Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Kollektivavtal för kommun och region

För dig som är anställd i en kommun eller region gäller flera olika kollektivavtal. Avtalen ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka dina villkor på arbetsplatsen ännu mer genom din avdelning eller klubb.

Villkor i avtalet för kommun och region

Här listar vi några av de villkor som finns i i kollektivavtalen för kommun och region. Du kan ladda ner och läsa villkors- och löneavtalen i listan längre ner på sidan.

Arbetstid per vecka

Den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Om du arbetar på schema är arbetstiden kortare.

Arbetstid

Ersättning för ob, jour och beredskap

Obekväm arbetstid (ob) ersätts med krontal enligt en tabell i avtalet. Övriga särskilda ersättningar, exempelvis jour och beredskap, ersätts med procent av lönen.

Jour och beredskap

Arbetstidslagen

Fler semesterdagar

Du har rätt till 25 semesterdagar. När du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar och när du fyller 50 ökar de till 32 semesterdagar.

Semester

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg innebär att arbetsgivaren fyller ut en del av glappet mellan din vanliga lön och föräldra­penningen vid föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget är på 10 procent av månadslönen, under högst 180 dagar per födsel och som längst tills barnet blir 24 månader.

Om du har en lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkrings­balken får du även en utfyllnad i form av föräldralön. Föräldrapenning­tillägget och föräldralön gäller arbetstagare som har en sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar.

Föräldrapenning

Villkor för visstidsanställning

Arbetsgivaren får ha en person anställd på vikariat i max 18 månader, sedan övergår tjänsten till tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan även tillämpa särskild visstidsanställning enligt LAS. Då övergår tjänsten i en tillsvidareanställning efter 12 månader i denna anställningsform.

Det finns en begränsad möjlighet till projektanställning i avtalet.

Anställningsformer

Råd och stöd vid distansarbete

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) har tagit fram ett gemensamt informations­material om distansarbete, enligt en överenskommelse i avtalet. Materialet riktar sig till lokala parter såsom HR-personal, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud.

Distansarbete – råd och stöd (pdf)

Omställningsavtal

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är anslutna till omställnings­organisationen Omställningsfonden. Omställnings­avtalet är omförhandlat och inkluderar både insatser vid arbetsbrist och kompletterande stöd vid studier under arbetslivet från 1 oktober 2022.

Omställningsavtal för SKR och Sobona

Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Avtalsförsäkringar

Genom kollektivavtal är du som jobbar i kommun och region försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Avtalsförsäkringar

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal som gäller kommun och region.

1. Löneavtal (HÖK 20)

Kommun och region
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mer.

2. Allmänna bestämmelser (AB20)

Kommun och region, Pacta
Kollektivavtal om allmänna bestämmelser. I lydelse från 1 oktober 2022.

4. Kommentar till SAM17

Kommun och region
Partsgemensam kommentar till avtal om samverkan och arbetsmiljö.

5. Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)

Kommun och region
Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal med bilagor 1–6.

6. Kommentar till KOM-KR

Kommun och region
Partsgemensam kommentar till överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal.

7. Kriterier för beviljande av förebyggande insatser

Kommun och region
Detta dokument förklarar kriterierna för förebyggande insatser enligt § 11 i kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).

Arbetsgivarens kommentar till Allmänna bestämmelser

Kommun och region
Observera att detta är arbetsgivarens ensidiga kommentar till avtalet.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn

Kommun och region
Avsiktsförklaringen innehåller tre prioriterade områden: kunskapssatsning på friskfaktorer; stärkt dialog och inflytande i enlighet med parternas avtal för samverkan och arbetsmiljö; en partsgemensam uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet.

Avtal om utbyte av personuppgifter

Kommun och region
I lydelse från och med 1 december 2021.

BAL 20

Kommun och region
: Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning. Förhandlingsprotokoll och överenskommelse med bilagor.

BEA 20

Kommun och region
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Förhandlingsprotokoll och överenskommelse.

Bilaga D 2013: Anställning i personalpool

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar och arbetstid.

Bilaga J

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Bilaga till Allmänna bestämmelser. Observera att bilagan centralt bara tecknas av Kommunal, vilket gör att Vision inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med bilagan.

Bilaga J (från 2024-02-01)

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Ändringar om dygnsvila som gäller från och med 1 februari 2024.

Bilaga L

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning. Bilaga till Allmänna bestämmelser.

Bilaga M

Kommun och region
Bestämmelser om arbetstider med mer för lärare. Bilaga till Allmänna bestämmelser. Observera att bilagan centralt bara tecknas av Lärarnas samverkansråd, vilket gör att Vision inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med bilagan.

Bilaga R

Kommun och region
Särskilda bestämmelser om arbetstider med mer inom räddningstjänsten. Bilaga R ersätter tidigare Bilaga E. Observera att bilagan centralt bara tecknas av Kommunal, vilket gör att Vision inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med bilagan.

Bilaga R (från 2024-02-01)

Kommun och region
Särskilda bestämmelser om arbetstider med mer inom räddningstjänsten. Ändringar om dygnsvila som gäller från och med 1 februari 2024.

Bilaga U: Uppehållsanställning

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester. Bilaga till Allmänna bestämmelser.

Bilaga: Beloppsberäkning för traktament

Kommun och region, Pacta
Bilaga till traktamentsavtalet TRAKT T. Beloppsberäkning från och med 1 januari 2023.

Bilersättningsavtal (BIA)

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting (nu regioner) och bolag anslutna till Pacta (nu Sobona).

Förhandlingsprotokoll: Bruttosamordning PA-KL

Kommun och region
Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL.

Förhandlingsprotokoll: Möjlighet till dispens

Kommun och region
Överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning.

Förhandlingsprotokoll: Särskilda ersättningar i BEA, BAL och BUI

Kommun och region
Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar i BEA, BAL och BUI.

Förhandlingsprotokoll: Uppräkning av ob-ersättning och semesterlönetillägg

Kommun och region
Överenskommelse om uppräkning av ersättning för obekväm arbetstid och semesterlönetillägg i Allmänna bestämmelser (AB).

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Krislägesavtal

Kommun och region
Överenskommelse om krishanteringsavtal med Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) gäller dig som är född 1986 eller senare. Avtalet gäller från 1 januari 2014. Är du född 1985 eller tidigare omfattas du av pensionsavtalet KAP-KL i stället.

Redogörelsetext – karensavdrag

Kommun och region
Redogörelse för ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser gällande karensavdrag.

RiB 22

Kommun och region
Bestämmelser för räddningspersonal i beredskap (RiB). Avtalstext.

RiB: Uppräkning av ersättningar 2023

Kommun och region
Överenskommelse om fastställt utrymme för 2023 i avtal om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region
Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare. Gäller från 1 april 2022.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från arbetsgivaren

Kommun och region, Pacta
Arbetsgivarparten SKL:s redogörelsetext, som beskriver studentmedarbetaravtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Tekniksprånget

Kommun och region
Förhandlingsprotokoll och överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget.

Tekniksprånget: Lägsta lön 2023 och 2024

Kommun och region
Förhandlingsprotokoll om överenskommelse om lägsta lön för praktikanställning, Tekniksprånget.

Traktamentsavtal (TRAKT T)

Kommun och region
Avtal om traktamente och resetillägg samt redogörelse för traktamentsavtalet.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen är att ta tillvara nyanlända akademiker med utländsk examen inom socialt arbete och ge dem möjlighet att snabbt komma in i yrket.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss