Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Tre personer på en parkbänk.

Trossamfund – kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen

Vision har kollektivavtal för dig som jobbar i ett trossamfund eller en ekumenisk organisation som tillhör Arbetsgivaralliansen.

Nytt avtal 2023

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen är slutförda. Det nya avtalet gäller retroaktivt från första oktober 2023 och lönerevisioner ska genomföras så snart det är möjligt.

Din lön

 • En kollektiv lägstanivå för löneökningar på 4,1% från 1 oktober 2023 och på 2,3 % från 1 oktober 2024. Nivån är inte garanterad på individnivå, utan lönebildning sker lokalt och genom samtal mellan medarbetare och chef. Men sammantaget ska Visions medlemmar hos arbetsgivaren uppnå det som är avtalat.
  Löneavtal - så funkar det
 • Nya nivåer för lägstalöner
  23 850 kr / månad från 1 oktober 2023
  24 811 kr / månad från 1 oktober 2024
 • Krav på skriftlig dokumentation av lönesättande samtal där din chef ska dokumentera förslag till ny lön och koppling till fastlagda lönekriterier.

Dina villkor

 • En arbetsgrupp tillsätts som ska se över lägeravtalet och arbetstidsregler. Arbetet ska vara klart 15 december och nya regler tillämpas från 1 maj 2024.
 • Flexpension införs, vilket betyder:
  Högre avsättning till tjänstepensionen, inledningsvis med 1 procentenhet.
  Målsättningen är att den siffran ska höjas till 2 procent inom ett par år. Den extra pensionsavsättningen adderas till den befintliga avsättningen till tjänstepensionen som idag ligger på 4,5 - 5 procent (upp till 7.5 inkomstbasbelopp).
  Förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte, från 62 års ålder (ITP 2) respektive 63 års ålder (ITP 1).
 • Ny anställningsform: Projektanställning
  • Projekt utanför den ordinarie verksamheten
  • Externa medel och/eller avskilda interna budgetmedel
  • MBL-förhandling inför projekt och projektanställning
  • Max tre och ett halvt år inom en femårsperiod
  • Fackligt veto vid missbruk av anställningsformen
 • Förstärkt rekommendation om friskvårdstid
  I avtalet rekommenderas minst en friskvårdstimme på betald arbetstid per vecka.
 • Uppsägningsskydd vid graviditetspenning
  I likhet med det som finns vid föräldraledighet. Den som ansökt om ledighet har ett sammanhängande skydd under graviditet och därefter följande föräldraledighet – uppsägning på grund av arbetsbrist träder i kraft efter ledighetens slut.
 • Sänkning av antal semesterdagar som kan sparas
  Antalet semesterdagar som en individ kan ha sparade begränsas till 30.  Semester som sparats innan 2024 omfattas inte av de nya reglerna i avtalet.
 • Begränsad möjlighet till semesterväxling
  Överenskommelse om att byta semestertillägg mot fler lediga dagar kan inte träffas om medarbetaren önskar spara semester innevarande år.

Villkor i avtalet för trossamfund

Här är några av de villkor som finns i Visions kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Löneökning och lönesamtal

Löneökningarna för Visions medlemmar ska ske genom årlig lönerevision och ska för gruppen som helhet ge lägst:

 • 4,1% från den första oktober 2023, retroaktivt
 • 2,3% från den första oktober 2024

Lägstalönerna höjs

 • till 23 850 kr / månad från den första oktober 2023
 • till 24 811 kr / månad från den första oktober 2024

Det innebär en höjning av lägstalönen med 10,3% under avtalsperioden.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Avtalet innehåller inga individgarantier.

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef. Där ska ni prata om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier som ni har bestämt på arbetsplatsen. Den lönesättande chefen ska ge förslag till ny lön och dokumentera lönesamtalet skriftligen. Om du har frågor inför ditt lönesamtal kan du kontakta Vision Direkt för stöd och rådgivning.

Även föräldralediga och sjukskrivna ska erbjudas lönesamtal och omfattas av lönerevisionen.

Lönesamtal 

Kontakta Vision

Föräldralön

När du är föräldraledig får du ett extra tillägg från arbetsgivaren som kallas föräldralön. Tillsammans med föräldrapenningen från föräldraförsäkringen kan du få upp till totalt 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Föräldralön gäller från första anställningsdagen.

Föräldrapenning

Självriskförsäkring och avgifter för egen bil

Om du använder egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren teckna en försäkring eller på annat sätt ersätta kostnader som täcker självrisken vid skador på bilen som inträffar under tjänstgöring. Du har också rätt att få exempelvis broavgifter, trängselavgifter och parkeringsavgifter ersatta av arbetsgivaren.

Förtroendearbetstid

Anställda på detta kollektivavtal har antingen reglerad arbetstid eller förtroendearbetstid. Du som har förtroendearbetstid har stort utrymme att själv planera din arbetstid. Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid, avgör vad arbets­uppgifterna kräver och när de ska utföras. Du ska normalt ha minst en arbetsfri helg per månad. Om du har förtroendearbetstid får du ingen ob- eller övertidsersättning.

Du som jobbar både vardagar, söndagar och helgdagar ska ha en veckoarbetstid på 38,25 timmar i genomsnitt och tjänstgöra 250 arbetsdagar per år, inklusive semesterdagar. 

Vision och Arbetsgivaralliansen har tagit fram en vägledning för hur förtroendearbetstid ska tillämpas, som du hittar i avtalslistan längre ner på sidan. 

Om du inte trivs med din förtroende­arbetstid har du möjlighet att säga upp överenskommelsen. Om du inte har förtroendearbetstid kan du prata med din arbetsgivare om att eventuellt byta från reglerad arbetstid till förtroendearbetstid.

Arbetstid

Kort ledighet med lön

Arbetsgivaren kan bevilja ledighet med lön en eller flera dagar om till exempel en anhörig blir hastigt sjuk eller går bort. Det finns även möjlighet att besöka barnmorske­mottagning, barnavårds­central eller hälso- och sjukvård på arbetstid i vissa fall.

Semester

Du som har förtroendearbetstid har 30 semesterdagar per år. När du fyller 40 år får du 32 semesterdagar och när du fyller 50 får du 33 semesterdagar.

Du som har reglerad arbetstid har 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 år får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Det finns möjlighet att spara semesterdagar som överstiger de första 20 till ett senare år. Det går att ha som mest 30 sparade semesterdagar.

Du kan komma överens med din arbetsgivare om att byta semestertillägget som vanligtvis betalas ut med semesterlönen, mot fler lediga dagar. Vid sådan semesterväxling får den som har 25 semesterdagar ytterligare fem lediga dagar. Den som annars har minst 30 semesterdagar får ytterligare sex lediga dagar vid semesterväxling.

Semester

Trygghet vid uppsägning

Du omfattas av ett omställningsavtal som ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan i vissa fall ge avgångs­ersättning (AGE). Läs mer hos Trygghetsrådet TRS.

Trygghetsrådet (trs.se)

Tjänstepension: ITP

Arbetsgivaren betalar in tjänstepension med en procentsats av din lön, som du tjänar in utöver din allmänna pension.

Tjänstepensionen som gäller för privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare som har kollektivavtal kallas ITP. ITP innehåller olika delar beroende på när du är född.

Det här är ITP (avtalat.se)

Många anställda kan dock fortfarande vara berörda av trossamfundens tidigare pensions­lösningar. Ring gärna Vision Direkt för att kolla vad som gäller just dig.

Kontakta Vision

Vision har i förhandling med Arbetsgivaralliansen kommit överens om att flexpension ska införas på avtalsområdet, för att ge de anställda större ekonomisk trygghet när de går i pension. Flexpension innebär bland annat att högre avsättningar byggs upp, utöver den vanliga tjänstepensionen.

Dina kollektivavtal – avtalslista

Här hittar du Visions avtal med Arbetsgivaralliansen som gäller för trossamfund.

1. Förhandlingsprotokoll 2023

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Förhandlingsprotokoll kollektivavtal 2023

Bilaga 4: Förtroendearbetstid – en vägledning

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram en vägledning för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning anställda får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mer.

Förhandlingsordning: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Förhandlingsprotokoll för reviderad förhandlingsordning. Gäller även Trias avtalsområde.

Rekommendation för lägerverksamhet

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommendationer för anställdas villkor vid lägerverksamhet.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Rekommenderade allmänna anställningsvillkor för dig som har utlandstjänst eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal: Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mer.

Supplement till avtal om löner och villkor

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Supplementet gäller bara för frälsningsofficerare eller motsvarande. Utöver villkoren som regleras i supplementet gäller det vanliga avtalet för trossamfund. För samtliga civilanställda inom Frälsningsarmén gäller dock Arbetsgivaralliansens vård- och omsorgsavtal.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss