra enkäten kommer finnas över tid, vilket innebär att ni kan använda den lokalt för att följa upp arbetsmiljön och se hur den utvecklas över tid.

Vi genomför redan arbetsmiljöundersökningar. Behöver vi även göra denna?

Nej, ni behöver inte använda denna enkät. Undersökningen är ett erbjudande och en möjlighet för de som har behov eller är intresserade av att kartlägga arbetsmiljön eller driva opinion kring arbetsmiljö­frågor på arbetsplatsen.

På min arbetsplats är vi färre än 20. Hur gör vi då?

Denna enkät är tyvärr inte lämplig att utföra på ett för litet urval, eftersom anonymiteten eller jämförbarheten i resultaten kan bli för bristfällig. Vid en mindre arbetsplats är det bättre att hitta andra sätt att undersöka arbetsmiljön. Använd er gärna av Suntarbetsliv som bland annat har skyddsronder, tester och en rad arbetsmiljöverktyg som har utarbetats partsgemensamt.

Arbeta med arbetsmiljö

Vem kan jag vända mig till om jag har fler funderingar kring denna enkät?

Vänd dig till ditt närmaste center. Om du vill beställa en enkät ska du bestämma eller ta reda på i förväg vilket datum som enkäten ska skickas ut och vilket datum enkäten ska stängas innan du kontaktar ditt center.

Visions center

Två alternativ för att använda enkäten

Som förtroendevald är det viktigt att du tidigt bestämmer dig för vilket av de två sätten som du vill använda enkäten på. Efter att du har valt ett av de två alternativen som beskrivs nedan kan du kontakta ditt närmaste center för vidare information.

Använd enkäten i det lokala systemiska arbetsmiljöarbetet (alternativ 1)

Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön och skyddsombuden har rätt att medverka i detta arbete. Visions enkät kan användas i syfte att kartlägga delar av medarbetarnas arbetsmiljö. Vill ni använda denna enkät i er skyddsorganisation förutsätter det följande:

  • att Vision har ett skyddsombud på arbetsplatsen (skyddsområdet)
  • att det finns eller skapas en förtroendefull dialog med arbetsgivaren (och övriga parter i skydds­organisationen)
  • att enkäten skickas till samtliga medarbetare på arbetsplatsen oavsett facklig tillhörighet.

Om syftet med enkäten är att använda resultaten i ert lokala arbetsmiljö­arbete ska resultaten primärt omhändertas av den lokala skydds­organisationen. Det är önskvärt att det finns en samsyn i skydds­kommittén eller samverkans­gruppen om hur resultaten ska användas i det fortsatta arbetsmiljö­arbetet.

Vid detta alternativ får du som förtroendevald en enkätlänk av Visions center, men mejlutskicket (där enkätlänken bifogas) kan skickas av dig, skydds­organisationen eller arbetsgivaren.

För att gå vidare med detta alternativ kontaktar du ditt närmaste center.

Visions center

Kan jag kräva att arbetsgivaren ska använda denna enkät i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Nej, arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljö­arbetet och vid alternativ 1 kan du inte kräva att just denna enkätundersökning ska genomföras på arbetsplatsen. Enkäten ska ses som ett erbjudande som kan bidra till ert lokala arbetsmiljö­arbete.

Använd enkäten för påverkansarbete och opinionsbildning (alternativ 2)

Enkäten kan användas när du som förtroendevald vill bedriva påverkansarbete kopplat till medlemmarnas arbetsmiljö. Enkäten skickas då bara ut till Visions medlemmar.

Resultaten kan användas för att kartlägga medlemmarnas arbetsmiljö, men även när ni vill skapa opinion eller tryck i en viss arbetsmiljö­fråga. Resultaten ägs av er och kan därför användas för exempelvis debatt­artiklar eller andra påverkans­strategier som ni finner lämpliga.

Vid detta alternativ ansvarar du som förtroendevald för mejl­utskicket med enkätlänken. 

Kom ihåg-lista och förslag till mejlutskick

Här finns en kom ihåg-lista för dig som ska skicka ut enkäten i syfte att undersöka medlemmarnas arbetsmiljö och driva eventuellt påverkansarbete.

Nedan hittar du också ett förslag på text till mejlutskicket som du kan kopiera och klistra in i ditt mejl.

  • Lägg bara till medlemmarnas e-postadresser i funktionen hemlig eller dold kopia i ditt mejlprogram för att undvika att sprida personuppgifter.
  • Cirka 3 veckor är ett lagom tidsspann för en enkät att ligga ute innan den stängs.
  • Skicka en påminnelse till samtliga mottagare en vecka före enkäten stängs för att påminna om att fylla i enkäten. Påminnelsen måste tyvärr skickas ut till samtliga mottagare, även till dem som har fyllt i. Be dem som har fyllt i att ignorera mejlet och att inte besvara enkäten två gånger. Skicka även påminnelsen som hemlig eller dold kopia.
  • I samband med enkät­utskicket är det möjligt att en och annan medlem hör av sig för att få hjälp med sin arbetsmiljö. Om hanteringen av detta inte ingår i din roll som förtroendevald kan du hänvisa vidare till medlemmens skyddsombud eller till Vision Direkt.
  • När väl undersökningen är genomförd är det bra att de som har svarat får någon sorts återkoppling. Visade undersökningen något intressant? Hur tänker ni arbeta vidare med resultaten?
  • Tänk på att chefernas arbetsmiljö­situation även handlar om deras organisatoriska förutsättningar att leda och att denna enkät inte har detta fokus.

Förslag för mejlutskick (pdf)

Har ni genomfört er enkät och ska analysera era resultat?

För att hjälpa dig att tolka resultaten i enkäten följer här några kommentarer och reflektioner från Visions strateg i arbetsmiljö. Du kan även jämföra era enkät­resultat med genomsnittet på hela arbetsmarknaden samt för Visions medlemmar med hjälp av Visions arbetsmiljöundersökning från 2022. Se de två bilagorna i rapporten för mer detaljerade jämförelser utifrån exempelvis sektor och yrkes­grupper.

Kommentarer och reflektioner till enkätfrågorna (pdf)

Visions Arbetsmiljöundersökning 2022 (pdf)

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss