Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare pekar ut något på ett papper för en kollega.

Vård och omsorg – kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen

Vision har kollektivavtal för dig som jobbar med vård och omsorg i ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansen.

Just nu förhandlar Vision om nya kollektivavtal. De gamla avtalen förlängs till dess att de nya är på plats.

Visions yrkanden för avtalsområdet vård och omsorg (pdf)

Villkor i avtalet för vård och omsorg

Här är några av de villkor som finns i Visions kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lönesamtal

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier som ni har bestämt på arbetsplatsen.

Lönesamtal

Jour och beredskap

När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar för att kunna utföra arbete vid behov.

Avtalet öppnar för möjlighet till arbete på distans under beredskap, om arbetet tillåter. Vid arbete under jour och beredskap har du rätt till övertids­ersättning oavsett sysselsättningsgrad.

Jour och beredskap

Veckoarbetstid

Den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd är i genomsnitt

  • 40 timmar per helgfri vecka, under en beräkningsperiod på högst sex månader
  • 37 timmar per vecka om arbetstiden är förlagd såväl vardag som söndag och helgdag, under en beräkningsperiod på högst sex månader
  • 34 timmar och 20 minuter vid ständigt nattarbete, under en beräkningsperiod på högst 16 veckor.

Arbetstid

Dygns- och veckovila

Du ska vara ledig minst 11 sammanhängande timmar per 24-timmarsperiod (dygnsvila). Du ska också få vara ledig 36 timmar i sträck varje sjudagarsperiod (veckovila).

Tillfälliga avvikelser får göras om det inträffar något oförutsägbart. I så fall ska du kompenseras med motsvarande ledig tid. Den kompenserande ledigheten ska vara i nära anslutning till den avbrutna vilan.

Arbetstidslagen

Uppsägningstid

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren gäller reglerna i LAS. Du har därför 1–6 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd.

Om du är tidsbegränsat anställd kan du komma överens med arbetsgivaren om att din anställning är uppsägningsbar. I så fall gäller 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst 10 år förlängs din uppsägningstid med 6 månader om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Uppsägningstid

Extra semesterdagar

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar.

Semester

Föräldralön

Om du är föräldraledig har du rätt till ett extra tillägg från arbetsgivaren som kallas föräldralön. Tillsammans med föräldrapenningen från föräldraförsäkringen får du då totalt 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Föräldralön gäller från första anställningsdagen.

Föräldrapenning

Trygghet vid uppsägning

Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning (AGE). Läs mer hos Trygghetsrådet TRS.

Trygghetsrådet TRS (trs.se)  

Tjänstepension: ITP

Arbetsgivaren betalar in tjänstepension med en procentsats av din lön, som du tjänar in utöver din allmänna pension.

Tjänstepensionen som gäller för privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare som har kollektivavtal kallas ITP. ITP innehåller olika delar beroende på när du är född.

Det här är ITP (collectum.se)

 

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Arbetsgivaralliansen som gäller för vård och omsorg.

Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg

Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning och arbete på läger.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Förhandlingsprotokoll för reviderad förhandlingsordning. Gäller även Trias avtalsområde.

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss