Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Att jobba med det du brinner för

Många av Visions medlemmar har förmånen att få jobba med det de brinner för. Att jobba i ideella eller idéburna organisationer som till exempel kyrkor och samfund är speciellt och positivt på många sätt. Det gäller också många som jobbar inom socialt arbete, vård och omsorg, kulturarbeten och liknande.

Samvetsstress och hälsorisker

Det ger många gånger energi och drivkraft att få möjligheten att jobba med det man brinner för. Jobbet är kanske mer än "ett jobb".

Trots allt som är roligt och positivt med att vara engagerad i sitt arbete finns det saker att tänka på. Precis som i alla arbeten kan brist på resurser och förutsättningar leda till stress och dålig arbetsmiljö. Men det finns också risk för det som kallas samvetsstress. Framför allt kan samvetsstress uppstå i kontaktyrken med mycket relationer med klienter, patienter, elever och anhöriga. Stressen uppstår då man upplever att det inte går att följa sitt samvete i arbetet. Risken är då att man känner att man inte kan leva upp till förväntningarna från omgivningen, och tvingas minska sina ambitioner och tona ner sitt samvete för att orka.

Att ha en lojal och personligt engagerad personal är ett stort ansvar för arbetsgivaren, så ingen arbetar för mycket. Det gäller även om den som är anställd väljer detta själv.

Det ska aldrig leda till hälsorisker att gå till jobbet.

Är du mycket engagerad i ditt jobb? Grattis, men tänk på det här

  • Arbetstidslagen finns på grund av hälsoskäl. Arbetar du mycket mer än ordinarie arbetstid, eller inte får tid att återhämta dig efter en intensiv period, riskerar du i längden din hälsa. Se till att ta raster på jobbet. Har du flexibel arbetstid och din övertidsersättning är utköpt, kom ihåg att det är ersättningen för några få övertidstimmar. Din arbetstid är fortfarande begränsad.
  • Prata med din chef om din arbetssituation. Det är härligt med ett jobb som man är engagerad i, men det betyder också att du gör en större insats av ditt eget "jag" i jobbet och därmed riskerar du att drabbas av samvetsstress om verksamhetens ambition inte går i takt med din egen ambitionsnivå. Prata också med dina kolleger. Är ni fler som upplever samma sak, gå ihop och framför era åsikter och eventuella förbättringsförslag. Använd Vision!
  • Är du på en arbetsplats där många är sjuka på grund av stress och utmattning? Ta upp det på en arbetsplatsträff och med chefen. Kan ni organisera arbetet på ett annat sätt, kan det sociala klimatet förbättras, vad behöver chefen för att kunna genomföra förbättringar?
  • Använd skyddsombudet och Vision. Framför ni krav på att er arbetssituation är ohållbar för hälsan utan att få gehör är det dags att gå den formella vägen då ett skyddsombud kan begära åtgärd enligt arbetsmiljölagen och facket kan begära överläggning om förbättringsbehov av arbetsfördelning i verksamheten.

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar