Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Kvinna vid dator lutar huvudet mot handen.

Mobbning och kränkande särbehandling

Ingen blir utsatt för mobbning eller kränkande särbehandling på en bra arbetsplats. Om du eller någon kollega drabbas av det – kontakta Vision.

Fakta

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Även en enstaka händelse kan bedömas som kränkande särbehandling.

Trakasserier enligt Diskriminerings­lagen

"Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder" (Diskrimineringslagen 1 kap 4 § p.3).

Drivkrafterna till kränkande särbehandling handlar inte om en enskild person eller hens handlingar. Beteenden som leder till att någon blir kränkt eller särbehandlad är ett symtom på att något är fel på arbetsplatsen. Därför försvinner aldrig problemen genom att utse en syndabock.

I stället måste man leta i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen så att arbetsmiljön blir bra. Annars kommer det att hända igen.

Arbetsgivaren ska förebygga mobbning

Hur ska en medarbetare kunna bevisa att hen känner sig utfryst eller att arbets­kamraterna pratar illa om hen bakom ryggen? Chefens uppgift är att vara tydlig så att alla vet vilka förväntningar som finns, och vara uppmärksam så att det aldrig utses en syndabock för det som inte fungerar. Givetvis är det allas ansvar att tänka på hur vi beter oss mot varandra.

Är du utsatt för kränkande särbehandling?

Om du känner dig utsatt för kränkningar är det viktigt att inse att det som händer är ett symtom på att hela gruppen mår dåligt. Det är arbetsgivarens ansvar att både den som blivit utsatt och hela arbetsplatsen får den rehabilitering som behövs.

Blir du utsatt finns olika sätt att gå till väga, beroende på hur länge mobbningen har pågått och vad det är som händer.

 • Säg ifrån att du känner dig kränkt när du blir utsatt.
 • Skriv ner det som har hänt så detaljerat du kan.
 • Berätta för din chef om vad som hänt och begär att hen vidtar åtgärder. Du har möjlighet att begära att chefen gör en rehabiliterings­utredning.
 • Ta kontakt med ditt Vision-ombud eller skyddsombud och be att bli företrädd. Din fackliga företrädare kan då begära förhandling med arbetsgivaren och kräva åtgärder. Om det inte finns något ombud på din arbetsplats kan du kontakta din lokala avdelning eller klubb om du tillhör en sådan. Samma sak gäller om det inte känns bra att prata med ditt ombud. Vid mer generella frågor om mobbning och kränkande särbehandling kan du kontakta vår fackliga rådgivning Vision Direkt.
 • Om du har blivit sjuk på grund av mobbning eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen ska du anmäla det som en arbetsskada.

Att anmäla mobbning som arbetsskada

Att anmäla kränkning vid Visions aktiviteter

Risker och signaler i arbetsmiljön

Följande saker kan utgöra risker för den sociala arbetsmiljön:

 • otydlighet i arbetsfördelningen, förväntningar på prestationer och rekommenderat arbetssätt
 • hög arbetsbelastning
 • olösta konflikter
 • omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering, vilket leder till otrygghet, stress och konkurrensförhållanden mellan de anställda.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling

De här signalerna kan vara tecken på att kränkande särbehandling förekommer i en arbetsgrupp:

 • samarbetssvårigheter
 • personkonflikter
 • sökande efter syndabockar
 • arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
 • jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
 • hög sjukfrånvaro
 • hög personalomsättning
 • minskande effektivitet och produktivitet
 • otillåtande samtalsklimat.

Utbildning om kränkande särbehandling

Visions mål är att du som medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vi har en e-utbildning där du får kunskap om dina rättigheter och möjligheter i arbetslivet genom att bättre förstå möjliga hinder.

Som medlem har du tillgång till e-utbildningen i Visions kursportal.

E-utbildning: Dina rättigheter och möjligheter (logga in)

E-utbildning för förtroendevalda

Du som är förtroendevald i Vision kan gå ytterligare en utbildning om kränkande särbehandling.

I den här e-utbildningen får du kunskap om hur du kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom att bättre förstå arbetsgivarens ansvar.

E-utbildning: Arbeta för lika rättigheter och möjligheter (logga in)

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef