Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Tre glada kollegor på jobbet.

Förändringar i LAS och nytt stöd för omställning

2022-06-22

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om träder snart nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Nya möjligheter till utbildning mitt i karriären har också klubbats igenom. De nya reglerna tillämpas från 1 oktober.

Så funkar nya reglerna i LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) styr bland annat vad som gäller vid uppsägning, avsked och företräde vid anställning.

De nya reglerna i LAS innebär en rad olika förändringar. Här är några saker som påverkas: 

  • Turordning. Alla arbetsgivare kan undanta tre anställda från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Förut gällde två personer och bara för arbetsgivare med max tio anställda.
  • Ingen lön vid tvist. Den som blir uppsagd av personliga skäl kan inte längre få lön medan uppsägningen prövas i domstol. Om uppsägningen ogiltigförklaras går det dock att få lön retroaktivt.
  • Snabbare tillsvidareanställning. En ny form av visstidsanställning gör att du blir tillsvidareanställd efter bara 12 månader med särskild visstidsanställning. Tidigare gällde två år.
  • Uppsägning av personliga skäl. Begreppet saklig grund ändras till sakliga skäl. Lagen tydliggör också vad som gäller för omplacering och hur arbetsgivaren ska bedöma sakliga skäl.
  • Hyvling. En särskild turordning gäller när en arbetsgivare omorganiserar så att vissa tjänster får lägre sysselsättningsgrad.

Läs mer om vad förändringarna i LAS innebär i Visions sammanställning.

Förändringar i anställningsskydd och omställning (pdf)

Kollektivavtalen kan ha andra regler

Vissa delar av den nya lagen är dispositiv. Det betyder att arbetsgivare och facket kan enas om andra regler i centrala kollektivavtal. Då gäller de reglerna i stället för lagen.

Till exempel för Visions medlemmar inom kommun, region och bolag kopplade till Sobona (som tillämpar AB) gäller andra turordningsregler, som bland annat innebär att ingen får undantas från turordningen.

Nytt omställningsstudiestöd – studera mitt i karriären

Samtidigt som LAS förändras införs också ett nytt stöd för dig som vill studera mitt i arbetslivet. Från oktober går det nämligen att ansöka om omställningsstudiestöd om du vill byta bana eller vidareutbilda dig. Kravet för stöd är att du studerar något som ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Inom kommun, region och bolag inom Sobona finns redan i dag ett omställningsavtal som innebär att fler kan komma närmare sin vanliga lön i omställningsstudiestöd. Det pågår förhandlingar om omställningsavtal inom fler avtalsområden.

Omställningsstudiestöd

När börjar lagarna gälla?

De nya reglerna inom LAS tillämpas från den 1 oktober 2022.

Omställningsstudiestödet träder i kraft 30 juni 2022. Från den 1 oktober 2022 kan du börja ansöka om stödet för studier som börjar från 1 januari 2023.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar