Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Medarbetare tar sig för pannan.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren

Har du blivit uppsagd av din arbetsgivare? Vilka regler som gäller beror på vilka grunder som finns för uppsägningen. En uppsägning måste ha sakliga skäl enligt lagen.

På vilka grunder kan man bli uppsagd?

Enligt lagen får en anställd inte bli uppsagd utan sakliga skäl. Det finns två definitioner av sakliga skäl: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad.

Uppsagd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist innebär kortfattat att bli uppsagd av en anledning som inte har med dig personligen att göra. Det kan handla om en omorganisation eller att din arbetsgivare gör nedskärningar av ekonomiska skäl. Arbetsbrist behöver alltså inte betyda att det är brist på arbetsuppgifter.

Om arbetsgivaren har arbetsbrist som skäl sker uppsägning normalt i en viss turordning.

  • Sist in – först ut. Den som blev anställd sist är den som först blir uppsagd, enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Facket och arbetsgivaren kan dock bestämma i ett avtal att LAS inte ska gälla på vissa punkter, till exempel att principen sist in – först ut inte ska gälla. Uppsägningstidens längd går inte att ändra.
  • Undantag. Innan turordning får arbetsgivaren som huvudregel undanta tre personer. Men det är inte säkert att tre-undantaget gäller på din arbetsplats. I kollektivavtalet som gäller för anställda inom kommun och region har parterna kommit överens om att tre-undantaget inte ska gälla.
  • Tillräckliga kvalifikationer. De anställda som blir kvar måste ha tillräckliga kvalifikationer för att utföra de arbetsuppgifter som blir kvar. Det innebär att anställda som har tillräckliga kvalifikationer men kortare anställningstid kan få behålla anställningen om de som varit anställda längre saknar kvalifikationerna. I så fall blir den som varit anställd längre uppsagd.
  • Företrädesrätt. Om en ny tjänst uppstår hos arbetsgivaren kan du som blivit uppsagd ha företrädesrätt till återanställning. Det gäller om du har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de senaste tre åren och har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Företrädesrätten gäller från den dag du fick uppsägnings­beskedet och i nio månader efter att anställningen upphörde. Du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill ha företrädesrätt till anställning, och i vissa fall krävs att anmälan är skriftlig.

Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket innan beslut om uppsägning fattas.  

Checklista: Uppsagd på grund av arbetsbrist

Uppsagd på grund av personliga skäl

Personliga skäl innebär att en anställd blir uppsagd för att ha åsidosatt sina skyldigheter på ett allvarligt sätt. Till exempel kan du bli uppsagd om du bryter mot anställningsavtalet genom att vägra göra vissa arbetsuppgifter. Du kan också bli uppsagd om du missköter dig genom att ofta komma för sent.

Sjukdom är normalt sett inte sakligt skäl för uppsägning, i alla fall inte så länge en anställd kan förväntas bli återställd. Men när arbetsförmågan är varaktigt nedsatt så att den anställda inte kan utföra något arbete av betydelse kan det ibland anses som sakliga skäl för uppsägning.

Avsked gäller utan uppsägningstid

Lagen gör skillnad mellan uppsägning och avsked. Ett avsked kan bara ske om du har misskött dig grovt, till exempel begått ett brott på arbetsplatsen eller varit grovt illojal mot arbetsgivaren. Anställningen upphör då direkt, utan uppsägningstid.

Ny ägare är inte sakligt skäl för uppsägning

Många offentliga verksamheter säljs eller överförs i dag till privata entreprenörer. Det är i sig aldrig sakligt skäl för uppsägning. Alla anställda har rätt att följa med till den nya ägaren med bibehållna anställnings­förmåner och bibehållen tjänstetid.

Som anställd har du också rätt att stanna kvar hos din gamla arbetsgivare. Om du väljer det löper du dock stor risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter, eftersom verksamheten har överförts till en annan arbetsgivare.

Uppsagd på felaktiga grunder?

Om du anser att du har blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga grunder kan du föra talan mot arbetsgivaren. Vision kan då driva ärendet vidare till förhandling och domstol. Du kan kräva att få behålla anställningen eller driva att arbetsgivaren ska betala skadestånd.

Uppsägningstid om du blir uppsagd

Om du blir uppsagd gäller en uppsägningstid som regleras i ditt kollektivavtal. Saknar ni kollektivavtal gäller minst en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Uppsägningstiden gäller från det datum som uppsägningen trädde i kraft.

I ditt kollektivavtal kan det också finnas särskilda regler om uppsägningstid. Till exempel i kommun och region gäller sex månaders uppsägningstid för den som haft en sammanhängande anställning i minst 12 månader och nu har tillsvidareanställning, enligt kollektivavtalet.

Uppsägningstid

Kollektivavtal

Vad gäller under uppsägningstiden?

Under uppsägningstiden behåller du din lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren får inte sänka din lön, även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren får inte heller flytta dig till en annan ort under uppsägningstiden om det minskar dina förutsättningar för att söka annat arbete.

Under uppsägningstiden kan du få ledigt med lön för att gå till Arbetsförmedlingen eller söka arbete på annat sätt. Du måste i så fall ansöka om den ledigheten.

Om du blir uppsagd under föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du bli uppsagd på samma grunder som om du hade varit i tjänst. Men om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden löpa först när du helt eller delvis är tillbaka på arbetet, eller när du skulle ha återupptagit ditt arbete enligt din anmälan om föräldraledighet.

Föräldraledighet

Om du blir uppsagd på semestern

Uppsägningen sker när du som arbetstagare får del av uppsägningen. Men om du har semester börjar uppsägningstiden att gälla dagen efter att semestern har upphört.

Semesterlagen

Omställningsinsatser

Att bli uppsagd av arbetsgivaren kan vara tufft. Men du som har kollektivavtal har ofta möjlighet att få stöd från den omställnings­organisation som din arbetsgivare är kopplad till. Genom omställnings­organisationen kan du få hjälp att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget företag eller påbörja en utbildning.

Fråga din arbetsgivare om vilken organisation ni tillhör. Jobbar du inom kommun eller region är det Omställningsfonden.

Omställning

Sparad semester och komptid vid uppsägning

Om du har sparade semesterdagar kvar när din anställning avslutas ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterersättning. Semesterdagar är nämligen en intjänad rättighet enligt semesterlagen.

När det gäller flex- och komptid har arbetsgivaren däremot inte samma skyldighet att ersätta tiden ekonomiskt. Därför rekommenderar Vision att ta ut sådan tid innan din anställning avslutas.

Bli medlem i Vision

  • 3 månader utan kostnad
  • Stöd och råd i oroliga tider
  • En vass inkomstförsäkring

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss