Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Illustration: Tryggt pensionsavtal.

Pensionsavtal för Svenska kyrkan

Vision och de andra fackliga parterna inom Svenska kyrkan enades med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal som började gälla 1 januari 2018.

Vem omfattas av pensionsavtalet?

Pensionsavtalet omfattar anställda födda 1959 eller senare. Den som är född tidigare än 1959 eller som har fått sjuk- eller aktivitets­ersättning före 2018 omfattas även fortsättningsvis av de pensions­villkor som de hade tidigare.

Vad innebär pensionsavtalet?

Pensionsavtalet är helt premiebestämt. Det innebär att en procentsats av lönen sätts in i en pensions­försäkring hos Kyrkans pensionskassa.

På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 4,5 procent. På lönedelar över det avsätts 30 procent för att kompensera för att ingen allmän pension från staten tjänas in.

Ett premiebestämt pensionsavtal bygger på den så kallade livsinkomst­principen, det vill säga att hela yrkeslivets löner ligger till grund för hur stor pensionen blir. Därför finns det inga åldersgränser i pensionsavtalet, utan all lön är pensions­grundande oavsett hur ung eller gammal du är.

Övergångsregel från gamla pensionsavtalet

Att byta pensionsavtal sent eller mitt i arbetslivet är komplicerat eftersom det är svårt att förutse vilka konsekvenser det kan få för just dig. Därför har avtalets parter enats om en övergångsregel för dig som var anställd i Svenska kyrkan innan 2018.

Övergångsregeln innebär att du som anställd är garanterad en viss nivå av vad det tidigare pensions­avtalet skulle ha gett. När du går i pension ska en beräkning göras för att se om pensionen har blivit annorlunda än den garanterade nivån och du får eventuell kompensation.

Garantin minskar för varje femårsintervall för att möjliggöra en successiv övergång till det nya pensionsavtalet. En tabell över garantinivåerna vid övergången finns i avtalet.

Tjänstepensionsavtal för Svenska kyrkan (pdf)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss