Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

warning icon

Systemunderhåll för Mina sidor

  • Två medarbetare framför en dator.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ingen ska behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Det är det som organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) handlar om. Här hittar du verktyg för att jobba för en bättre arbetsmiljö på dessa områden.

Organisatorisk och social arbetsmiljö regleras i föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) handlar om vad den här delen av arbetsmiljön innebär, anpassat till dagens arbetsliv. Föreskriften förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som alla arbetsgivare ska driva.

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten, och också vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Det gäller till exempel hur verksamheten ska

  • förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning
  • förlägga arbetstiden för att undvika ohälsa
  • förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Checklistor, material och verktyg om organisatorisk social arbetsmiljö

Här finns material och verktyg som chefer och skyddsombud kan använda i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Checklistor från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv har ett paket med checklistor som stöd i arbetet med OSA. Materialet är framtaget gemensamt av de arbetsgivarorganisationer och fackförbund som driver Suntarbetsliv. Checklistorna är till för chefer och skyddsombud att använda på arbetsplatsen.

Checklistor och material från OFR

Vision är en del av Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). OFR har tagit fram praktiskt material för att jobba med föreskriften kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bland annat finns en checklista som innehåller 42 frågor inom sju områden. Använd listan som underlag för skyddsronder, enskilda arbetsmiljösamtal, medarbetarsamtal, samtal mellan skyddsombud och chef och möten i skyddskommittén.

OSA-kompassen: Verktyg och metoder

Med OSA-kompassen kan du som är skyddsombud eller chef sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du får resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vision har varit med och tagit fram verktygen och det är Suntarbetsliv som står bakom dem.

Arbetsmiljöverkets material

Arbetsmiljöverket är en myndighet med uppdrag att se till att företag och organisationen följer lagar om arbetsmiljö och arbetstider. På deras webbplats kan du hämta information och material om arbetstider och arbetsmiljö att använda på din egen arbetsplats. 

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud och chefer

Suntarbetsliv har en utbildning om arbetsmiljö som riktar sig till skyddsombud och chefer. Varje del i utbildningen har en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal. På så sätt kan du omsätta det du lär dig i praktisk handling i din arbetsvardag.

Genom att både skyddsombud och chefer går samma utbildning får de en gemensam bas för att samverka i ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Verktyg för bättre möten

Bättre möten är ett digitalt verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet. Det ger förutsättningar för ett kreativt mötesklimat med mer energi, delaktighet och effektivitet. På sikt leder det till att arbetsmiljön och verksamheten utvecklas.

Verktyget består bland annat av filmer, poddradio och övningar. Ni kan också testa er grupps möteskvalitet och kommunikationsmönster.

Verktyg för friskare arbetsplatser

Forskare har sett att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt. En del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen mår medarbetare bra, de utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen och blir en attraktiv arbetsplats.

Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg som visar hur du som chef kan jobba med friskfaktorer tillsammans med medarbetarna. Kom igång med frisk­faktorerna genom snabb kunskap, workshop, inventering och dialogstöd.

Är du chef?

Som chef är du särskilt viktig för arbetsmiljön. Din arbetsgivare måste ge dig de förutsättningar du behöver. Du kan få stöd i ditt uppdrag av Vision Chef.

Vision Chef

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss