Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Två medarbetare framför en dator.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ingen ska behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Det är det som organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) handlar om. Här hittar du verktyg för att jobba för en bättre arbetsmiljö på dessa områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö regleras i föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) handlar om vad den här delen av arbetsmiljön innebär, anpassat till dagens arbetsliv. Föreskriften förtydligar vad arbets­givare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet (SAM) som alla arbetsgivare ska driva.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten, och också vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Det gäller till exempel hur verksamheten ska

  • förebygga och hantera ohälsosam arbets­belastning
  • förlägga arbetstiden för att undvika ohälsa
  • förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Checklistor, material och verktyg om OSA

Här finns material och verktyg som chefer och skyddsombud kan använda i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM).

Checklistor från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv har ett paket med checklistor som stöd i arbetet med OSA. Materialet är framtaget gemensamt av de arbetsgivarorganisationer och fackförbund som driver Suntarbetsliv. Checklistorna är till för chefer och skyddsombud att använda på arbetsplatsen.

Checklistor för OSA (suntarbetsliv.se)

När jobbet flyttar ut från kontoret

Checklistor och material från OFR

Vision är en del av Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). OFR har tagit fram praktiskt material för att jobba med föreskriften kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bland annat finns en checklista som innehåller 42 frågor inom sju områden. Använd listan som underlag för skydds­ronder, enskilda arbetsmiljö­samtal, medarbetar­samtal, samtal mellan skydds­ombud och chef och möten i skydds­kommittén.

Hitta material om arbetsmiljö (ofr.se)

OSA-kompassen: Verktyg och metoder

Med OSA-kompassen kan du som är skyddsombud eller chef sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du får resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vision har varit med och tagit fram verktygen och det är Suntarbetsliv som står bakom dem.

OSA-kompassen (suntarbetsliv.se)

Arbetsmiljöverkets material

Arbetsmiljöverket är en myndighet med uppdrag att se till att företag och organisationen följer lagar om arbetsmiljö och arbetstider. På deras webbplats kan du hämta information och material om arbetstider och arbetsmiljö att använda på din egen arbetsplats.

Nya sätt att organisera arbete (RAP 2018:2), kunskapssammanställning (av.se)

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och chefer

Suntarbetsliv har en utbildning om arbetsmiljö som riktar sig till skyddsombud och chefer. Varje del i utbildningen har en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal. På så sätt kan du omsätta det du lär dig i praktisk handling i din arbetsvardag.

Genom att både skydds­ombud och chefer går samma utbildning får de en gemensam bas för att samverka i ett aktivt systematiskt arbetsmiljö­arbete.

Till arbetsmiljöutbildningen (suntarbetsliv.se)

Trailer: Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning (youtube.com)

Verktyg för bättre möten

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet. Det ger förutsättningar för ett kreativt mötesklimat med mer energi, delaktighet och effektivitet. På sikt leder det till att arbetsmiljön och verksamheten utvecklas.

Verktyget består bland annat av filmer, poddradio och övningar. Ni kan också testa er grupps möteskvalitet och kommunikations­mönster.

Bättre möten (suntarbetsliv.se)

Verktyg för friskare arbetsplatser

Forskare har sett att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt. En del av dessa kännetecken kallas frisk­faktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att frisk­faktorer fungerar väl i vardagen mår medarbetare bra, de utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar frisk­faktorerna ihop bra arbets­miljö med att verksamheten når målen och blir en attraktiv arbetsplats.

Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg som visar hur du som chef kan jobba med frisk­faktorer tillsammans med medarbetarna. Kom igång med frisk­faktorerna genom snabb kunskap, workshop, inventering och dialogstöd.

Friskfaktorstarten (suntarbetsliv.se)

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss