Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Brott mot arbetstidslagen – din rätt som skyddsombud

Du som är skyddsombud kan vända sig till Arbetsmiljöverket om en arbetsgivare bryter mot arbetstidslagen.

Sedan 2011 har skyddsombud en utökad befogenhet att anmäla till Arbetsmiljöverket när arbetsgivare bryter mot arbetstidslagen. Tidigare behövde arbetsgivaren söka dispens från gränserna för hur mycket övertid som får läggas på arbetstagare.

Arbetstidslagen

Kräv först åtgärder från arbetsgivaren

Om arbetsgivaren förlägger övertid, extra mertid och nödfalls­övertid på ett sätt som överskrider arbetstids­lagens gränser ska du som skyddsombud i första hand vända dig till arbetsgivaren med krav på åtgärder. Du kan få hjälp av Vision att formulera en skriftlig begäran till arbetsgivaren.

Kolla upp vad som står i lokala och centrala kollektiv­avtal som arbetsgivaren kan vara knuten till. Lösningen på problemet kan vara att det behövs en reglering av arbetstiden i kollektiv­avtalet. Det är en fråga som ni kan driva fackligt med hjälp av Vision.

Anmäl till Arbetsmiljöverket som nästa steg

Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om arbetsgivaren inte svarar inom rimlig tid, blir nästa steg att vända dig till Arbetsmiljöverket med en begäran om en prövning av ärendet. En prövning kan leda till ett föreläggande om vite eller förbud. Arbetsmiljöverket genomför då en inspektion.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns en blankett som du kan fylla i och skicka in. Till blanketten ska du bifoga den skriftliga begäran om åtgärd som du gav till arbetsgivaren, och arbetsgivarens svar på begäran om du har fått ett sådant.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (av.se)

Arbetstidslagen 19a §

Ärendegången för brott mot arbetstidslagen regleras i arbetstidslagen 19a §. Så här lyder den paragrafen:

"Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 8 a, 9 och 10 a §§ följs, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära att denne vidtar sådana åtgärder. Om skyddsombudet begär det, ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att begäran har mottagits.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan om den eller de åtgärder skyddsombudet har begärt. Lämnar arbetsgivaren inte ett sådant besked eller avslår arbetsgivaren skyddsombudet begäran, ska Arbetsmiljöverket pröva om föreläggande eller förbud enlig 22 § ska meddelas, om skyddsombudet begär det. (Paragrafen ändrad genom SFS 2011:740)"

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss