Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Illustration: Tecknande av nytt avtal för tryggare pension.
  Det nya pensionsavtalet gör att anställda i kommun och region får högre avsättningar till pensionen.

Pensionsavtal för SKR och Sobona

Från 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal för anställda inom kommun och region: AKAP-KR. Avtalet innebär att du som anställd i en kommun eller region får högre pensionsavsättningar.

Vision har tillsammans med fler fackliga organisationer kommit överens om det nya pensionsavtalet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Moderniserat pensionsavtal inom kommun och region

Den 1 januari 2023 övergick kommuner och regioner från pensionsavtalet KAP-KL till det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Det innebär en övergång från ett förmåns­bestämt till ett avgifts­bestämt pensions­system.

Avtalet AKAP-KR innebär att pensions­avsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensions­kostnader.

Förändringen gör att rörligheten förbättras både inom och mellan arbetsmarknads­sektorerna, arbetsgivare får bättre möjligheter till kompetens­försörjning och systemet blir enklare att förstå.

Vad har Vision uppnått i det nya avtalet?

Vision har förhandlat med arbetsgivaren i mer än två år om höjda avsättningar till tjänstepensionen. Det är en stor facklig framgång att premien har höjts med 1,5 procent.

För vilka gäller avtalet?

Från den 1 januari 2023 är AKAP-KR (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) det gällande pensionsavtalet för alla anställda inom kommuner och regioner.

Övergångsbestämmelser gäller för vissa anställda. Anställda har också kunnat välja att stå kvar i det tidigare pensionsavtalet, KAP-KL.

Villkor i pensionsavtalet AKAP-KR

Här är villkoren i avtalet AKAP-KR som gäller från 1 januari 2023.

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensions­grundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar en månadslön om 44 375 kronor (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn omfattas av AKAP-KR, från och med tidpunkten för ikraftträdandet, oavsett ålder.
 • Anställda upp till 65 år, som tidigare omfattades av KAP-KL, bytte den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och får därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som haft ett pågående intjänande av förmåns­bestämd pension stod kvar i KAP-KL och har fått erbjudande att gå över till AKAP-KR.
 • Överenskommelsen innehåller även vissa andra övergångs­bestämmelser för arbetstagare som tidigare omfattades av KAP-KL.
 • Anställda som har omfattats av avtalet PA-KFS 09 har också övergått till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension har höjts till 60 år.
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension sker livet ut, men kan efter särskild överenskommelse med försäkrings­givaren betalas ut under kortare tid, minst i 10 år.

Pensionsavtal AKAP-KR (pdf)

Så mycket tjänar du på det nya avtalet

Den som tjänar mest på ett pensionsavtal med högre avsättning är den som jobbar längst tid med det nya avtalet. Hen hinner helt enkelt tjäna in mer pension med den högre avsättningen.

Exakt hur mycket du tjänar på avtalet är svårt att säga, eftersom det beror på många olika faktorer. Här följer några generella räkneexempel.

Irma:

 • Ålder 2022: 25 år
 • Månadslön 2022: 25 000 kronor
 • Skillnad i utbetald pension med det nya avtalet: cirka 1 400 kronor extra per månad.

Mohammed:

 • Ålder 2022: 50 år
 • Månadslön 2022: 35 000 kronor
 • Skillnad i utbetald pension med det nya avtalet: cirka 500 kronor extra per månad.

Hur har vi räknat?

I exemplen har vi räknat med en årlig reallöneökning på 0,35 procent (det som är kvar av lönehöjningen med inflationen borträknad) med en inflation på i snitt två procent (den kan ligga högre i vissa perioder och lägre i andra). Vi har antagit att personerna jobbar tills de är 67 år inom samma avtalsområde.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss