Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två medarbetare samtalar.
    Du som jobbar i Svenska kyrkan omfattas av ett kollektivavtal.

Kollektivavtal för Svenska kyrkan

Jobbar du i en församling, ett pastorat, på kyrkokansliet eller i annan verksamhet som är ansluten till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation? Då omfattas du av kollektivavtal som gäller din lön och dina arbetsvillkor.

Villkor i avtalet för Svenska kyrkan

Här listar vi några av de villkor som finns i i Visions kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Du kan ladda ner och läsa villkors- och löneavtalen längre ner på sidan.

Lön

Löneavtalet innehåller grundläggande principer för lönesättningen. Lönen ska vara individuell och differentierad vilket kort sagt innebär att den ska spegla dina arbetsuppgifter, din erfarenhet och din utbildningsnivå.

Löneavtalet ger rätt till två årliga löneöversyner:

  • per den 1 april 2023 ska lönerna på kollektiv nivå öka minst 4,4 %
  • per den 1 maj 2024 ska lönerna på kollektiv nivå öka minst 3,3 %.

Det finns ingen individuell garanti.

Lönesamtal

Kollektivavtalet ger dig rätt till ett årligt lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till lönekriterierna. Innan lönesamtalet ska arbetsgivaren diskutera grunderna för lönesättningen med dig och dina kollegor.

Lönesamtal

Extra semesterdagar

Enligt lagen har du rätt till 25 semesterdagar per år enligt. Med kollektivavtalet får du fler dagar:

  • 27 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år
  • 31 semesterdagar från det år du fyller 40 år
  • 32 semesterdagar från det år du fyller 50 år.

Semester

Föräldrapenningtillägg

När du är föräldraledig och tar ut föräldrapenning, kan du få behålla cirka tio procent av din lön som föräldrapenningtillägg i upp till 180 dagar. De 180 dagarna kan tas ut tills barnet är 36 månader gammalt.

Det finns inga krav på att du varit anställd en viss tid för att få tillägget.

Föräldrapenning

Uppsägningstid

Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig själv är din uppsägningstid

  • en månad om du varit anställd kortare än ett år
  • tre månader om du varit anställd ett år eller längre.

Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist (exempelvis omorganisation eller neddragning) är din uppsägningstid sex månader. Om du har fyllt 55 år och varit anställd längre än tio år kan uppsägningstiden vara ett år.

Om du har en tidsbegränsad anställning i mer än tre månader har du en månads uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal.

Du har rätt att kvarstå i tjänst till och med 69 års ålder. Arbetsgivaren kan en månad före din 69-årsdag meddela dig att din anställning upphör, vilket den då gör den sista i månader efter födelsemånaden.

Uppsägningstid

Veckoarbetstid

Den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Om du arbetar på schema är arbetstiden kortare.

Arbetstid

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell med stort utrymme att själv planera din arbetstid. Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid, avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. Du har rätt till såväl dygns- som veckovila.

Arbetstid

Obekväm arbetstid och övertid

När du jobbar obekväm arbetstid får du ob-tillägg på din lön.

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du kompenseras för det i pengar eller genom kompensationsledighet. För att ha rätt till ersättning eller kompensationsledighet ska övertidsarbetet antingen ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand.

Arbetstidslagen

Kort ledighet med lön

Arbetsgivaren kan bevilja ledighet med lön en eller flera dagar om till exempel en anhörig blir hastigt sjuk eller går bort. Det finns även möjlighet att besöka barnmorskemottagning, barnavårdscentral eller hälso- och sjukvård på arbetstid i vissa fall.

Tjänstepension

Arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, som du tjänar in utöver din allmänna pension när du har kollektivavtal.

Tjänstepension

De allra flesta anställda inom Svenska kyrkan omfattas av pensionsavtalet TPA 18. Du som är född 1958 eller tidigare omfattas i stället av KAP-KL Svenska kyrkan.

Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans Pension. På deras webbplats kan du se ditt intjänande och läsa mer.

Kyrkans pension (kyrkanspension.se)

Stöd vid omställning

I kollektivavtalet ingår ett omställningsavtal som ger möjlighet till såväl rådgivning som ekonomisk ersättning vid uppsägning eller studier.

Det är Kyrkans trygghetsråd som hanterar omställning inom Svenska kyrkan.

Kyrkans trygghetsråd (svenskakyrkan.se)

Omställning i arbetslivet

Avtalsförsäkringar

Genom kollektivavtalet är du som jobbar i Svenska kyrkan försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Avtalsförsäkringar

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Svenska kyrkan.

1. Svenska kyrkans avtal 23

Svenska kyrkan
Samlade avtal för Svenska kyrkan. Gäller perioden 1 april 2023 till 30 april 2025.

Allmänna bestämmelser 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Avtal för allmänna bestämmelser. Giltigt från och med 1 april 2023 till och med 30 april 2025.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda.

Bilaga P: Särskilda bestämmelser

Svenska kyrkan
Särskilda bestämmelser om bland annat lägerverksamhet.

Bilersättningsavtal

Svenska kyrkan
Överenskommelse om ersättning för användandet av egen bil i tjänsten. Gäller från 1 april 2023.

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

Förhandlingsprotokoll avtal 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Protokoll från förhandlingar om Svenska kyrkans avtal för perioden 1 april 2023 till 30 april 2025.

Förhandlingsprotokoll om karensavdraget: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Anpassning av sjuklönebestämmelser i kollektivavtal för Svenska kyrkan.

Kollektivavtal om tjänstepension

Svenska kyrkan
Överenskommelse om kollektivavtal om tjänstepension för anställda inom Svenska kyrkan.

Kommunalt huvudavtal – KHA 94

Svenska kyrkan
Omfattar förhandlingsordning och regler om förhandling med mer.

Korrigering av preliminär lön m.m.

Svenska kyrkan
Centralt avtal om utbetalning av preliminär och slutlig lön.

Löneavtal 2023: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Giltigt från 1 april 2023 till 30 april 2025.

Omställningsavtal och kompetensavtal

Svenska kyrkan
Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 för Svenska kyrkan.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Protokoll: Omställningsavtal och kompetensavtal

Svenska kyrkan
Överenskommelse om nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd. Protokoll från 8 september 2022.

PU-avtal

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingsavtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mer.

Traktamentsavtal (TRAKT 18)

Svenska kyrkan
Förhandlingsprotokoll för avtal med bilagor.

Underbilagor A–D

Svenska kyrkan
Bilagor till Svenska kyrkans avtal Allmänna bestämmelser 20.

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda – en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställda är överens.

Överenskommelse om profilpraktikanställning

Svenska kyrkan
Protokoll och avtal för överenskommelse om profilpraktiksanställning inför genomförande av obligatorisk förpraktik inom den pastoralteologiska utbildningen. Gäller tills vidare från och med 1 maj 2023.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss