Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Nedstämd person under ett åskmoln. Illustration.

Stress i arbetslivet

Orsakerna till att vi känner stress är många, och framför allt är de individuella. Hur du upplever din arbetssituation beror på vem du är som person och var du befinner dig i livet. Stress är ingen sjukdom, men man kan bli sjuk av att utsättas för stress.

När beslut, krav och uppdrag från ledningen sätter ett orimligt tempo är det chefen, som är arbetsmiljöansvarig, som ska signalera till ledningen att arbetsmiljön är ohållbar. Du har i din tur ansvar att berätta för chefen när du inte hinner med det som du fått i uppdrag att göra, och säga vad du tror skulle ge en förbättring.

Sjukt stressigt - Arbetsmiljön i välfärden måste förbättras (pdf)

Vad är stress?

Stress är ett tillstånd när någon känner att kraven och förväntningarna är större än resurserna att klara av dem. Människan är anpassad att klara av kortvarig stress, men långvarig exponering försämrar hälsan, gör oss mindre effektiva och vi mår dåligt både fysiskt och psykiskt.

Stress är ingen sjukdom, men man kan bli sjuk av att utsättas för stress – utmattningsdepression och belastningssjukdomar är exempel på det.

Så undviker du skadlig stress på jobbet

Flexibel arbetstid – fri eller ständigt tillgänglig?

Flexibel arbetstid tycker Vision är bra – du ska själv ha inflytande över var och när du utför ditt jobb. När flexibiliteten används på rätt sätt ger det möjlighet att kombinera arbete och fritid på det sätt som passar dig bäst i olika situationer i livet. Samtidigt ställer det krav både på dig och på arbetsorganisationen.

Du ska komma ihåg att även om ni har avtal om flexibel arbetstid eller har lagt in övertidsersättning i grundlönen, så gäller alltid Arbetstidslagen.

Det är inte tillåtet med mer beordrad övertid än något av följande:

  • 200 timmar per kalenderår
  • 50 timmar per kalendermånad
  • 48 timmar på fyra veckor.

Arbetsgivaren ska också föra anteckningar om jourtid, mertid och övertid, och låta dessa anteckningar vara tillgängliga för arbetstagare och fack.

Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet

E-guide för hantering av psykosociala risker

På Europeiska arbetsmiljöbyrån finns en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker. E-guiden ger information om arbetsrelaterad stress och psykosociala risker för att uppmärksamma, förstå och hantera dessa problem på arbetsplatsen. Ur innehållet:

  • Förklaringar till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker.
  • Information om effekterna på företagen och de anställda.
  • Praktiska exempel på hur man förebygger och hanterar psykosociala risker.
  • Hänvisningar till nationell lagstiftning.
  • Information om nationella resurser och praktiska verktyg.

E-guide: Psykosociala risker (osha.europa.se)

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar