Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två kollegor samtalar i kök med varsin kaffekopp.

Kollektivavtal med Sobona

Här hittar du de kollektivavtal som gäller dig som arbetar i ett kommunalt bolag kopplat till Sobona. Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Sobonas medlemsföretag finns inom 12 olika branscher. Vissa av branscherna är bundna av samma kollektivavtal som kommuner och regioner, som kallas HÖK/AB. Andra branscher har egna branschavtal som kallas BÖK.

Branscher med kollektivavtalet för kommun och region (HÖK/AB)

Följande branscher är bundna av avtalet HÖK/AB:

 • Hälso- och sjukvård
 • Personlig assistans (för administrativ personal)
 • Region- och samhällsutveckling
 • Räddningstjänst
 • Utbildning
 • Vård och omsorg

Kollektivavtal för kommun och region

Branscher med egna kollektivavtal (BÖK)

Följande branscher är bundna av egna branschavtal (BÖK):

 • Besöksnäring och kulturarv
 • Energi
 • Fastigheter
 • Flygplatser
 • Trafik
 • Vatten och miljö

Nya kollektivavtal för Sobona (BÖK)

Vision har tecknat fem nya branschavtal med Sobona som är ettåriga och gäller för tiden 2024-04-01 till 2025-03-31.

Viktigaste förändringarna i branschavtal 2024

Energi

 • Oförändrat löneavtal. Löneavtalet är oförändrat och har ingen centralt angiven nivå för löneökningar. Löneökningen bestäms fortsatt individuellt i dialog mellan dig som medlem och din arbetsgivare. 
 • Enskild angelägenhet. Ledighet för "enskild angelägenhet", till exempel en begravning av en nära anhörig, har blivit en rättighet i avtalet. 
 • Beredskapsersättningen. Beredskapsersättningen betalas ut även om beredskapen bryts. Du får både beredskapsersättning och övertidsersättning vid arbete under beredskapen. 
 • Föräldraledighet under sommaren. Man behöver ansöka om föräldraledighet under sommarperioden (juni–augusti) senast 1 april om arbetsgivaren begär det. 
 • Uppsägning under graviditet. Om man är ledig med graviditetspenning och sägs upp på grund av arbetsbrist skjuts uppsägningstiden fram. Under övrig tid ska ansökan om föräldraledighet göras senast tre månader före planerad ledighet.
 • Extra pensionsavsättning. Samtliga medlemmar som omfattas av avtalet med Sobona (bransch Energi) får 0,5 procent extra i pensionsavsättning om de omfattas av pensionsavtalet AKAP-KR. (Detta gäller sedan tidigare för bolag som var med i KFS, men inte i de bolag som kom från Pacta).
 • Kostnadsersättningen höjs. Kostnadsersättningen vid arbete utanför stationeringsorten höjs från 113 till 122 kronor per dag.

Frågor och svar för dig som medlem (logga in)

Frågor och svar för dig som förtroendevald (logga in)

Vatten och miljö

 • Oförändrat löneavtal. Löneavtalet är oförändrat och har ingen centralt angiven nivå för löneökningar. Löneökningen bestäms fortsatt individuellt i dialog mellan dig som medlem och din arbetsgivare. 
 • Dygnsvila. Nya regler införs om dygnsvila och kompenserande vila om man inte får sin dygnsvila på grund av oförutsedda händelser. 
 • Höjda ersättningar. Särskilda ersättningar som i avtalet anges i krontal höjs med 7,4 procent.
 • Växling av semesterdagstillägget. Det är nu möjligt att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.
 • Enskild angelägenhet. Ledighet för "enskild angelägenhet", till exempel en begravning av en nära anhörig, har blivit en rättighet i avtalet. 
 • Beredskapsersättningen. Beredskapsersättningen betalas ut även om beredskapen bryts. Du får både beredskapsersättning och övertidsersättning vid arbete under beredskapen. 
 • Föräldraledighet under sommaren. Man behöver ansöka om föräldraledighet under sommarperioden (juni–augusti) senast 1 april om arbetsgivaren begär det. 
 • Uppsägning under graviditet. Om man är ledig med graviditetspenning och sägs upp på grund av arbetsbrist skjuts uppsägningstiden fram. Under övrig tid ska ansökan om föräldraledighet göras senast tre månader före planerad ledighet.

Frågor och svar för dig som medlem (logga in)

Frågor och svar för dig som förtroendevald (logga in)

Besöksnäring och Kulturarv

 • Löneökningar på 3,3 procent. Visions medlemmar får i löneöversynen 2024 löneökningar i nivå med det så kallade märket på svensk arbetsmarknad, som är 3,3 procent. Löneökningen bestäms fortsatt individuellt, vilket innebär att den för dig som medlem kan bli både högre och lägre än 3,3 procent. 
 • Lönedialog. Löneökningen bestäms fortsatt i dialog mellan dig som medlem och din arbetsgivare, om inte något annat är bestämt på din arbetsplats. 
 • Dygnsvila. Nya regler införs om dygnsvila och kompenserande vila om man inte får sin dygnsvila på grund av oförutsedda händelser. 
 • Höjda ersättningar. Särskilda ersättningar som i avtalet anges i krontal höjs med 7,4 procent.
 • Växling av semesterdagstillägget. Det är nu möjligt att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.
 • Enskild angelägenhet. Ledighet för "enskild angelägenhet", till exempel en begravning av en nära anhörig, har blivit en rättighet i avtalet. 
 • Beredskapsersättningen. Beredskapsersättningen betalas ut även om beredskapen bryts. Du får både beredskapsersättning och övertidsersättning vid arbete under beredskapen. 
 • Föräldraledighet under sommaren. Man behöver ansöka om föräldraledighet under sommarperioden (juni–augusti) senast 1 april om arbetsgivaren begär det. 
 • Uppsägning under graviditet. Om man är ledig med graviditetspenning och sägs upp på grund av arbetsbrist skjuts uppsägningstiden fram. Under övrig tid ska ansökan om föräldraledighet göras senast tre månader före planerad ledighet

Frågor och svar för dig som medlem (logga in)

Frågor och svar för dig som förtroendevald (logga in)

Fastigheter

 • Oförändrat löneavtal. Löneavtalet är oförändrat och har ingen centralt angiven nivå för löneökningar. Löneökningen bestäms fortsatt individuellt i dialog mellan dig som medlem och din arbetsgivare. 
 • Dygnsvila. Nya regler införs om dygnsvila och kompenserande vila om man inte får sin dygnsvila på grund av oförutsedda händelser. 
 • Höjda ersättningar. Särskilda ersättningar som i avtalet anges i krontal höjs med 7,4 procent.
 • Växling av semesterdagstillägget. Det är nu möjligt att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.
 • Enskild angelägenhet. Ledighet för "enskild angelägenhet", till exempel en begravning av en nära anhörig, har blivit en rättighet i avtalet. 
 • Beredskapsersättningen. Beredskapsersättningen betalas ut även om beredskapen bryts. Du får både beredskapsersättning och övertidsersättning vid arbete under beredskapen. 
 • Föräldraledighet under sommaren. Man behöver ansöka om föräldraledighet under sommarperioden (juni–augusti) senast 1 april om arbetsgivaren begär det. 
 • Uppsägning under graviditet. Om man är ledig med graviditetspenning och sägs upp på grund av arbetsbrist skjuts uppsägningstiden fram. Under övrig tid ska ansökan om föräldraledighet göras senast tre månader före planerad ledighet.

Frågor och svar för dig som medlem (logga in)

Frågor och svar för dig som förtroendevald (logga in)

Flygplatser

 • Löneökningar på 3,3 procent. Visions medlemmar får i löneöversynen 2024 löneökningar i nivå med det så kallade märket på svensk arbetsmarknad, som är 3,3 procent. Löneökningen bestäms fortsatt individuellt, vilket innebär att den för dig som medlem kan bli både högre och lägre än 3,3 procent. 
 • Lönedialog. Löneökningen bestäms fortsatt i dialog mellan dig som medlem och din arbetsgivare, om inte något annat är bestämt på din arbetsplats. 
 • Dygnsvila. Nya regler införs om dygnsvila och kompenserande vila om man inte får sin dygnsvila på grund av oförutsedda händelser. 
 • Höjda ersättningar. Särskilda ersättningar som i avtalet anges i krontal höjs med 7,4 procent.
 • Växling av semesterdagstillägget. Det är nu möjligt att växla semesterdagstillägget mot ledig tid.
 • Enskild angelägenhet. Ledighet för "enskild angelägenhet", till exempel en begravning av en nära anhörig, har blivit en rättighet i avtalet. 
 • Föräldraledighet under sommaren. Man behöver ansöka om föräldraledighet under sommarperioden (juni–augusti) senast 1 april om arbetsgivaren begär det. 
 • Uppsägning under graviditet. Om man är ledig med graviditetspenning och sägs upp på grund av arbetsbrist skjuts uppsägningstiden fram. Under övrig tid ska ansökan om föräldraledighet göras senast tre månader före planerad ledighet.

Frågor och svar för dig som medlem (logga in)

Frågor och svar för dig som förtroendevald (logga in)

Yrkanden avtal 2024

Nya avtal förhandlas fram under 2024. Här kan du ta del av Visions avtalsyrkanden för branschavtalen ovan, förutom Trafik.

Visions avtalsyrkande (PDF) 

Omställning med Sobonas avtal

Sobona är anslutna till omställnings­organisationen Omställningsfonden. Omställningsavtalet för Sobona är omförhandlat och inkluderar både insatser vid arbetsbrist och kompletterande stöd vid studier under arbetslivet från 1 oktober 2022.

Tekniskt sett är vissa bolag inom Sobona anslutna till KFS Trygghetsfond, men stödet ges ändå av Omställningsfonden.

Omställningsavtal för SKR och Sobona

Kollektivavtal för Sobona-företag

Vision är avtalspart inom alla avtal i listan nedan. Vi jobbar för att alla anställda inom avtalsområdet ska ha så bra villkor som möjligt.

Branschavtal: Besöksnäring och kulturarv

Sobona, Besöksnäring och Kulturarv
Kollektivavtal för branschen besöksnäring och kulturarv.

Branschavtal: Energi

Sobona, Energi
Kollektivavtal för branschen energi.

Branschavtal: Fastigheter

Sobona, Fastigheter
Kollektivavtal för branschen fastigheter.

Branschavtal: Flygplatser

Sobona, Flygplatser
Kollektivavtal för branschen flygplatser.

Branschavtal: Trafik

Sobona, Trafik
Kollektivavtal för branschen trafik.

Branschavtal: Vatten och miljö

Sobona, Vatten och Miljö
Kollektivavtal för branschen vatten och miljö.

Pensionsavtal: Gamla PA-KFS

Sobona, Trafik
Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för anställda födda före 1954. Avtalet beskriver din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Pensionsavtal: PA-KFS

Sobona, Trafik
Pensionsavtalet PA-KFS gäller för anställda födda 1954 och senare. Avtalet handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Överenskommelse för arbetsmarknadspolitiska anställningar (ÖFA)

Sobona, Besöksnäring och Kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik, Vatten och Miljö
Överenskommelse för arbetstagare i anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss