×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vänta barn - förbered din föräldraledighet

När du vet att du kommer att bli förälder är det läge att berätta det för din chef och börja förbereda för din föräldraledighet.

Du bestämmer själv när du vill berätta att du ska bli förälder, så länge du säger till minst två månader före din ledighet.

Enligt Föräldraledighetslagen ska du anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början, eller om det inte går, så snart som möjligt. I samband med anmälan ska du ange hur lång tid du planerar att vara föräldraledig.

Arbetar du i en kommun, landsting eller kommunalt bolag måste ledigheten enligt ditt kollektivavtal anmälas tre månader i förväg.

I det första samtalet berättar du att du ska få barn och att du planerar att vara föräldraledig. Du berättar också ungefär när och hur länge du planerar att vara ledig – vid födseln eller senare, beroende på hur du och din partner väljer att dela på ledigheten.

En viktig fråga att börja fundera på redan nu är hur dina arbetsuppgifter ska lösas under din ledighet. En bra idé är att du gör en beskrivning av dina arbetsuppgifter och har med dig till samtalet. Utifrån din beskrivning kan ni diskutera hur dina uppgifter ska lösas när du är hemma. Det är också bra att ha svart på vitt vad dina uppgifter var innan du gick på föräldraledighet. Enligt Föräldraledighetslagen har du i princip rätt att komma tillbaka till de arbetsuppgifter som du hade före din ledighet. Om det skulle bli en omorganisation på din arbetsplats under tiden du är ledig har du samma skydd som alla andra. Men det kan också innebära att du i vissa fall får andra arbetsuppgifter.

Extra utvecklingssamtal

Du och din chef behöver också planera in en tid för ett längre samtal när ledigheten börjar närma sig. Det här samtalet kan du se som ett extra utvecklingssamtal, där ni diskuterar dina arbetsuppgifter, och hur du tänker dig att det ska se ut när du kommer tillbaka till arbetet. Det ni kommer överens om i samtalet ska ni skriva ner i en plan, som både du och din chef har nytta av.

Vad ska samtalet handla om?

  • Dina arbetsuppgifter: Hur ser ditt arbete ut nu, och vad vill du när du kommer tillbaka? Efter din föräldraledighet har du i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare. Men det hindrar inte att du ser din föräldraledighet som ett tillfälle att förändra dina arbetsuppgifter. Fundera på vad du vill förändra och utveckla. Det är en bra utgångspunkt om du funderat igenom dina nuvarande arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter och skrivit ned dem före samtalet.
  • Din ledighet: När och hur länge planerar du att vara ledig? Skriv ner ledighetens planerade början och slut, även om datum av olika skäl kan komma att ändras sedan. Enligt Föräldraledighetslagen, §15, har du normalt rätt att komma tillbaka från din ledighet tidigare än planerat. Om du av någon anledning vill komma tillbaka tidigare, ska du ta upp det med din chef så snart du kan. Med en månads varsel har du sedan rätt att komma tillbaka till arbetet och normalt även till dina vanliga arbetsuppgifter.
    Kanske vill du ha möjlighet att jobba under kortare perioder under din ledighet – du och din partner kanske vill varva era ledigheter. Enligt lagen får du i så fall dela upp ledigheten på högst tre perioder varje år. Vill du dela upp den på fler perioder ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.
  • Kompetensutveckling: Föräldraledigheten är ett bra tillfälle att fundera på hur du vill utveckla dig i ditt yrke. Vad vill du när du kommer tillbaka? Finns det någon kurs eller utbildning som passar dig under ledigheten eller vid dess slut? Diskutera din kompetensutveckling med din chef och skriv in det ni kommer överens om i planen.
  • Löneförhandling under ledigheten? Kommer det att vara löneförhandlingar under din föräldraledighet? Kom överens med din chef om att du kallas till lönesamtal. Du ska delta i löneförhandlingen på samma villkor som dina arbetskamrater.

Under graviditeten

Om du är kvinna, hur går ditt arbete att kombinera med en graviditet? Tänk på att stress kan utgöra en risk. Prata med din chef om hur du kan prioritera dina arbetsuppgifter.

Om arbetet är tungt eller riskfyllt, har gravida kvinnor rätt till omplacering till andra arbetsuppgifter. Om du inte kan bli omplacerad och inte kan arbeta, kan du  istället ansöka hos Försäkringskassan om att vara ledig med havandeskapspenning i slutet av graviditeten. Du kan få ersättningen för graviditetens sista två månader, förutom de tio sista dagarna före din beräknade förlossning. Då kan du i stället få föräldrapenning.

Är du gravid kan du också bestämma att ta ut lediga dagar med föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, även om ditt arbete inte klassas som tungt eller riskfyllt. Känn efter hur länge det passar dig att arbeta, och prata med din chef om du känner att du vill ta det lugnare när förlossningen närmar sig.

En del kollektivavtal ger rätt att besöka mödravårdscentralen på betald arbetstid. Fråga Vision vad som gäller för dig.

Som nybliven andra förälder har du rätt till tio dagars ledighet i samband med att ditt barn föds och mamman kommer hem från sjukhuset. Dagarna kan tas ut till och med den 60:e dagen efter den dag barnet kom hem. Även andra personer kan få ersättningen. Det gäller exempelvis då det inte finns någon pappa/andra förälder som har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Båda föräldrarna har dessutom rätt till föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning, både före och efter födseln.

Nyheter

Till arkivet

1153 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum