Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Fyra kollegor tittar på ett avtal.

Fastigo

Kollektivavtalet för dig som jobbar i ett fastighetsbolag som tillhör Fastigo ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension.

Kollektivavtal - det här ingår

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lön

Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Du ska ha tre årliga samtal med din chef. Ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal och ett resultatsamtal. Löneavtalet har inga angivna nivåer. Våra utvärderingar visar att det ger en bra löneutveckling för Visions medlemmar - bättre än genomsnittet.

Arbetslivskonto

Om du vill kan du ta en del av din löneförhöjning och använda till exempel arbetstidsförkortning eller pensionsavsättning. Hur stor del av löneökningen som avsätts förhandlas mellan din arbetsgivare och Visions lokala företrädare. Saknas en lokal facklig part får du och din arbetsgivare komma överens. Det avsatta utrymmet för arbetslivskonto disponerar du själv över.

Semester

När du fyller 40 får du ytterligare sex extra semesterdagar, utöver semesterlagens 25 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Är du under 40 år och har 25 semesterdagar kan du få sex extra dagar om du avstår från semesterdagstillägget. Är du över 40 år och har 31 dagar får du sju extra dagar.

Extra ledig dag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag

Du som är heltidsanställd kan ta 8 timmars ledighet någon gång under det kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. (Deltidsanställd får proportionerligt mycket ledigt.) Arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen kommer överens om hur ledigheten ska förläggas.

Föräldrar

När du är föräldraledig har du enligt avtalet rätt till sex månader med föräldralön, då arbetsgivaren betalar ett tillägg så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön. Det finns ingen begränsning för hur du vill dela upp föräldraledigheten och samtidigt få föräldralön, men den måste tas ut innan barnet fyller 4 år.

När du behöver vara hemma med sjukt barn eller vara ledig vid ditt barns födelse och får tillfällig föräldrapenning, betalar din arbetsgivare ut en kompletterande lön så att den totala ersättningen från Försäkringskassan och arbetsgivaren motsvarar din ordinarie fulla lön i upp till tio dagar per kalenderår.

Dessutom har du som blivande förälder, rätt att besöka mödravård på betald arbetstid (gäller båda blivande föräldrarna).

Studentmedarbetare

Vision har tecknat ett studentmedarbetaravtal med Fastigo. Avtalet ger studenter en chans att skaffa viktiga meriter genom att jobba parallellt med studierna och arbetsgivare möjlighet att locka till sig unga akademiker. Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Lättare att arbeta fackligt i fastighetsbranschen

I en överenskommelse mellan Vision och Fastigo finns beskrivet hur betydelsefullt det är att ha fackligt engagemang på arbetsplatsen. Det ska vara enkelt att jobba fackligt, det ska gå bra att kombinera jobb med fackligt arbete och inte vara några problem att avsluta sitt uppdrag.

Samverkansavtal
Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

För att uppnå ett gott samarbetsklimat ska du och dina kollegor ges möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Avsikten med avtalet är att du och dina kollegor ska komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen och få en reell möjlighet att påverka er situation och framtid. Områden där samverkan ska ske gäller verksamhetsplanering, arbetsorganisation, ekonomi, personalpolitik, personalplanering, arbetsmiljö, likabehandling, företagshälsovård, kompetensutveckling och facklig verksamhet.

Samverkan i företagen utgår från din kontakt med din närmaste chef. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar för att genom samverkan som en naturlig process i företaget, skapa möjligheter för att utveckla verksamheten.

Nytt krislägesavtal 

Parterna har i maj 2020 kommit överens om ett nytt krislägesavtal för medlemmar/arbetsgivare inom kommunala fastighetsbolag. Om Sveriges kommuner och regioners Krislägesavtal är aktiverat i en kommun eller en region så kan ett fastigoföretag begära att Fastigos Krislägesavtal aktiveras. Anställda i kommunala fastighetsbolag kan då ingå i den krisgrupp som arbetar och har då rätt till i stort sett samma ersättningar och viloregler som gäller för anställda i kommuner och regioner om de anställda ingår i krisarbetet.

Krislägesavtal för kommunala bolag (pdf)

Dina kollektivavtal

Fastigo

1. Anställningsvillkor

Fastigo
K-avtalet Fastigo. 2020 - 2023

2. Löneavtal

Fastigo
2020 - 2023

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma med förslag till en förbättrad verksamhet.

Förhandlingsprotokoll

Fastigo
Kollektivavtalsförhandlingar 2020/21 avtal K

Krislägesavtal kommunala fastighetsbolag

Fastigo
Reglerar lön och arbetstid vid kris

Reseavtal

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mera. Giltigt från 2016-01-01.

Samverkansavtal - Överenskommelse om ändringar

Fastigo
Gäller från och med 1 september 2019

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Studentmedarbetare

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Trygghetsavtal

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, Fremia, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar er på er arbetsplats? I Engagemangskiosken kan ni själva plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ert eget intresse och era egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar