×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Bokföring och bokföringsprogram

Om avdelningen eller klubben har någon ekonomi, alltså inkomster och utgifter samt pengar på banken eller i handkassa, ska bokföring ske. Här är några regler och tips.

Så här står det i stadgarna

Räkenskaper skall avslutas för varje kalenderår och tillsammans med styrelsens protokoll, vara tillgängliga för revisorerna den sista februari eller senast 21 dagar före avdelningens årsmöte.

Kassören har hand om avdelningens ekonomi i enlighet med avdelningsstyrelsens anvisningar och beslut.

Om ni är en liten klubb räcker det ofta att göra manuell bokföring i kassabok. Annars bokför ni i ett bokföringsprogram.

Det vanliga är att ni bokför enligt kontantmetoden. Det innebär att fakturor bokförs när ni betalar dem (till skillnad från faktureringsmetoden som innebär att fakturor bokförs en gång när de erhålls och en gång till när de betalas, faktureringsmetoden används oftast av större företag).

Tips! I e-utbildningen för kassörer lär du dig mer om bokföring (debet och kredit), bokslut, skatter mm.

Spårbarhet

Alla bokföringshändelser ska vara spårbara. Detta innebär att om ni för manuell kassabok får blyerts inte användas eftersom det går att radera. Alla ändringar ska vara tydliga.

I bokföringsprogram är detta inbyggt, det går inte att ta bort något ur bokföringen utan att det syns.

Detta gör att Excel inte är ett godkänt program för bokföring.

Bokföringsprogram

Ni väljer själva om ni vill ha manuell bokföring eller ett bokföringsprogram.

Om ni ska ha ett bokföringsprogram väljer ni själva vilket. Ett bokföringsprogram som Vision kan rekommendera är Swedbanks e-bokföring som många avdelningar redan använder. Det är ett webbaserat system som är direkt kopplat till ert bankkonto i Swedbank. Varje transaktion på kontot skapar automatiskt en post i bokföringen. I månadsavgiften till Swedbank ingår dessutom både tekniksupport och bokföringsrådgivning. Se mer på www.swedbank.se/e-bokforing

Vid köp av annat bokföringsprogram, tänk på att leverantören ska ha kollektivavtal.

Att tänka på vid byte av bokföringssystem:

 • Görs lämpligen vid nytt bokföringsår.
 • Glöm inte att registrera ingående balanser.
 • Passa på att se över kontoplanen och uppdatera vid behov.

Bokföringsrapporter

I alla bokföringssystem finns ett antal inbyggda rapporter, här är en genomgång av de viktigaste:

 • Resultaträkning
  Sammanställning av alla intäkter och kostnader.
  Resultaträkningen visar om det finns ett överskott (mer intäkter än kostnader) eller underskott (mer kostnader än intäkter).
  Resultaträkningen avslutas årligen med att bokföra årets resultat (över- eller underskott), detta nollställer året och nya året börjar med en tom resultaträkning.

 • Balansräkning
  Sammanställning av alla tillgångar och skulder.
  I skulderna ingår posten "Eget kapital". Detta kan beskrivas som föreningens skuld till medlemmarna. Det egna kapitalet består av samtliga tillgångar (bank, kassa mm) minus eventuella skulder (t.ex. skuld till leverantör).
  Vid nytt år överförs föregående års saldo (utgående balans) till nya årets ingående balans.
  Tänk också på att överföra "årets resultat" till eget kapital vid nytt år.

 • Huvudbok
  Rapport som visar alla kontohändelser per konto.

 • Verifikationslista
  Rapport som visar alla verifikationer i nummerordning.

 • Saldolista
  Visar saldo på samtliga konton.

E-utbildning för kassör och revisor

Med Visions e-utbildning för kassör och revisor får du grunderna för ditt uppdrag.

Till utbildningen

Fråga Vision Direkt

Vision Direkt svarar på frågor om ditt uppdrag i valutskottet. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se alla vardagar mellan 8 och 20

eller chatta

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum