Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare och chef samtalar.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling, alltså att utveckla sina färdigheter, är en central del av arbetslivet och något arbetsgivaren behöver avsätta tid och resurser för. Alla medarbetare ska kontinuerligt kompetensutvecklas i sin tjänst för att kunna möta kommande förändringar och nya krav i verksamhetens behov av arbetskraft.

Ett livslångt lärande

I dagens arbetsliv behöver vi vara snabbfotade och hela tiden anpassa oss efter förändrade förutsättningar och behov. Kompetensutveckling blir därför allt viktigare och behöver ske kontinuerligt genom hela yrkeslivet. Ibland handlar det om att fördjupa sina kunskaper inom det område man jobbar. Men det kan också handla om att ställa om till helt andra uppgifter – det vi kallar omställning.

Omställning

Exempel på områden för kompetensutveckling

  • Fördjupad kunskap inom befintliga arbetsuppgifter.
  • Nya färdigheter för att möta nya och kommande behov eller arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren och du som är anställd har gemensamt ansvar och intresse för att kompetensutvecklingen blir av. Det finns ingen lag som ger dig rätt till ett visst mått av kompetensutveckling. Men i omställningsavtalet som Vision har tecknat med SKR och Sobona fastställs arbetsgivarens ansvar att stötta medarbetare som hotas av arbetsbrist genom tillgång till kompetensutveckling och omställning.

Arbetsgivaren behöver analysera och försöka förutspå vilka kompetensbehov som kommer att finnas i verksamheten framåt och på så vis jobba målinriktat med kompetensutveckling bland medarbetarna. 

Vad är kompetensutveckling?

Kompentensutveckling kan innebära både kortare och längre insatser. Allt ifrån studiebesök, arbetsrotation och seminarier till kurser och utbildningar i intern eller extern regi. Erfarenhetsutbyte och handledning är insatser som skapar förutsättningar för anställda att öka sin kompetens och bidrar till en lärande organisation.

Ta fram en plan för din kompetensutveckling

Din utveckling, fortbildning och kompetensutveckling ska planeras och följas upp i samtal med din arbetsgivare, minst en gång om året. Samtalet ska resultera i att du och arbetsgivaren kommer överens om en plan för dig. Oftast sker detta samtal inom ramen för utvecklingssamtalet eller medarbetarsamtalet, och där finns det också utrymme att skriva ner vad man kommit överens om.

Vad ska planen innehålla?

Vision föreslår att du tar upp frågor som:

  • Så här skulle både jag och mitt arbete kunna utvecklas…
  • De här utbildningarna eller praktikerna skulle jag vilja genomföra…
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja prova på eller göra mer av…
  • De här arbetsuppgifterna skulle jag vilja sluta med eller göra mindre av…

Hur ska planen användas?

Planen ni har kommit överens om bör ni titta på löpande under året. Den tas fram och stäms av vid utvecklingssamtalet.

Varför är kompetensutveckling bra?

Vision anser att kompetensutvecklingen är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och styrningen av verksamheten.

Det är viktigt att kompetensutvecklingen är planlagd. Därför uppmuntrar Vision till att upprätta strategier för att utveckla de anställdas kompetens. Ju tydligare bild ni har av verksamhetens mål och visioner för framtiden, desto lättare är det att lägga fokus på kompetensutvecklande insatser som leder mot de målen.

Hur får jag en plan för min kompetensutveckling?

Ta upp frågan om kompetensutveckling med din chef – gärna vid ditt utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Är du förtroendevald?

Vision har samlat tips för hur du kan påverka för mer kompetensutveckling på din arbetsplats.

Påverka för mer kompetensutveckling

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kurser och aktiviteter

Vad är på gång inom Vision? Sök bland våra kurser och aktiviteter.

Alla kurser och aktiviteter

Utvecklas med Vision

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Därför erbjuder vi dig som är medlem ett helt paket av tjänster som kan stötta dig under hela ditt jobbliv.

Din utveckling