Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Förtroendevald på kontor.

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagens fulla namn är lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen reglerar vilka rättigheter du har som förtroendevald i en facklig organisation, till exempel i Vision.

För vem gäller förtroendemannalagen?

Förtroendemannalagen gäller förtroendevalda som företräder en arbetstagarorganisation. Med arbetstagarorganisation menas en organisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för den förtroendevaldas verksamhet – det vill säga ett fackförbund som Vision.

Det är facket som bestämmer vem lagen ska tillämpas för. Lagen börjar gälla en förtroendevald när den fackliga organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget.

Vad säger förtroendemannalagen?

Lagen säger bland annat att en förtroendevald

  • inte får hindras från att utföra sitt uppdrag.
  • ska ha tillträde till alla arbetsplatser hos arbetsgivaren som uppdraget omfattar. För regionala förtroendevalda kan det även innebära arbetsplatser hos andra arbetsgivare än deras egen.
  • får disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen för att utföra sitt fackliga uppdrag.
  • inte ska få sämre villkor eller arbetsförhållanden på grund av sitt uppdrag, och ska ha bibehållna anställningsförmåner.
  • har rätt till den ledighet som uppdraget kräver. Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter lokal förhandling.
  • ska få ledighet med bibehållna anställningsförmåner om den fackliga verksamheten berör den egna arbetsplatsen.
  • har företräde till fortsatt anställning vid en arbetsbristsituation.

Vissa delar av lagen är dispositiva. Det innebär att delarna går att avtala bort. Facket har tolkningsföreträde vid tvister om hur lagen ska tillämpas.

Förtroendevalda kan i vissa fall åläggas tystnadsplikt av arbetsgivaren.

En arbetsplats för alla

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling.

En arbetsplats för alla

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats.

Jämställdhet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss