Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete

Nyanlända med examen inom socialt arbete ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som blev klar juni 2016 och som Vision varit delaktig i att ta fram.

Syftet med ett snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket. Det innebär också bättre möjligheter att täcka det stora behovet som finns av utbildad arbetskraft inom socialt arbete. En annan vinst är att nyanlända akademiker berikar svensk arbetsmarknad med sin kompetens.

Snabbspåren är ett gemensamt åtagande från arbetsmarknadens parter i samarbete med berörda myndigheter om snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Snabbspåret har tre delar

Snabbspåret består av en kombination av praktik och kompletteringsutbildning och yrkessvenska och sfi.

1. Auskultation

Med auskultation menas att direkt studera yrkesutövning i utbildningssyfte (att gå bredvid en yrkeskunnig handledare). Det blir en inledande orientering i det sociala arbetets innehåll och form.

2. Kompletteringsutbildning

Den nyanlända får gå en kompletteringsutbildning vid lärosäte som anordnar socionomutbildning. Utbildningen är på max sex månader på heltid och ska kunna tillgodoräknas till 30 högskolepoäng för att komplettera utbildningen från annat land till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

3. Praktikperiod

Praktikperioden är tre till fem månader lång och görs på en arbetsplats med utsedd handledare. Praktiken kan kombineras med målgruppsanpassad yrkessvenska utifrån individuella behov. Personen erhåller etableringsersättning eller aktivitetsstöd. Till skillnad från auskultationsperioden har deltagarna nu kompletterat sin utbildning till motsvarande svensk examen inom socialt arbete. Därmed finns förutsättningar för att praktisera mer självständigt under vägledning av handledare. I praktikperioden ingår en bedömning av yrkeskompetens . Efter praktikperioden kan, vid ansökan, en bedömning göras av Socialstyrelsen för att full behörighet även för att myndighetsutövning barn och unga, ska uppnås.

Snabbspår för nyanslända inom socialt arbete

Stort rekryteringsbehov

Visions socialchefsrapport och Arbetsförmedlingens siffror visar att det är stor brist på utbildad personal inom det sociala området. Samtidigt finns många personer inom etableringsuppdraget registrerade hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande inom socialt arbete. För Vision har det varit ett prioriterat arbete att komma fram till hur vi med hjälp av snabbspår kan bidra till att matcha behovet av utbildad arbetskraft med möjligheten för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Rätt förutsättningar behövs

Vision hoppas att många arbetsgivare ser möjligheterna med snabbspåren. Det innebär samtidigt att arbetsgivarna måste avsätta tid och resurser för introduktion och att de medarbetare som ska jobba med handledning av sina nya kollegor får rätt förutsättningar. Det är något som Vision kommer att arbeta tillsammans med arbetsgivarna för att se till.

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete (pdf)

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar er på er arbetsplats? I Engagemangskiosken kan ni själva plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ert eget intresse och era egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar