Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Bokslut för avdelningar och klubbar

Bokslut gör ni när året är slut och alla intäkter och kostnader som hör till året är bokförda. Här får du som är kassör i en Vision-avdelning eller klubb tips inför arbetet med bokslutet.

Ränta från banken

Vänta med att göra bokslut tills ni har fått års­besked från banken. Där finns oftast information om vilken ränta ni har fått för föregående år. Saldot (utgående balans) på bank­kontot ska stämma med summan som står på års­beskedet.

Periodisering – rätt kostnad på rätt år

Om ni har poster som hör till det avslutade året ska de periodiseras, det vill säga kostnaden ska belasta rätt års resultat. Det ska bara göras med belopp som är betydande. Vad som är betydande beror på hur stor ekonomi ni har.

Exempel på periodisering

Exempel på periodisering av en jullunch, där fakturan kom i januari. I detta exempel används konton som finns i Visions förslag till konto­plan. Hos er kan det vara andra konto­nummer som gäller.

I januari kommer en faktura som avser en jullunch i samband med ett medlemsmöte i december. Beloppet är 12 000 kronor.

Kostnaden tillhör december, eftersom det var då jullunchen åts, men fakturan kommer att betalas i januari. Eftersom beloppet i det här exemplet är betydande ska kostnaden periodiseras, alltså hamna på rätt år. Det innebär att det behöver göras två bokföringar av samma faktura: en på det gamla året när kostnaden uppstod och en på nya året när fakturan betalas.

1. På gamla året, datum ÅÅÅÅ-12-31.

Kostnaden som avser medlems­mötet i december bokförs på följande sätt:

 • Debet: 4310 Medlemsmöten
 • Kredit: 2440 Leverantörsskulder (man kan beskriva det som att det gamla året har en skuld till leverantören som betalas först i januari).

2. På nya året, datum = betalningsdatum.

Kostnaden har redan bokförts på det gamla året, så nu ska betalningen bokföras och skulden till leverantören nollställas.

 • Debet: 2440 Leverantörsskulder
 • Kredit: 1930 Bank

Årets resultat

Bokför årets resultat. I e-utbildningen för kassörer finns det beskrivet hur du bokför årets resultat under Bokföring – Bokslut.

Gå till e-utbildningarna (logga in)

Underlag till årsmötet

Det är styrelsen gemensamt som ansvarar för ekonomin. Det vanliga är att du som kassör skapar underlag till års­mötet i form av en tydlig sammanställning över ekonomin. Den rapporten är normalt en del i verksamhets­berättelsen.

Tänk på att diskutera innehållet med resten av styrelsen före årsmötet, så att alla är uppdaterade.

Exempel: Rapportering till årsmötet (pdf)

Checklista för bokslut

Vid bokslutet ska du som kassör kontrollera följande punkter:

 • Samtliga verifikat har blivit bokförda, det vill säga samtliga poster på bankens konto­utdrag har blivit bokförda.
 • Alla medlemsavgifter har blivit bokförda (vanligen 12 stycken under året).
 • Eventuella räntor från banken har blivit bokförda (se årsbeskedet från banken).
 • Utgående balans föregående år är samma som ingående balans på alla balanskonton.
 • Balansräkningen balanserar, det vill säga tillgångs­sidan och skuld­sidan är lika stora. Observera att du måste bokföra posten "årets resultat" för att få balans­räkningen att balansera.
 • Alla balansposter kan styrkas, till exempel med års­uppgift från banken.
 • Eventuella bokförda fordringar och skulder finns verkligen, med underlag till exempel i form av kopia på inskickad arbetsgivar­deklaration.
 • Årets resultat är detsamma i både resultat- och balans­räkningen.

Lämna underlag till revisorerna i god tid före årsmötet.

Rapportera bokslut

Visions avdelningar ska årligen skicka in verksamhets- och revisions­berättelsen för det gångna verksamhets­året till förbundet. Det ska göras inom 15 dagar efter årsmötet. Du hittar mer information och hur du gör via länken nedan.

Skicka in bokslutet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss