Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Kvinna vid dator lutar huvudet mot handen.

Kränkande särbehandling och mobbning

Ingen blir utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning på en bra arbetsplats. Om du eller någon kollega drabbas av det – kontakta Vision.

Vad är kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Även en enstaka händelse kan bedömas som kränkande särbehandling.

Drivkrafterna till kränkande särbehandling handlar inte om en enskild person eller hens handlingar. Beteenden som leder till att någon blir kränkt eller särbehandlad är ett symtom på att något är fel på arbetsplatsen. Därför försvinner aldrig problemen genom att utse en syndabock.

I stället måste man leta i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och systematiskt ta hand om hela arbetsgruppen så att arbetsmiljön blir bra. Annars kommer det att hända igen.

Vad är mobbning på jobbet?

Mobbning är en allvarlig form av kränkande särbehandling. Då sker kränkningarna systematiskt under en längre tid och riktas mot en enskild person eller grupp. 

Arbetsgivaren ska förebygga mobbning på jobbet

Hur ska en medarbetare kunna bevisa att hen känner sig utfryst eller att arbets­kamraterna pratar illa om hen bakom ryggen?

Chefens uppgift är att förebygga kränkningar och mobbning genom att vara tydlig så att alla vet vilka förväntningar som finns, och vara uppmärksam så att det aldrig utses en syndabock för det som inte fungerar. Givetvis är det alla medarbetares ansvar att tänka på hur vi beter oss mot varandra.

Är du utsatt för kränkande särbehandling?

Om du känner dig utsatt för kränkande särbehandling är det viktigt att inse att det som händer är ett symtom på att hela gruppen mår dåligt. Det är arbetsgivarens ansvar att både den som blivit utsatt och hela arbetsplatsen får den rehabilitering som behövs.

Blir du utsatt finns olika sätt att gå till väga, beroende på hur länge kränkningarna har pågått och vad det är som händer.

 • Säg ifrån att du känner dig kränkt när du blir utsatt.
 • Skriv ner det som har hänt så detaljerat du kan.
 • Berätta för din chef om vad som hänt och begär att hen vidtar åtgärder. Du har möjlighet att begära att chefen gör en rehabiliterings­utredning.
 • Kontakta ditt Vision-ombud eller skyddsombud och be att bli företrädd. Din fackliga företrädare kan då begära förhandling med arbetsgivaren och kräva åtgärder. Om det inte finns något ombud på din arbetsplats kan du kontakta din lokala avdelning eller klubb om du tillhör en sådan. Samma sak gäller om det inte känns bra att prata med ditt ombud. Vid mer generella frågor om mobbning och kränkande särbehandling kan du kontakta vår fackliga rådgivning Vision Direkt.
 • Om du har blivit sjuk på grund av kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet ska du anmäla det som en arbetsskada.

Anmäl kränkande särbehandling

Att anmäla kränkning vid Visions aktiviteter

Risker för kränkande särbehandling

Följande saker kan utgöra risker för den sociala arbetsmiljön och leda till kränkande särbehandling:

 • otydlighet i arbetsfördelningen, förväntningar på prestationer och rekommenderat arbetssätt
 • hög arbetsbelastning
 • olösta konflikter
 • omorganisation, rationaliseringar och omstrukturering, vilket leder till otrygghet, stress och konkurrensförhållanden mellan de anställda.

Signaler och tecken på kränkande särbehandling

De här signalerna kan vara tecken på att kränkande särbehandling förekommer i en arbetsgrupp:

 • samarbetssvårigheter
 • personkonflikter
 • sökande efter syndabockar
 • arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
 • jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
 • hög sjukfrånvaro
 • hög personalomsättning
 • minskande effektivitet och produktivitet
 • otillåtande samtalsklimat.

Visions rapport

Nästan tre av tio anställda uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på sin arbetsplats under det senaste året. Inom Svenska kyrkan handlar det om var tredje anställd. Det visar Visions arbetsmiljöundersökning varifrån statistik just om kränkande särbehandling har sammanställts i en kortrapport.

Kränkande särbehandling på jobbet (pdf)

Utbildning om kränkande särbehandling

Visions mål är att du som medlem ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vi har en e-utbildning där du får kunskap om dina rättigheter och möjligheter i arbetslivet genom att bättre förstå möjliga hinder. Utbildningen handlar bland annat om kränkande särbehandling.

Som medlem har du tillgång till e-utbildningen om du loggar in på Visions aktivitets- och lärplattform.

E-utbildning: Dina rättigheter och möjligheter (logga in)

E-utbildning för förtroendevalda

Du som är förtroendevald i Vision kan gå ytterligare en utbildning om kränkande särbehandling.

I den här e-utbildningen får du kunskap om hur du kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom att bättre förstå arbetsgivarens ansvar.

E-utbildning: Arbeta för lika rättigheter och möjligheter (logga in)

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss