Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Ett par händer håller en penna över ett papper.

Anmäla arbetsskada – detta gäller

Om du har blivit skadad i ditt arbete ska du eller arbetsgivaren anmäla det som en arbetsskada. Då är det möjligt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Om du vill ha råd om arbetsskadeanmälan eller är missnöjd med ett beslut om ersättning kan du få hjälp av Vision.

Anmäl en arbetsskada

Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att göra den anmälan. Du ska också själv anmäla arbetsskadan till Afa Försäkring för att kunna få ersättning.

Du och din arbetsgivare kan hjälpas åt att göra anmälningarna samtidigt. Om du inte gör arbetsskadeanmälan själv ska du be om att få en kopia på anmälan.

Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se)

Anmäl arbetsskada till Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Arbetsskadan kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen, eller olycksfall som har inträffat på den drabbades normala färdväg till eller från arbetet.

Vad händer efter arbetsskadeanmälan?

När du anmäler en arbetsskada utreder Försäkringskassan om det kan bli aktuellt med ersättning från arbetsskade­försäkringen. Arbetsskade­­försäkringen gäller för alla som arbetar, oavsett om du är anställd, uppdragstagare och egen företagare. Den gäller också för dig som studerar och är utsatt för särskilda risker under din utbildning, till exempel under en praktik.

Det finns olika former av ersättning för arbetsskador. En del ersättning utreds i direkt anslutning till arbetsskadan, som till exempel ersättning för tandvård och hjälpmedel. Livränta, som ska kompensera framtida inkomstförlust, utreds först när du inte bedöms kunna skaffa inkomst under ett år framåt på grund av arbetsskadan.

När Försäkringskassan ska ta ställning till om en skada kan vara en arbetsskada behöver de få medicinska underlag, till exempel läkarintyg.

Ersättning vid skada i arbetet eller under utbildning (forsakringskassan.se)

Om du söker ersättning och får avslag från Försäkringskassan har du två månader på dig att begära omprövning av beslutet. Du begär omprövningen själv, men kontakta gärna Vision för rådgivning innan du gör det.

Kontakta Vision

Rättshjälp från Vision vid arbetsskador

Är du missnöjd över ett beslut från Försäkringskassan eller Afa Försäkring, eller har du frågor om beslutet? Då kan du vända dig till Vision. Vision kan ge dig rättshjälp i arbetsskade­ärenden, om vi bedömer att det finns en rimlig chans att påverka beslutet. 

Rättshjälp

Arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada

Arbetsgivare är skyldiga att utan dröjsmål anmäla allvarliga olyckor på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. På varje arbetsplats ska det finnas en rutin för att anmäla olyckor.

Syftet med anmälan är att Arbetsmiljöverket ska få kännedom om olyckan, så att de vid behov snabbt kan ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion.

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss