Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två personer pratar om friskfaktorer.

Friskfaktorer

Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har ofta en hel del gemensamt. Forskare har tagit fram ett antal så kallade friskfaktorer som kännetecknar många av arbetsplatserna där medarbetare mår bra och orkar prestera. På den här sidan kan du läsa mer om de friskfaktorer som brukar lyftas fram.

Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn, däribland Vision, har sedan tidigare arbetat tillsammans med friskfaktorer. 2024 kom parterna överens om att under 2024–2026 intensifiera arbetet, för att höja ambitionerna för det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Följande friskfaktorer brukar lyftas fram:

 1. Rättvis och transparent organisation
  Roller, ansvar och mandat är tydliga, besluten är välmotiverade och det råder tillit i verksamheten. Värdegrund och policies är relevanta och kända samt följs i organisationen.
 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap
  Ledare är tillgängliga och tydliggör mål. De visar tillit till medarbetarna och både chefer och medarbetare tydliggör vad de behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål.
 3. Delaktighet och inflytande
  Medarbetare har inflytande över sin arbetssituation och är delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Organisationen tar till vara medarbetares tankar, åsikter och idéer och alla kommer till tals.
 4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling
  Ett öppet och tillåtande samtalsklimat med fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra. Sakfrågor tas upp utan att det blir personligt.
 5. Prioritering av arbetsuppgifter
  Samtal sker regelbundet kring balans mellan krav och resurser. Det finns samsyn om vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra. Medarbetarna får vid behov hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna.
 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
  Organisationen tar till vara och utvecklar kompetens och erfarenhet inom organisationen. Medarbetare får möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.
 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Organisationen förebygger risker, främjar en god arbetsmiljö och följer upp åtgärder som har beslutats.
 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning
  Det finns god kunskap kring sjukfrånvarons mönster och rutiner vid kort- och långtidssjukfrånvaro. Chefen agerar vid tidiga signaler. I dialog med medarbetare och andra aktörer, så som företagshälsovård och försäkringskassa, sker arbetsanpassning och andra tidiga insatser.

Vill du veta mer om friskfaktorer?

På Suntarbetslivs webbplats finns mycket information om och verktyg kopplade till friskfaktorerna, bland annat Friskfaktorlabbet, där chefen och skyddsombudet får hjälp till att arbeta med friskfaktorerna i arbetsgruppen. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna inom kommun, region och de kommunala bolagen samt av arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Läs mer om friskfaktorer (suntarbetsliv.se)

Jobba med friskfaktorer (friskfaktorlabbet.suntarbetsliv.se)

Kolla på serien Studio Friskfaktor (suntarbetsliv.se)

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss