Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Kollektivavtal för kommun och region

För dig som är kommun- eller regionanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb.

Här listar vi några av de viktigaste sakerna i avtalet. Du kan ladda ner och läsa villkors- och löneavtalen i listan längre ner.

Arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd arbetstagare är 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. Om du arbetar på schema är arbetstiden kortare.

Särskilda ersättningar

OB ersätts med krontal enligt tabell i avtalet. Övriga särskilda ersättningar, exempelvis jour och beredskap, ersätts med procent av lönen.

Semester

Du har rätt till 25 semesterdagar. När du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar och när du fyller 50 ökar de till 32 semesterdagar.

Föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg, då arbetsgivaren fyller ut en del av glappet mellan din vanliga lön och föräldrapenningen vid föräldraledighet, utgår med 10 procent av månadslönen, under högst 180  dagar per födsel och som längst tills barnet fyller 24 månader.  För arbetstagare som har lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken utgår även en utfyllnad i form av föräldralön. Föräldrapenningtillägget och föräldralön utgår till arbetstagare som har sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar.

Visstidsanställda

Arbetsgivaren får ha en person anställd på vikariat i max 18 månader, sedan övergår tjänsten till tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan även tillämpa Särskild visstidsanställning enligt LAS. Då övergår tjänsten i en tillsvidareanställning efter 12 månader i denna anställningsform. Det finns en begränsad möjlighet till projektanställning i avtalet.

Råd och stöd vid distansarbete

Enligt en överenskommelse i avtalet har också ett partsgemensamt informationsmaterial med råd och stöd kring distansarbete arbetats fram. SKR, Sobona och OFR har gemensamt tagit fram denna information som ska fungera som råd och stöd kopplat till distansarbete. I november 2021 var skriften "Distansarbete - råd och stöd" klar och den riktar sig till lokala parter så som HR-personal, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud.

Distansarbete - råd och stöd (pdf)

Omställning

Omställningsfonden är den omställningsorganisation som SKR och Sobona är anslutna till. Omställningsavtalet är omförhandlat och inkluderar både insatser vid arbetsbrist och kompletterande stöd vid studier under arbetslivet från 1 oktober 2022.

Omställningsavtal för SKR och Sobona

Omställningsfonden (omstallningsfonden.se)

Dina kollektivavtal

Avtal som gäller för kommun, region och Sobona (f.d. Pacta)

1. Löneavtal HÖK 20

Kommun och region
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 20

2. Kollektivavtal - allmänna bestämmelser (AB20)

Kommun och region, Pacta
I lydelse från 2022-10-01

7. KOM-KR

Kommun och region
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal med bilagor 1-6

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

Arbetsgivarens kommentar till AB

Kommun och region
Observera att detta är arbetsgivarens ensidiga kommentar.

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn

Kommun och region
Avsiktsförklaringen innehåller tre prioriterade områden: kunskapssatsning på friskfaktorer, stärkt dialog och inflytande i enlighet med parternas Avtal för samverkan och arbetsmiljö samt en partsgemensam uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbete.

BAL 20

Kommun och region
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

Bilaga J

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Observera att Bilagan centralt enbart tecknas av Kommunal, vilket gör att vi inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med Bilagan.

Bilaga L till AB

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning

Bilaga M till AB - arbetstider etc för lärare

Kommun och region
Observera att Bilagan centralt enbart tecknas av Lärarnas samverkansråd, vilket gör att vi inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med Bilagan.

Bilaga R

Kommun och region
Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten. Bilaga R ersätter tidigare Bilaga E. Observera att Bilagan centralt enbart tecknas av Kommunal, vilket gör att vi inte kan påverka innehållet eller tolka avsikterna med bilagan.

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Krislägesavtal

Kommun och region
Överenskommelse om krishanteringsavtal med SKR

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och region, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och region, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region
Gäller från 2022-04-01. Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och region, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Tekniksprånget

Kommun och region
Förhandlingsprotokoll om praktikanställning

Traktamentesavtal - TRAKT T

Kommun och region, Pacta

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss