Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

LAS – lagen om anställningsskydd

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns regler om hur uppsägning och avsked ska gå till, till exempel om uppsägningstider, turordning och företräde till återanställning. Här kan du läsa mer om vad som ingår i LAS.

Vad är LAS?

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Ändringar i LAS från 1 oktober 2022

Från den 1 oktober 2022 gäller nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS). För dig som är förtroendevald inom en kommun, region eller en arbetsgivare ansluten till Sobona finns ett webbinarium där Visions experter förklarar närmare vad ändringarna innebär.

Förändringar i LAS och nytt stöd för omställning

Se webbinariet på Vision Play

Ladda ner presentationen (pdf)

Tillsvidareanställning som huvudregel

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare – det som vi i dagligt tal kallar fast anställning. Om ingenting har avtalats eller sagts om din anställningsform innan du påbörjar din anställning räknas du alltså som tillsvidareanställd.

Anställningsformer och rättigheter

Regler för uppsägning eller avsked

Enligt LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida alltid ha sakliga skäl. Sakliga skäl kan i sin tur vara av två slag: personliga skäl eller arbetsbrist.

Oavsett skäl måste arbetsgivaren ha prövat möjligheten till omplacering av den anställda innan hen går så långt som till uppsägning. En förutsättning är dock att den anställda har tillräckliga kvalifikationer för det jobb som ska utföras.

Om du blir uppsagd

Personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl kan bli aktuellt vid olika typer av allvarlig misskötsamhet. Det kan till exempel gälla brottslighet, olovlig frånvaro, arbetsvägran eller otillåten strejk.

Sjukdom är som regel inte skäl för uppsägning av personliga skäl, i alla fall inte så länge arbetstagaren kan förväntas bli återställd. Men när arbetsförmågan är varaktigt nedsatt så att den anställda inte kan utföra något arbete av betydelse kan det ibland anses som sakliga skäl för uppsägning. Sjuklig alkoholism betraktas på samma sätt.

Om en anställd grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren kan hen bli avskedad. Grunderna är i princip desamma som vid uppsägning av personliga skäl. Skillnaden är att det måste röra sig om grövre misskötsamhet eller brottslighet för att arbetsgivaren ska kunna avskeda. Den som blir avskedad har inte rätt till någon uppsägningstid. 

Arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet för uppsägning. Arbetsbrist uppstår när exempelvis ett företag går med förlust och antalet anställda måste minskas. Det är i princip arbetsgivaren som avgör när arbetsbrist uppstår. Arbetsgivaren måste överväga alla möjligheter som står till buds för att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist och förhandla med facket om förändringar i verksamheten.

Arbetsgivaren får inte säga upp vem hen vill på grund av arbetsbrist. Om det inte finns något kollektivavtal är det LAS regler om turordning som gäller. De går ut på att de anställda rangordnas i förhållande till vars och ens anställningstid – sist in, först ut. Man måste också ha tillräckliga kvalifikationer för att bli aktuell för fortsatt arbete. Det är dock vanligt att arbetsgivaren och facket förhandlar fram ett avtal om turordning, som helt och hållet ersätter LAS-reglerna.

Enligt LAS får arbetsgivaren göra avvikelser från turordningslistan genom att undanta högst tre arbetstagare som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Men i kollektivavtalet kan det finnas avvikelser från arbetsgivarens rätt att undanta. I det kollektivavtal som gäller för kommun eller region har arbetsgivaren inte möjlighet att undanta tre personer från turordningen.

Kollektivavtal för kommun och region

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstiden för den som säger upp sig från arbetet är enligt LAS en månad. Många kollektivavtal ger dock längre uppsägningstider för den som säger upp sig. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren kan du ha rätt till längre uppsägningstid enligt LAS eller kollektivavtal.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss