×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Exempel på framställan enligt Arbetsmiljölagen §6 6a

Byt ut det som behövs i exemplet för att det ska passa in på er situation.

Nedanstående exempel är hämtat från ett sjukhus inom landstinget. Problemet är att arbetsgivarens företrädare inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Tänk på att det som tas upp i framställan utgör underlag för vad Arbetsmiljöverket kan komma att inspektera. Så det är bättre att vara mer omfattande i formuleringen och alltid hänvisa till Arbetsmiljölagen om arbetsgivarens skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Till Landstinget i X län

Att: Sjukhusdirektör NN

Begäran om åtgärder enligt 6 kap § 6a Arbetsmiljölagen

Plats/personal: Vid sjukhusets XX avdelningar.

Brist: Cheferna saknar erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Krav på åtgärder: Jag vill att arbetsgivaren tillser att cheferna får utveckling av sin arbetsmiljökompetens och god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt för verksamheten adekvata föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket. Syftet med kravet är att cheferna ska kunna genomföra de arbetsmiljöuppgifter som krävs enligt 3 kapitlet 2 och 2a§§ Arbetsmiljölagen.

Motivering: Stöd för åtgärder finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt kunskap om hur människan reagerar i olika situationer, och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling med mera, för både individ och grupp. Frågan om kunskaper i arbetsmiljöfrågor har varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats. Företrädare för arbetsgivaren har i samverkansgruppen förklarat att man inte i sig har något att erinra mot kravet men att ekonomiska resurser saknas.

Datum för svar: Jag vill ha ett skriftligt svar senast dag-månad-år. Jag vill ha besked om datum när chefernas kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet ska planeras.

Övrigt: Om svaret från arbetsgivaren är otillfredsställande kommer jag att överväga att begära att Arbetsmiljöverket ingriper och prövar frågan. En kopia av denna begäran har skickats till Arbetsmiljöverket för kännedom. En ledarskapskurs med tyngdpunkten förlagd till arbetsmiljöfrågor kan rekommenderas. Landstingshälsan kan vara en lämplig arrangör för en sådan kurs.

Ort och datum

NN

Skyddsombud

Kopia: Arbetsmiljöverket, Visions avdelning/klubb, Visions center i regionen

Om arbetsgivaren inte svarar

Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett för begäran om föreläggande eller förbud, när arbetsgivaren inte åtgärdar en brist eller återkommer med svar enligt kapitel 6 paragraf 6a i Arbetsmiljölagen.

 

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

949 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum