Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Brott mot Arbetstidslagen – din rätt som skyddsombud

Du som är skyddsombud kan vända sig till Arbetsmiljöverket om en arbetsgivare bryter mot Arbetstidslagen.

Sedan 2011 har skyddsombud en utökad befogenhet att anmäla till Arbetsmiljöverket när arbetsgivare bryter mot Arbetstidslagen. Tidigare behövde arbetsgivaren söka dispens från gränserna för hur mycket övertid som får läggas på arbetstagare.

Arbetstidslagen

19a-anmälan

Om arbetsgivaren förlägger övertid, extra mertid och nödfallsövertid på ett sätt som överskrider Arbetstidslagens gränser, ska du som skyddsombud i första hand vända dig till arbetsgivaren med krav på åtgärder. Du kan få hjälp av Vision att formulera en skriftlig begäran till arbetsgivaren.

Kolla upp vad som står i lokala och centrala kollektivavtal som arbetsgivaren kan vara knuten till. Lösningen på problemet kan vara att det behövs en reglering av arbetstiden i kollektivavtalet. Det är en fråga som ni kan driva fackligt med hjälp av Vision.

Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om arbetsgivaren inte svarar inom rimlig tid, blir nästa steg att vända dig till Arbetsmiljöverket med en begäran om en prövning av ärendet. En prövning kan leda till ett föreläggande om vite eller förbud. Arbetsmiljöverket genomför då en inspektion.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns en blankett som du kan fylla i och skicka in. Till blanketten ska du bifoga den skriftliga begäran om åtgärd som du har gett till arbetsgivaren, och arbetsgivarens svar på begäran om du har fått ett sådant.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (av.se)

Arbetstidslagen 19 a §

"Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 8 a, 9 och 10 a §§ följs, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära att denne vidtar sådana åtgärder. Om skyddsombudet begär det, ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att begäran har mottagits.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan om den eller de åtgärder skyddsombudet har begärt. Lämnar arbetsgivaren inte ett sådant besked eller avslår arbetsgivaren skyddsombudet begäran, ska Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande eller förbud enlig 22 § ska meddelas, om skyddsombudet begär det. (Paragrafen ändrad genom SFS 2011:740)"

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar