Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Man och dotter med barnvagn.

Vänta barn – förbered din föräldraledighet

När du vet att du kommer att bli förälder är det läge att berätta det för din chef och börja förbereda för din föräldraledighet.

Du bestämmer själv när du vill berätta att du ska bli förälder, så länge du säger till minst två månader före din ledighet.

Anmäl din föräldraledighet

Enligt Föräldraledighetslagen ska du anmäla din föräldraledighet till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Om det inte går ska du anmäla ledigheten så snart som möjligt. I samband med anmälan ska du ange hur lång tid du planerar att vara föräldraledig.

Arbetar du i en kommun, en region eller ett kommunalt bolag måste du anmäla föräldraledigheten minst tre månader i förväg, enligt ditt kollektivavtal.

Första samtalet med arbetsgivaren

I det första samtalet med arbetsgivaren ska du berätta att du ska få barn och att du planerar att vara föräldraledig. Du ska också berätta ungefär när och hur länge du planerar att vara ledig – vid födseln eller senare – beroende på hur du och din partner väljer att dela på ledigheten.

En viktig fråga att börja fundera på redan nu är hur dina arbetsuppgifter ska lösas under din ledighet. En bra idé är att du gör en beskrivning av dina arbetsuppgifter och har med dig till samtalet. Utifrån din beskrivning kan du och arbetsgivaren diskutera hur dina uppgifter ska lösas när du är ledig.

Det är också bra att ha svart på vitt vad dina uppgifter var innan du gick på föräldraledighet. Enligt Föräldraledighetslagen har du i princip rätt att komma tillbaka till de arbetsuppgifter som du hade innan du var ledig. Om det skulle bli en omorganisation på din arbetsplats under tiden som du är ledig har du samma skydd som alla andra. Men det kan också innebära att du i vissa fall får andra arbetsuppgifter.

Extra utvecklingssamtal

Du och din chef behöver också planera in en tid för ett längre samtal när föräldraledigheten börjar närma sig. Det här samtalet kan du se som ett extra utvecklingssamtal, där ni diskuterar dina arbetsuppgifter och hur du tänker dig att det ska se ut när du kommer tillbaka till arbetet. Det ni kommer överens om i samtalet ska ni skriva ner i en plan, som både du och din chef har nytta av.

Det finns några punkter som bör vara med på samtalet. Fundera på och skriv ner de punkterna innan du har ditt samtal med arbetsgivaren.

Dina arbetsuppgifter

Hur ser ditt arbete ut nu, och vad vill du när du kommer tillbaka? Du har i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare. Men det hindrar inte att se föräldraledighet som ett tillfälle att förändra dina arbetsuppgifter. Fundera på vad du vill förändra och utveckla. En bra utgångspunkt är att fundera igenom dina nuvarande arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter och skrivit ner dem före samtalet.

Din ledighet

När och hur länge planerar du att vara ledig? Skriv ner ledighetens planerade början och slut, även om datum kan komma att ändras senare.

Enligt Föräldraledighetslagen, §15, har du normalt rätt att komma tillbaka från din ledighet tidigare än planerat. Om du vill komma tillbaka tidigare ska du ta upp det med din chef så snart du kan. Du har sedan rätt att komma tillbaka till arbetet med en månads varsel. Normalt går du då även tillbaka till dina vanliga arbetsuppgifter.

Kanske vill du ha möjlighet att jobba under kortare perioder under din ledighet, till exempel om du och din partner vill varva era ledigheter. I så fall får du dela upp ledigheten på högst tre perioder varje år enligt lagen. Vill du dela upp ledigheten på fler perioder ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.

Kompetensutveckling

Föräldraledigheten är ett bra tillfälle att fundera på hur du vill utveckla dig i ditt yrke. Vad vill du när du kommer tillbaka? Finns det någon kurs eller utbildning som passar dig under ledigheten eller vid ledighetens slut? Diskutera din kompetensutveckling med din chef och skriv in det ni kommer överens om i planen.

Löneförhandling under ledigheten

Kommer det att vara löneförhandlingar under din föräldraledighet? Kom överens med din chef om att du kallas till lönesamtal. Du ska delta i löneförhandlingen på samma villkor som dina arbetskamrater.

Ledighet under graviditeten

Hur går det att kombinera ditt arbete med en graviditet om du är gravid? Tänk på att stress kan utgöra en risk för gravida. Prata med din chef om hur du kan prioritera dina arbetsuppgifter.

Om arbetet är tungt eller riskfyllt har gravida rätt till omplacering till andra arbetsuppgifter. Om du inte kan bli omplacerad och inte kan arbeta kan du i stället ansöka hos Försäkringskassan om att vara ledig med havandeskapspenning i slutet av graviditeten. Du kan få ersättningen för graviditetens sista två månader, förutom de tio sista dagarna före din beräknade förlossning. Då kan du i stället få föräldrapenning.

Är du gravid kan du också ta ut lediga dagar med föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning, även om ditt arbete inte klassas som tungt eller riskfyllt. Känn efter hur länge det passar dig att arbeta, och prata med din chef om du känner att du vill ta det lugnare när förlossningen närmar sig.

En del kollektivavtal ger rätt att besöka mödravårdscentralen på betald arbetstid. Fråga Vision vad som gäller för dig.

Andra förälder i samband med födseln

Som nybliven andra förälder har du rätt till tio dagars ledighet i samband med att ditt barn föds och kommer hem från sjukhuset. Dagarna kan tas ut till och med den 60:e dagen efter den dag då barnet kom hem. Även andra personer kan få ersättningen. Det gäller exempelvis om det inte finns någon andra förälder som har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Båda föräldrarna har dessutom rätt till föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning, både före och efter födseln.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar