Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två medarbetare jobbar vid en skärm.

Snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Nyanlända med examen inom socialt arbete ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om ett snabbspår som blev klar 2016 och som Vision varit delaktig i att ta fram.

Syftet med ett snabbspår är att ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket. Det innebär också bättre möjligheter att täcka det stora behovet som finns av utbildad arbetskraft inom socialt arbete. En annan vinst är att nyanlända akademiker berikar svensk arbetsmarknad med sin kompetens.

Snabbspåren är ett gemensamt åtagande från arbetsmarknadens parter i samarbete med berörda myndigheter. Syftet är att skapa snabbare vägar in på arbets­marknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkes­erfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Snabbspåret har tre delar

Snabbspåret inom socialt arbete består av tre delar: auskultation, kompletteringsutbildning och praktik. Dessa kombineras med yrkessvenska och sfi.

1. Auskultation

Med auskultation menas att direkt studera yrkesutövning i utbildningssyfte – att gå bredvid en yrkeskunnig handledare. Det blir en inledande orientering i det sociala arbetets innehåll och form.

2. Kompletteringsutbildning

Den nyanlända får gå en kompletteringsutbildning vid ett lärosäte som anordnar socionomutbildning. Utbildningen är max sex månader på heltid och ska kunna tillgodoräknas till 30 högskolepoäng. Syftet är att komplettera utbildningen från ett annat land till kunskaper som motsvarar en svensk examen inom socialt arbete.

3. Praktikperiod

Praktikperioden är tre till fem månader lång och görs på en arbetsplats med en utsedd handledare. Praktiken kan kombineras med målgruppsanpassad yrkessvenska utifrån individuella behov. Personen får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Till skillnad från auskultationsperioden har deltagarna nu kompletterat sin utbildning till motsvarande svensk examen inom socialt arbete. Därmed finns förutsättningar för att praktisera mer självständigt under en handledares vägledning.

I praktikperioden ingår en bedömning av yrkeskompetensen. För att uppnå full behörighet även för myndighetsutövning som gäller barn och unga behövs en särskild bedömning från Socialstyrelsen. Den går att ansöka om efter praktikperioden.

Stort rekryteringsbehov

Visions socialchefsrapport och Arbetsförmedlingens siffror visar att det är stor brist på utbildad personal inom socialt arbete. Samtidigt är många nyanlända inom Arbetsförmedlingens etablerings­uppdrag registrerade som arbets­sökande inom socialt arbete.

Snabbspår kan bidra till att matcha behovet av utbildad arbetskraft med möjligheten för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det har varit ett prioriterat arbete för Vision att komma fram till hur detta kan gå till.

Rätt förutsättningar behövs

Vision hoppas att många arbetsgivare ser möjligheterna med snabbspåren. Det innebär samtidigt att arbetsgivarna måste avsätta tid och resurser för introduktion. De medarbetare som ska handleda sina nya kollegor måste också få rätt förutsättningar.

Detta är något som Vision kommer att arbeta tillsammans med arbetsgivarna för att se till.

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete (pdf)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss