Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till en liv- och olycksfallsförsäkring, samt till en sjukförsäkring om du är under 55 år. Mer information skickas hem till dig när du blivit medlem. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej till dem.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsgivaralliansen: Trossamfund och ekumeniska organisationer

Avtalet för Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer gäller till den 30 september 2016.

Avtalet ger lägst 2,7 procents löneökning i översynen varje år 2013, 2014 och 2015 - totalt 8,1 procent. Procentsatsen är ett riktmärke för den löneökning som varje arbetsgivare måste betala ut till Visions medlemmar som grupp. Det är inte en individgaranti, utan en garanti för hela gruppen. Du kan få både mer och mindre än så.

Avtalet ger dig rätt till ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön. Tänk efter om du är nöjd med förslaget. Om du inte är nöjd måste du säga till din chef, som då måste vänta med att fastställa lönen. Kontakta också Vision med en gång. Vision kan begära förhandling med arbetsgivaren om din lön. Det nya avtalet är mycket tydligare än förut när det gäller din arbetsgivares skyldigheter i löneöversynen.

Lägstalönen höjs till 18 350 kronor. 1 maj 2014 höjs den till 18 900 kronor och 2015 till 19 500 kronor.

Föräldralediga får en extra månad med föräldralön
Under sex månader ger arbetsgivaren ett extra tillägg, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön om du är föräldraledig.

Bättre för visstidsanställda
Arbetsgivaren får ha en person tidsbegränsat anställd i max tre år under en femårsperiod, sedan övergår tjänsten till tillsvidareanställning.

Förtroendearbetstiden
Om du har förtroendearbetstid och inte trivs med det har du möjlighet att säga upp överenskommelsen om du själv vill. Vision tycker att förtroendearbetstid är bra men det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen alltid ska följas.

Företagshälsovård
Din arbetsgivare ansvarar för att du ska ha tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.

Kompetensutveckling högre på dagordningen
Din chef ska prata med dig om din kompetensutveckling i ett utvecklingssamtal varje år och du ska få en egen kompetensutvecklingsplan. Arbetsgivaren ska avsätta de resurser som behövs för en bra kompetensutveckling.

Handledning
Om du arbetar med människovårdande uppgifter ska din arbetsgivare erbjuda dig yrkeshandledning.

Bil i tjänsten
Om du använder bil i tjänsten och skadar bilen, ska arbetsgivaren stå för självrisken. Vision och Arbetsgivaralliansen kommer fortlöpande att rekommendera din arbetsgivare vilken bilersättning som ska betalas ut.

En arbetsfri helg
Om du har förtroendearbetstid säger avtalet att du har rätt till en arbetsfri helg per månad.

Dina kollektivavtal

Observera när det gäller pensionsavtal: många kan fortfarande vara berörda av samfundens tidigare pensionslösningar. Ring gärna Vision Direkt tel 0771 44 00 00 för att kolla vad som gäller just dig.

Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer

Anställningsvillkor

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Reviderad version från september 2013.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal som ska tillämpas vid handläggningen av rätts- och intressetvister.

Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2013.

Löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats. Gäller från 1 maj 2013.

Omställningsavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Avtal för dig som har utlandstjänst, eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

 

Nyheter

Nytt avtal inom ideella vårdföretag begränsar krav på tillgänglighet

Nu har Vision och Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom ideella vård- och omsorgsföretag. Avtalet innebär begränsningar när det gäller krav på tillgänglighet, höjd OB- ersättning samt kompenserad ledighet vid bruten dygns- och veckovila. Det garanterar även löneökningar på minst 2,2 procent för Visions medlemmar.  2016-06-30

Lägeskoll i avtalsrörelsen

Förhandlingar, varsel, hot om strejk men även klara avtal. Det är mycket som händer just nu under avtalsrörelsen och vision.se pratade med Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, för att höra hur det går med Visions arbete i avtalsrörelse.  2016-04-20

Vision: Meddelarfrihet ska gälla på folkhögskolor och friskolor

Vision kräver reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor, när man i dag lämnar avtalsyrkande till Arbetsgivaralliansen, Utbildning och Folkbildning.   2016-04-08

Vision: Höj ersättningen för jour och beredskap

Höjda löner, bättre ersättning för jour och beredskap och meddelarfrihet för alla medarbetare. Nu lämnar Vision avtalskraven till Arbetsgivaralliansen Vård och omsorg.  2016-02-22

Till arkivet

1143 nya medlemmar under augusti

Vi erbjuder

  • Löne- och karriärcoachning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se