Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Svenska kyrkan

Kollektivavtalet för dig som jobbar i Svenska kyrkan ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor.

Nytt avtal på plats efter hot om strejk

Efter att Vision och flera andra förbund hotat med strejk säger Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation nu ja till medlarnas slutbud och är överens med Vision om ett nytt löne- och villkorsavtal. Det betyder att Visions medlemmar äntligen kan få sina nya löner. Ny lön börjar gälla från 1 april 2022. Avtalet sträcker sig fram till 31 mars 2023.

Arbetsgivarorganisationen och samtliga fackliga organisationer har sagt ja till medlarnas slutbud Det betyder att vi är överens om vilka förändringar som ska göras i villkorsavtalet Allmänna bestämmelser och om villkoren i det nya omställningsavtalet. Detta finns nedtecknat i medlarnas hemställan. Nu ska avtalen göras klart innan de finns tillgängliga att läsa.

Fakta om överenskommelsen

Lön

  • Nytt löneavtal med löneökningar på 1,9 procent år 2022.

Omställningsavtal

  • Motsvarande 0,4 procent av arbetstagarnas totala lönesumma betalas i avgift till Kyrkans trygghetsråd.
  • Nytt omställningsavtal som ger Visions medlemmar bättre möjligheter till kompetensutveckling och skydd vid uppsägningar.
  • Bättre ekonomiskt stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Kompletterande studiestödsersättning för den som utbildar sig mitt i livet.

Villkorsregleringar

  • Parterna har enats om att förlängd uppsägningstid gäller arbetstagare från 55 års ålder och med minst 10 års anställningstid. Tidigare regel var 50 år och 15 års anställningstid.
  • Oförändrade uppsägningstider förutom ovanstående punkt.
  • Löneskyddet som regleras i protokollsanteckning 23 flyttas in i omställningsavtalet och kortas ner.
  • Höjd ersättning för OB-tilläggstid under allhelgonadagen.

Dina kollektivavtal

Svenska kyrkan

1. Förhandlingsprotokoll 2022

Svenska kyrkan
Förhandlingsprotokollet mellan parterna avtalsförhandlingar våren 2022. Protokollet redogör för överenskommelser och förändringar från i kollektivavtal.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda

Avtalsvårdsgrupp

Svenska kyrkan
Reglering av arbetsformer och innehåll

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

KHA – Kommunalt huvudavtal 1999

Svenska kyrkan
Omfattar förhandlingsordning och regler om förhandling m.m.

Kollektivavtal om arbetsvillkor

Svenska kyrkan
Detta avtal sades upp 2021 av SKAO. Nytt avtal tecknat med förändringar.

Korrigering av preliminär lön m.m.

Svenska kyrkan
Centralt avtal om utbetalning av preliminär och slutlig lön

Löneavtal

Svenska kyrkan
Detta avtal sades upp 2021 av SKAO. Nytt avtal tecknat med förändringar.

Omställningsavtal

Svenska kyrkan
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

PU-avtalet

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingssamtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mera.

Traktamentsavtal

Svenska kyrkan
TRAKT 18

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda - en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställde är överens.

Överenskommelse undantag från MBL

Svenska kyrkan
Gäller för Coronapandemin

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar dig på din arbetsplats? I Engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar