Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare pekar ut något på ett papper för en kollega.

Arbetsgivaralliansen: Vård och omsorg

Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg i ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och jobbvillkor. Avtalet gäller fram till 2023-04-30.

Dina villkor

  • Sänkt veckoarbetstid vid arbete under helgdagar samt ständig natt genomförs senast 1 januari 2022.
  • Slopad kvalifikationstid för föräldralön.
  • Beordrad tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid utan krav på inställelse räknas som beredskap om det är möjligt att arbetet utförs på distans.
  • Rätt till kvalificerad övertidsersättning vid arbete under jour oavsett sysselsättningsgrad.
  • Möjligheten att avsluta en visstidsanställning – en månads uppsägningstid för respektive part. Uppsägning från arbetsgivarens sida förutsätter saklig grund.

Nyheter i avtalet under 2021

  • Löneöversyn 1 maj med 3,4 procent
  • OB taket höjs med 3,4 procent per den 1 oktober

Nyheter i avtalet under 2022

  • Löneöversyn 1 maj med 2,0 procent
  • OB taket höjs med 2,0 procent per den 1 oktober

Ditt kollektivavtal

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön

Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön. 

Lönesamtal 

Jour och beredskap

När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar för att kunna utföra arbete vid behov. Det nya avtalet öppnar för möjlighet till arbete på distans under beredskap, om arbetet så tillåter.

Vid arbete under jour och beredskap har du nu rätt till övertidsersättning oavsett sysselsättningsgrad, istället för mertidsersättning.

Veckoarbetstid

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag är för heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader. Senast den 1 januari 2022 ska veckoarbetstiden för schemaläggning dag/kväll/helg/helgdagar istället vara 37 timmar per vecka.

Vid ständigt nattarbete är ordinarie arbetstid för en heltidsanställd i genomsnitt 36 timmar per vecka under en beräkningsperiod om högst 16 veckor. Senast den 1 januari 2022 ska veckoarbetstiden för schemaläggning vid ständig nattjänstgöring istället vara 34 timmar och 20 minuter.

Dygns- och veckovila

Du ska vara ledig minst elva sammanhängande timmar per 24-timmarsperiod (dygnsvila). Du ska också få vara ledig 36 timmar i sträck varje sjudagarsperiod (veckovila). Avvikelser får göras tillfälligtvis, om det inträffar något oförutsägbart. I så fall ska du kompenseras med motsvarande ledig tid. Den kompenserande ledigheten ska vara i nära anslutning till den avbrutna vilan.

Uppsägningstid

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren gäller reglerna i LAS. Du har därför mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd.

Du kan komma överens om att din tidsbegränsade anställning är uppsägningsbar. I så fall gäller 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst tio år förlängs din uppsägningstid med sex månader om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Föräldrar

Om du är föräldraledig har du rätt till ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Det nya avtalet innehåller ingen kvalifikationstid för den rätten.

Trygghet vid uppsägning

Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE. Läs mer hos Trygghetsrådet TRS.

Trygghetsrådets webbplats 

Pensionsavtal: ITP-planen

Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. ITP-planen är det avtal för tjänstepension som gäller för anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Är du privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, har du ITP-pension. Den innehåller olika delar. Vilka delarna är och vad de innebär beror på när du är född.

Tjänstepensionen ITP (collectum.se)

Dina kollektivavtal

Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg

1.Bransch- och löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg
Bransch- och löneavtalet handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning, arbete på läger med mera.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
samt TRIA

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss