Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Nytt avtal: villkor 2020. Illustration.

Arbetsgivaralliansen: Trossamfund och ekumeniska organisationer

Vision har ett kollektivavtal för dig som jobbar i ett trossamfund eller en ekumenisk organisation som tillhör Arbetsgivaralliansen. Avtalet ger dig förmåner som gäller din lön och anställningsvillkor.

Ditt kollektivavtal – det här ingår

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lön

Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska ske genom årlig lönerevision och ger lägst 5,4­ procent på tre år. Procenten fördelas med 1,8 procent den första oktober 2020, 1,8 procent den första oktober 2021 och 1,8 procent den första oktober 2022. Under samma tid ska lägstalönerna höjas med samma procentsats.

Enligt gällande avtal är det inte längre möjligt att undanta medarbetare som uppnått pensionsålder men som kvarstår i tjänst från årlig lönerevision.

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef. Där ska ni prata om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni har bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön kopplat till ditt arbetsresultat under det gångna året. Om du har frågor inför ditt löneavtal kan du kontakta Vision Direkt för stöd och rådgivning.

Lönesamtal 

Kontakta Vision

Föräldrar

När du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren. Tillsammans med föräldraförsäkringen får du 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Tillägget gäller utan någon kvalifikationstid från och med 1 oktober 2020.

Egen bil

Om du använder din egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren teckna en självriskförsäkring. Försäkringen täcker självrisken vid skada på bilen när den använts i tjänsten. Du har också rätt till att få exempelvis bro- och trängselavgifter samt parkeringsavgifter bekostade av arbetsgivaren.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell för dig med stort utrymme att själv planera din arbetstid. Om du inte har förtroendearbetstid kan du komma överens med din arbetsgivare att byta den reglerade arbetstiden mot förtroendearbetstid.

Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid, avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. Du har rätt till en arbetsfri helg per månad. Om du har förtroendearbetstid får du ingen ob- eller övertidsersättning. Om du inte trivs med din förtroendearbetstid har du möjlighet att säga upp överenskommelsen.

Den ordinarie arbetstiden fördelas på 250 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Detta är beräknat utifrån att den som är tjänstgöringsskyldig under årets alla dagar, inklusive söndagar och helgdagar, ska ha en veckoarbetstid på 38,25 timmar.

Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Bilagan ska ses över under avtalsperioden.

Bilaga 4: Förtroendearbetstid – en vägledning (pdf)

Kort ledighet med lön

Möjlighet till ledighet med lön vidgas att utgå från hel eller flera dagar istället för del av dag vid hastigt påkommande sjukdom eller bortgång av anhörig med mer. Möjligheten omfattar även besök till barnmorskemottagning, barnavårdscentral för båda föräldrar samt hälso- och sjukvård. 

Semester

För dig med förtroendearbetstid: Du har 30 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 32 dagar och när du fyller 50 får du 33 dagar.

För dig med reglerad arbetstid: Du har 25 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar.

Om du vill kan du komma överens med din chef om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Om du är under 40 år kan du få fem extra dagar om du avstår semesterdagstillägget, och är du 40 år och äldre kan du få sex dagar.

Trygghet vid uppsägning

Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning (AGE). Läs mer om möjligheterna hos Trygghetsrådet.

Trygghetsrådet (trs.se)

Pensionsavtal: ITP-planen

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. ITP-planen är det avtal för tjänstepension som gäller för anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Är du privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du ITP-pension. Den innehåller olika delar. Vilka delarna är och vad de innebär beror på när du är född.

Tjänstepensionen ITP (collectum.se)

Många kan dock fortfarande vara berörda av samfundens tidigare pensionslösningar. Ring gärna Vision Direkt för att kolla vad som gäller just dig.

Kontakta Vision

Dina kollektivavtal

Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer

1. Anställningsvillkor

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Bilaga 4. Stödmaterial om förtroendearbetstid

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning man får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mera.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
samt TRIA

Rekommendation för lägerverksamhet

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Avtal för dig som har utlandstjänst, eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Supplement till avtal om löner och villkor

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Supplementet gäller enbart för frälsningsofficerare eller motsvarande. Utöver villkoren som regleras i supplementet gäller det vanliga avtalet för Trossamfund. För samtliga civilanställda inom Frälsningsarmén gäller dock Arbetsgivaralliansens Vård och omsorgsavtal.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Vad engagerar dig på din arbetsplats? I Engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar