Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Svenska kyrkan

Kollektivavtalet för dig som jobbar i Svenska kyrkan ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor.

Ditt kollektivavtal: Det här ingår för dig som jobbar i Svenska kyrkan

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett kollektivavtal som gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. 

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten eller kontakta din fackliga representant för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön

För att påverka din lön är det viktigt att det finns en dialog om lön med din chef. Genom bland annat utvecklingssamtal och lönesamtal får du möjlighet att påverka din lön. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling.

Utvecklingssamtal 

Lönesamtal 

Det nya avtalets löneutrymme över avtalsperioden är 5,4 procent. Utrymmet fördelar sig på följande sätt: 1 november 2020 3,5 procent samt 1 april 2022 1,9 procent.

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om att under kommande avtalsperiod utveckla löneavtalet och lönebildningen för att öka den enskildes möjlighet att påverka sin lön genom prestation i arbetet.

Särskilda ersättningar och lägerverksamhet

Under avtalsperiod räknas alla särskilda ersättningar, så som övertidsersättning och ersättning vid tjänstgöring under lägerverksamhet, upp med 5,4 procent.

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag

Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren.

Översyn av Omställningsavtalet

Omställningsavtalet kan ge dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd. Parterna är överens om att under 2021 se över Omställningsavtalet för att öka möjligheterna till förebyggande insatser vid arbetsbrist.

Avtalsvårdande grupp

Under avtalsperioden kommer Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att inleda att omfattande arbete med att se över kollektivavtalen mellan parterna. Dessutom kommer parterna vid behov inleda arbeten med att öka förståelsen och förbättra tillämpningen av befintliga regelverk. Översynen kommer bland annat modeller för särskilda ersättningar, förhandlingsordning, löneavtalet, arbetsmiljö och ledarskap.

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. Läs mer om din tjänstepension på webbplatsen Kyrkans pensino.

Din pension (kyrkanspension.se)

Sjukdom och arbetsskador

Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få extra ersättning från försäkringen TFA-KL. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL.

Avtalsförsäkringar

Dina kollektivavtal

Svenska kyrkan

1. Kollektivavtal om arbetsvillkor

Svenska kyrkan
Allmänna bestämmelser

2. Löneavtal

Svenska kyrkan
Övriga arbetstagarorganisationer

3. Förhandlingsprotokoll 2020

Svenska kyrkan
Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, 2020.

Avtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Svenska kyrkan
Avtalet gäller den som är anställd av Svenska kyrkan för utlandstjänstgöring eller förberedande för sådan tjänst. Från 2017

Avtalsvårdsgrupp

Svenska kyrkan
Reglering av arbetsformer och innehåll

BSF 08

Svenska kyrkan
BSF08 är ett system för att kunna framställa lönestatistik på nationell nivå.

KHA – Kommunalt huvudavtal 1999

Svenska kyrkan
Omfattar förhandlingsordning och regler om förhandling m.m.

Korrigering av preliminär lön m.m.

Svenska kyrkan
Centralt avtal om utbetalning av preliminär och slutlig lön

Omställningsavtal

Svenska kyrkan
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE.

Pensionsavtal KAP-KL

Svenska kyrkan
KAP-KL för Svenska kyrkan handlar om din tjänstepension, alltså den delen av pensionen som din arbetsgivare betalar in.

Protokollsanteckningar

Svenska kyrkan
Särregler som parterna antecknat i förhandlingsprotokoll m.m.

PU-avtalet

Svenska kyrkan
Personalpolitiskt utvecklingssamtal. Handlar om din kompetensutveckling, utvecklingssamtal, inflytande och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljö, diskriminering, företagshälsovård med mera.

Traktamentsavtal

Svenska kyrkan
TRAKT 18

Överenskommelse 80/90/100-modellen

Svenska kyrkan
Överenskommelse om möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda - en modell för deltidsarbete de sista åren inför pension. Modellen är ingen rättighet, utan en möjlighet om arbetsgivaren och den anställde är överens.

Överenskommelse undantag från MBL

Svenska kyrkan
Gäller för Coronapandemin

Nyheter

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar