Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lokal avgift

Om ni ska ha en lokal medlemsavgift och hur stor den lokala medlemsavgiften ska vara bestäms av medlemmarna i avdelningen eller klubben på höstmötet. Beslutet grundar sig oftast på förslag från styrelsen och det är bra om du som kassör tar fram alternativ till styrelsen.

I november varje år mejlar förbundet alla kassörer och efterfrågar eventuell ändring av avgift för nästkommande år. Avgiften kan inte ändras under året. Er medlemsavgift ska anpassas efter hur mycket intäkter er verksamhet behöver. När det gäller frågan om hur stort eget kapital en avdelning bör ha, så har förbundet en rekommendation att det bör uppgå till mellan 3 och 6 månaders kostnader (om ni har anställd personal bör det egna kapitalet täcka minst ett års lönekostnad). Skälet till behovet av ett kapital kan vara att verksamheten ligger ojämnt fördelad över året (till exempel att en aktivitet utförs i början av året medan kostnaderna uppstår jämnt över året).

Förutom storleken på medlemsavgiften, som ni själva beslutar om, finns några ramar för medlemsavgiften som beslutas av förbundsmötet, det innefattar bland annat:

  • Högsta avgiftsgrundande inkomst
  • Lägsta avgiftsgrundande inkomst
  • Speciella avgifter för vissa grupper (t.ex. ny medlem under 30 år betalar 100 kronor för hela första året och genererar därmed ingen lokal intäkt).

Se över medlemsavgiften om:

  • Ni har ett eget kapital som överstiger förbundets rekommendation.
  • Budgeten visar på återkommande överskott.
  • Budgeten visar på återkommande underskott. I dessa fall kontrolleras först om ni har sparade pengar att använda innan en ökning av medlemsavgiften görs.
  • Ni inte har några kostnader (gäller ibland mindre klubbar), i dessa fall ska ni fundera på om ni ska ta ut någon lokal medlemsavgift alls.

Vilken avgift passar oss?

Guide: Uträkning av medlemsavgifter

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar