Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

LAS – lagen om anställningsskydd

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns regler om hur uppsägning och avsked ska gå till, till exempel om uppsägningstider, turordning och företräde till återanställning. Här kan du läsa mer om vad som ingår i LAS.

Vad är LAS?

LAS står för lagen om anställningsskydd. Lagen inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Från den 1 oktober 2022 gäller nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) med bland annat undantag från turordningen och snabbare tillsvidareanställning.

Förändringar i LAS och nytt stöd för omställning

Tillsvidareanställning som huvudregel

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare – det som vi i dagligt tal kallar fast anställning. Om ingenting har avtalats eller sagts om din anställningsform innan du påbörjar din anställning räknas du alltså som tillsvidareanställd.

När kan man bli inlasad?

Om du har en tidsbegränsad anställning som övergår i en tillsvidareanställning kallas detta för att bli inlasad. Du blir alltså automatiskt tillsvidareanställd om du har jobbat som visstidsanställd eller vikarie på samma tjänst under en längre period. 

Om du till exempel har haft ett vikariat mer än sammanlagt två års arbetstid de senaste fem åren kan du bli inlasad.  

Om du haft en särskild visstidsanställning mer än sammanlagt 12 månader under fem år kan du också bli inlasad. Gör du tre eller fler arbetspass under en månad får du också med de nya reglerna från 2022 räkna tiden mellan inhoppen som anställningstid.  

Anställningsformer och rättigheter

Regler för uppsägning eller avsked

Enligt LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida alltid ha sakliga skäl. Sakliga skäl kan i sin tur vara av två slag: personliga skäl eller arbetsbrist.

Oavsett skäl måste arbetsgivaren ha prövat möjligheten till omplacering av den anställda innan hen går så långt som till uppsägning. En förutsättning är dock att den anställda har tillräckliga kvalifikationer för det jobb som ska utföras.

Om du blir uppsagd

Företrädesrätt till återanställning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till återanställning. Det innebär att du har förtur om det dyker upp ett jobb hos din tidigare arbetsgivare där du har rätt kvalifikationer.  

För att få företrädesrätt till återanställning behöver du ha varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren, och företrädesrätten gäller i nio månader efter att anställningen upphört. Har du haft en särskild visstidsanställning räcker det med att du varit anställd med den anställningsformen mer än 9 månader under de tre senaste åren för att ha företrädesrätt till en ny särskild visstidsanställning.  

Om du vill använda dig av företrädesrätten behöver du själv anmäla anspråk. Vanligtvis står det på ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt och hur du gör för att anmäla anspråk. 

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstiden för den som säger upp sig från arbetet är enligt LAS en månad. Många kollektivavtal ger dock längre uppsägningstider för den som säger upp sig. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren kan du ha rätt till längre uppsägningstid enligt LAS eller kollektivavtal.

Bli medlem i Vision

  • Stöd och råd i oroliga tider
  • Schysta medlemsförmåner
  • En vass inkomstförsäkring

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss