×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Varsel och neddragningar

Vad gäller om varsel och neddragningar är på gång på din arbetsplats? Innan någon sägs upp måste arbetsgivaren förhandla med Vision. Du kan alltid ta kontakt med Vision för att ställa frågor och för att få personlig hjälp.

Om du varslats och riskerar att bli uppsagd kommer du att bli kontaktad av ditt Vision-ombud, för att du ska kunna bli rätt företrädd i förhandlingarna. Du kan också själv ringa din avdelning eller klubb, alternativt Vision Direkt på 0771 44 00 00.

Som medlem kan du använda Visions karriärtjänster, som hjälper dig vidare om du behöver lämna din nuvarande arbetsplats.

I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring, som ger dig större ekonomisk trygghet om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Förhandling

Arbetsgivaren förhandlar med facket angående arbetsbrist. Det är en skyldighet för arbetsgivaren att göra detta. Därefter förhandlas turordningen av arbetsgivaren och facket.

Turordningsregler
Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, är huvudregeln att den som är sist anställd på en arbetsplats blir uppsagd först. Om anställningstiden är lika blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Men du kan även bli uppsagd om du inte har tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Om arbetsgivaren har högst tio anställda har han eller hon rätt att undanta två personer från turordningen. Det måste i så fall åberopas i förhandlingen.

Bli medlem i Vision här!

Uppsägning

Saklig grund för uppsägning
Vid uppsägning gäller kollektivavtalet och reglerna i Lagen om anställningsskydd. I förhandlingen måste arbetsgivaren kunna visa att det finns saklig grund för uppsägningen.

Arbetsgivaren måste ha något av följande skäl till uppsägningen:

  • Arbetsbrist (till exempel dålig lönsamhet, neddragning av tjänster).
  • Personliga skäl (att du misskött ditt arbete grovt, eller uppträtt väldigt olämpligt för tjänsten).

Uppsägningsbesked
Du ska alltid få ett skriftligt besked om uppsägning, som ska överlämnas till dig personligen alternativt skickas i rekommenderat brev. Om din arbetsgivare säger upp dig muntligen, be om ett skriftligt besked.

I uppsägningsbeskedet ska det anges hur du ska göra om du tycker att uppsägningen är felaktig. Om du vill ogiltigförklara uppsägningen ska du göra det inom 14 dagar, och kontakta Vision omedelbart. Det är dock väldigt ovanligt att ogiltigförklara en uppsägning där arbetsbrist angetts som grund. Det vanliga i dessa fall är brott mot turordningen och en sådan uppsägning kan inte ogiltigförklaras. Man kan enbart begära skadestånd, och i så fall inom fyra månader.

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist ska det stå om du har företrädesrätt till återanställning eller inte.

Har du funderingar om ditt uppsägningsbesked, prata med Vision-ombudet eller din klubb eller avdelning, eller ring Vision Direkt, 0771 44 00 00.

Uppsägningstid
Om du har blivit uppsagd eller vill säga upp dig själv gäller en uppsägningstid som regleras i ditt kollektivavtal. Saknas kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd.

Uppsägningstiden gäller från datumet då uppsägningen trädde i kraft. Den är minst en månad från både din sida och arbetsgivarens sida enligt LAS.

I ditt kollektivavtal kan det också finnas särskilda regler om uppsägningstid. I HÖK, som gäller för kommuner och landsting, är uppsägningstiden sex månader från arbetsgivarens sida om du varit anställd i minst tolv månader och nu är tillsvidareanställd.

Vad gäller under uppsägningstiden?
Du behåller din lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren får inte sänka din lön, även om du blir omplacerad till andra arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

Arbetsgivaren får inte flytta dig till annan ort under uppsägningstiden om det minskar dina förutsättningar för att söka annat arbete (LAS 14 §).

Under uppsägningstiden kan du få ledigt med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste i så fall ansöka om ledigheten.

För uppsägning under föräldraledighet gäller särskilda regler. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist medan du är föräldraledig, börjar uppsägningstiden löpa först när du börjar eller skulle ha börjat arbeta igen.

Företrädesrätt
Enligt LAS har du företrädesrätt till återanställning om du blir uppsagt på grund av arbetsbrist och varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren och om du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. Det vill säga, om din arbetsgivare utlyser en ledig tjänst har du rätt att bli tillfrågad innan någon "utifrån" blir det.

Företrädesrätten gäller från den dag du fick uppsägningsbeskedet (ska vara minst en månad innan anställningen avslutas) och i nio månader efter att anställningen upphörde.

Du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill ha företrädesrätt till anställning, i vissa fall krävs en skriftlig anmälan.

Sparad semester och komptid vid uppsägning
Dina semesterdagar är en intjänad rättighet enligt Semesterlagen. Det innebär att om du avslutar anställningen innan du har hunnit ta ut dessa dagar ska arbetsgivaren i stället betala ut semesterersättning. Enligt LAS får arbetsgivaren bara lägga ut semester under uppsägningstiden om uppsägningstiden är längre än sex månader.

När det gäller flex- och komptid brukar Vision rekommendera att ta ut sådan tid innan anställningen avslutas, eftersom det i vissa avtal inte finns samma skyldighet för arbetsgivaren att ersätta sådan tid ekonomiskt. Prata med ditt Vision-ombud om du är osäker.

Att driva talan mot en uppsägning
Om du anser att du blivit uppsagd på felaktiga grunder, kan du föra talan mot arbetsgivaren. Vision kan då driva ärendet vidare. Se ovan under rubriken Uppsägningsbesked.

Bli medlem i Vision här!

Omställningsavtal och trygghetsavtal

I vissa kollektivavtal ingår ett omställningsavtal eller trygghetsavtal. Det innebär att om du blir uppsagd kan du få ekonomiskt stöd (avgångsersättning) under arbetslöshet och hjälp att få nytt jobb (personligt stöd). Ett sådant avtal har du tillgång till om du arbetar inom något av Visions avtalsområden.

Prata med ditt Vision-ombud eller Vision Direkt och se till att ansökan skickas in direkt när du fått besked om uppsägning.

Inkomstförsäkring

I ditt Vision-medlemskap ingår en inkomstförsäkring. Utan inkomstförsäkringen får du maximalt 14 960 kronor i månaden före skatt om du blir arbetslös, eftersom a-kassan har ett inkomsttak på 18 700 kronor per månad under de första 160 dagarna. Med inkomstförsäkringen kan du fortfarande få 80 procent av din a-kassegrundande lön efter skatt. Ansök om ersättning från försäkringen!

Visions karriärtjänster

Våra karriärcoacher och CV-granskare finns på plats för att hjälpa dig med dina funderingar. Servicen ingår i ditt medlemskap. Du får personlig hjälp med bland annat CV-granskning och karriärrådgivning, och hittar mängder av artiklar och tips på våra karriärsidor. Vi kan också erbjuda dig som är medlem i Vision tillgång till de flesta lediga jobbannonserna inom kommun och landsting, i samarbete med Offentliga jobb.

Nyheter

En arbetsplats för alla - tävla och vinn 5.000 kronor!

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Skicka in ditt bidrag där du berättar vad just du har gjort för att bidra till En arbetsplats för alla. Tävlingen avslutas den 18 september.  2020-09-03

Så får du med semesterlugnet till jobbet

Har jobbstressen redan gjort sig påmind efter sommarens ledighet? Arbetsmiljötidningen Du & jobbet har pratat med ”stressdoktorn” och föreläsaren Tomas Danielsson för att få några råd hur du kan behålla sommarlugnet, även om arbetsvardagen har startat på allvar.  2020-08-10

Så får du en bättre arbetsmiljö vid köksbordet

Under våren är det många som har bytt kontoret till köksbordet. För att fortsatt minska risken för smittspridning av corona rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Ta del av forskares bästa tips på hur du bibehåller en bra arbetsmiljö i hemmet.  2020-08-11

Bli kvitt semesterhjärnan!

Känner du dig extra trögstartad efter semestern? Då är du inte ensam. Socialpsykologen Bosse Angelöw tipsar om hur du kan göra för att komma in i vardagen och hitta tillbaka till arbetsglädjen på bästa sätt.  2020-08-12

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb