Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Illustration: pensionsavtal

Pensionsavtal

Vision och de andra fackliga parterna inom Svenska kyrkan, har enats med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal som börjar gälla 1 januari 2018.

Vem omfattas?

Det nya avtalet omfattar anställda födda 1959 eller senare. Den som är född tidigare än 1959 eller som har fått sjuk- eller aktivitetsersättning före 2018 omfattas även fortsättningsvis av de pensionsvillkor som de har idag.

Vad innebär det nya avtalet?

Det nya pensionsavtalet är helt premiebestämt, vilket innebär att en procentsats av lönen sätts in i en pensionsförsäkring hos Kyrkans pensionskassa. På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ca 42 625 kr år 2021) avsätts 4,5 %. På lönedelar över avsätts 30 % för att kompensera för att ingen allmän pension från staten tjänas in.

Ett premiebestämt pensionsavtal bygger på den så kallade livsinkomstprincipen, som innebär att det är hela yrkeslivets löner som ligger till grund för hur stor pensionen blir. Därför finns det inga åldersgränser i det nya pensionsavtalet, utan all lön grundar till pension oavsett hur ung eller gammal den anställde är.

Övergångsregel

Att byta pensionsavtal sent eller mitt i arbetslivet är komplicerat eftersom det är svårt att förutspå vilka konsekvenser det kan få för en enskild individ. Därför har parterna enats om en övergångsregel som gäller den som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan innan 2018.

Vi hoppas naturligtvis att denna garantiregel inte ska behövas, men anser att regeln var nödvändig för att tillåta en snabb övergång till ett nytt pensionsavtal.

Övergångsregeln innebär att den anställde är garanterad en viss nivå av vad det nuvarande pensionsavtalet skulle ha givit. När den anställde går i pension ska en beräkning göras för att se om pensionen blivit annorlunda i KAP-KL Svenska kyrkan, och eventuell kompensation ska utges.

Garantin minskar för varje femårsintervall för att möjliggöra en successiv övergång till det nya pensionsavtalet:

Ålder 2018

Födda år

Garantinivå

55-59

1959-1963

95 %

50-54

1964-1968

90 %

45-49

1969-1973

85 %

40-44

1974-1978

80 %

Tjänstepensionsavtal för Svenska kyrkan (pdf)

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar