×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Svenska kyrkan

Kollektivavtalet för dig som jobbar i Svenska kyrkan ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor.

Just nu pågår avtalsförhandlingar som väntas vara klara under våren 2020. Följ avtalsrörelsen på vision.se/villkor2020

Ditt kollektivavtal: Det här ingår för dig som jobbar i Svenska kyrkan

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett kollektivavtal som gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. 

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Från och med 1 januari 2018 gäller för präster särskilda bestämmelser angående arbetstid. Läs mer om detta här. 

Din lön
För att påverka din lön är det viktigt att det finns en dialog om lön med din chef. Genom bland annat utvecklingssamtal och lönesamtal får du möjlighet att påverka din lön. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Det nya avtalets löneutrymme över tre år är 6,5 procent. Utrymmet fördelar sig på följande sätt: 2017 – 2,2 procent, 2018 – 2,0 procent, 2019 – 2,3 procent

Jobba på läger och obekväm arbetstid

När du jobbar på läger får du lägerersättning. Lägerersättningen följer löneökningstaktet och siffrorna är kopplade till det centrala avtalet. Särskilda tillägg. Ersättningar som till exempel OB, följer löneökningstakten och siffrorna är kopplade till det centrala avtalet.

Traktamente
Vid resa utanför den vanliga verksamhetsorten får du ersättning under tid som inte är ordinarie arbetstid.

Semester
Du får 27 semesterdagar per år. Det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 år får du 32 dagar. Vid avbrott av din semester räknas inte den dagen som semesterdag, även om det gäller en mindre arbetsinsats som sker på arbetsgivarens initiativ.

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren.

Uppsägningstid
Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren har du tre månaders uppsägningstid om du är tillsvidareanställd. Är du visstidsanställd har du endast en månads uppsägningstid. Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du sex månaders uppsägningstid, om du varit tillsvidareanställd ett år. I vissa fall har du ännu längre uppsägningstid.

Kompetensutveckling
Varje år ska du ha ett utvecklingssamtal med din chef. Ditt behov av kompetensutveckling ska skrivas ner i en kompetensutvecklingsplan och arbetsgivaren ska avsätta de resurser som behövs.

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtalet kan ge dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd. Du får en personlig plan för hur du ska öka chanserna till ett nytt jobb. Planen kan innehålla betald utbildning och ekonomisk hjälp om du behöver nyttja a-kassan. Du kan få stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist och för omställning vid ohälsa. Dessutom kan den arbetsgivare, som beviljar avtalspension till arbetstagare för att lösa övertalighet, få bidrag.

Beredskap
Beredskap innebär att du är tillgänglig för din arbetsgivare utanför din arbetstid. Arbetsgivaren får endast vid särskilda skäl lägga ut mer än 150 timmar beredskap per månad. Ersättningen följer löneökningstakten och siffrorna är kopplade till det centrala avtalet.

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. Läs mer om din tjänstepension här.

Föräldrar
Om du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under sex månader.

Om du blir sjuk
Du kan få behålla 10 % av din lön utöver din sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven, som längst i 90 dagar.

Sjukdom och arbetsskador
Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få extra ersättning från försäkringen TFA-KL. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. . Läs mer om avtalsförsäkringar.

 

Dina kollektivavtal

Svenska kyrkan

1. Förhandlingsprotokoll 2017

Svenska kyrkan
Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, 2017.

Avtal 2017 - Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
Kyrkans avtal handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Med förhandlingsprotokoll och bilagor.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Avtalet gäller den som är anställd av Svenska kyrkan för utlandstjänstgöring eller förberedande för sådan tjänst. Från 2017

Avtal om korttidsarbete

Svenska kyrkan
Gäller från den 16 mars 2020, och som längst till och med den 31 december 2020.

Bilersättningsavtal BIL 14

Svenska kyrkan
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten.

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

Omställningsavtal

Svenska kyrkan
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

PU-avtalet

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingssamtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mera.

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda - en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställde är överens.

Överenskommelse undantag från MBL

Svenska kyrkan
Gäller för Coronapandemin

Nyheter

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.  2020-04-02

Medarbetare i Svenska kyrkan ska ha inflytande över lön och arbetstid

Reallöneökningar, en tydligare löneprocess och större inflytande över arbetstiden. Det är viktiga krav som Vision kommer att driva i avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan.  2020-01-14

Ny överenskommelse för att hindra sänkt tjänstepension

Vision har tillsammans med övriga parter kommit överens om en lösning för att korrigera den sänkning av tjänstepensionen som främst drabbade äldre pensionärer tidigare i år.  2018-07-05

Präster får nytt avtal angående arbetstidsregler

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.  2017-11-30

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb