Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar Förenade liv för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Svenska kyrkan

Kollektivavtalet för dig som jobbar i Svenska kyrkan ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor.

Ditt kollektivavtal: Det här ingår för dig som jobbar i Svenska kyrkan

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön
Du ska ha tre årliga samtal med din chef: Ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal och ett resultatsamtal. Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska generera som lägst 2,2 procent 2016. (Löneavtalet)

Jobba på läger och obekväm arbetstid
När du jobbar på läger får du lägerersättning. För lägerdygn som påbörjats måndag till torsdag är ersättningen 575 kr/dygn. Lägerdygn som påbörjats fredag till söndag och övriga helger när ob-ersättning A eller B tillämpas är ersättningen 700 kr/dygn.
När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg: A 108:70 kr/timme, B 54:40 kr/timme, C 43:90 kr/timme, D 22 kr/timme.

Traktamente
Vid resa utanför den vanliga verksamhetsorten får du ersättning under tid som inte är ordinarie arbetstid. De första 10 timmarna under kalendervecka 66,70. Tid där utöver under kalendervecka 133,40

Semester
Du får 27 semesterdagar per år. Det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 år får du 32 dagar. Vid avbrott av din semester räknas inte den dagen som semesterdag, även om det gäller en mindre arbetsinsats som sker på arbetsgivarens initiativ.

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren.

Uppsägningstid
Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren har du tre månaders uppsägningstid om du är tillsvidareanställd. Är du visstidsanställd har du endast en månads uppsägningstid. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du sex månaders uppsägningstid, om du varit tillsvidareanställd ett år. I vissa fall har du ännu längre uppsägningstid.

Kompetensutveckling
Varje år ska du ha ett utvecklingssamtal med din chef. Ditt behov av kompetensutveckling ska skrivas ner i en kompetensutvecklingsplan och arbetsgivaren ska avsätta de resurser som behövs.

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd. Du får en personlig plan för hur du ska öka chanserna till ett nytt jobb. Planen kan innehålla betald utbildning och ekonomisk hjälp om du behöver nyttja a-kassan. Du kan få stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist och för omställning vid ohälsa. Dessutom kan den arbetsgivare, som beviljar avtalspension till arbetstagare för att lösa övertalighet, få bidrag.

Beredskap
Beredskap innebär att du är tillgänglig för din arbetsgivare utanför din arbetstid. Arbetsgivaren får endast vid särskilda skäl lägga ut mer än 150 timmar beredskap per månad. Ersättningen vid beredskap är 17:60 kr/timme för tid som uppgår till högst 150 timmar under kalendermånaden. För timmar utöver 150 timmar på en kalendermånad är beredskapsersättningen 36:70 kr/timme

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. Läs mer om din tjänstepension här.

Föräldrar
Om du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under sex månader.

Om du blir sjuk
Du kan få behålla 10 % av din lön utöver din sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven, som längst i 90 dagar.

Sjukdom och arbetsskador
Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få extra ersättning från försäkringen TFA-KL. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Läs mer om avtalsförsäkringar.

 

Dina kollektivavtal

Svenska kyrkan

Avtal 2017 - Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Kyrkans avtal handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Med förhandlingsprotokoll och bilagor.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Avtalet gäller den som är anställd av Svenska kyrkan för utlandstjänstgöring eller förberedande för sådan tjänst. Från 2013.

Bilersättningsavtal BIL 14

Svenska kyrkan
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

Förhandlingsprotokoll

Svenska kyrkan
Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, maj 2013.

Omställningsavtal

Svenska kyrkan
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

PU-avtalet

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingssamtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mera.

Traktamentesavtal - TRAKT 04

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Avtalet ger dig extra ersättning, traktamente, när du är på tjänsteresa på annan ort.

Traktamentesavtal - TRAKT 04 ändring

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Höjda traktamentesbelopp från och med januari 2012.

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda - en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställde är överens.

Överenskommelse om tidig information

Svenska kyrkan
Avtal om fackligt koncerninflytande i Svenska kyrkan. Ger Vision rätt till inflytande när Kyrkostyrelsen fattar beslut som berör Svenska kyrkans anställda.

Nyheter

Nytt pensionsavtal klart för Svenska kyrkan

Sedan 2016 har förhandlingar pågått om att införa ett helt premiebestämt pensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ville ha korta övergångsperioder och förhandlingarna har stundtals varit tuffa. I slutet av april valde parterna att ta hjälp av frivillig medling. Medlingen gjorde det möjligt för parterna att komma fram till en lösning.  för 12 dagar sedan

”Minska arbetstiden för yngre medarbetare i Svenska kyrkan”

Vision presenterar i dag sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  2016-12-15

Pensionsavtalen sägs upp för alla anställda i Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har meddelat att man säger upp det pensionsavtal som gäller alla anställda i Svenska kyrkan. ”Jag förutsätter att arbetsgivarna har de anställdas bästa för ögonen så vi i lugn och ro kan lösa alla frågor som behöver tas omhand”, säger Britta Ljusberg, ombudsman med ansvar för försäkrings- och pensionsfrågor.  2016-09-21

Nu blir det lättare att påverka lönen i Svenska kyrkan

Ett nytt löneavtal är klart mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent.  2016-05-26

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se