Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till en liv- och olycksfallsförsäkring, samt till en sjukförsäkring om du är under 55 år. Mer information skickas hem till dig när du blivit medlem. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej till dem.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsgivaralliansen: Trossamfund och ekumeniska organisationer

Kollektivavtalet för dig som jobbar med i ett trossamfund som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig förmåner som gäller din lön och anställningsvillkor. Avtalet gäller fram till 2016-09-30.

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön
Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön kopplat till ditt arbetsresultat under det gångna året . Vid frågor inför ditt löneavtal kan du kontakta Vision Direkt för stöd och rådgivning

Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska generera som lägst 2,7 procent varje år 2013, 2014 och 2015. Lägstalönen är 19 500 kr. (Löneavtalet)

Obekväm arbetstid och övertid
Om du har reglerad arbetstid och jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg, som är ett belopp som beräknas utifrån din månadslön. Du får OB-tillägg efter kl 18 på vardagar. Mellan kl 00 och 07 blir tillägget högre och ännu högre under helger och storhelger. (§ 13)

Om du har reglerad arbetstid och måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand. (§ 12)

Förtroendearbetstid
Förtroendearbetstid tillämpas för den som på grund av arbetets karaktär och verksamhetens innehåll, omfattning och inriktning planerar arbetet tillsammans med arbetsgivaren.

Även även om du inte per automatik har förtroendearbetstid kan du komma överens med din arbetsgivare att byta den reglerade arbetstiden mot förtroendearbetstid. Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid och avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. Du har rätt till en arbetsfri helg per månad. Om du har förtroendearbetstid får du ingen ob- eller övertidsersättning. Om du inte trivs med din förtroendearbetstid har du möjlighet att säga upp överenskommelsen. (§ 5)

Arbete på läger
Om du jobbar på läger händer det att den lagstadgade rättigheten till dygns- och veckovila måste brytas. Då ska du kompenseras för det i ledig tid. Avtalet innehåller rekommendationer om hur mycket ledig tid du ska få. (Bilaga 4 Rekommendation för lägerverksamhet)

Kompetensutveckling
Din chef ska prata med dig om din kompetensutveckling i ett utvecklingssamtal varje år och du ska få en egen kompetensutvecklingsplan. Arbetsgivaren ska avsätta de resurser som behövs för en bra kompetensutveckling. (Bilaga 3 Verksamhetsutveckling)

Handledning
Om du arbetar med människovårdande uppgifter ska din arbetsgivare erbjuda dig yrkeshandledning. (§ 3 Mom 6)

Semester
För dig med förtroendearbetstid: Du har 30 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 32 dagar och när du fyller 50 får du 33 dagar. (§ 6)

För dig med reglerad arbetstid: Du har 25 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar.

Ledighet vid särskilda tillfällen
Du kan, om det finns särskilda skäl, få ledighet med lön under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. (§ 9 Mom 1)

Föräldrar
Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader.(§ 8)

Uppsägningstid
Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren och är anställd 2001 eller senare gäller LAS regler, och du har en månads uppsägningstid. Är du anställd före 2001 har du tre månaders uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren och är anställd 2001 och senare gäller LAS regler, och du har mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst tio år förlängs din uppsägningstid med sex månader om du blir uppsagd pga arbetsbrist. (§ 10)

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. Läs mer om din tjänstepension här.

Dina kollektivavtal

Observera när det gäller pensionsavtal: många kan fortfarande vara berörda av samfundens tidigare pensionslösningar. Ring gärna Vision Direkt tel 0771 44 00 00 för att kolla vad som gäller just dig.

Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer

Anställningsvillkor

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Reviderad version från september 2013.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal som ska tillämpas vid handläggningen av rätts- och intressetvister.

Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2013.

Löneavtal

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats. Gäller från 1 maj 2013.

Omställningsavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Avtal för dig som har utlandstjänst, eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

 

Nyheter

Nytt avtal för folkhögskolor och friskolor ska ge minst 2,2 procents löneökning

Vision har nu förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för dig som jobbar på en friskola eller folkhögskola som tillhör Arbetsgivaralliansen. Avtalet är ettårigt och anger att lönerna ska öka med minst 2,2 procent för Visions medlemmar.  2016-09-09

Nytt avtal inom ideella vårdföretag begränsar krav på tillgänglighet

Nu har Vision och Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom ideella vård- och omsorgsföretag. Avtalet innebär begränsningar när det gäller krav på tillgänglighet, höjd OB- ersättning samt kompenserad ledighet vid bruten dygns- och veckovila. Det garanterar även löneökningar på minst 2,2 procent för Visions medlemmar.  2016-06-30

Lägeskoll i avtalsrörelsen

Förhandlingar, varsel, hot om strejk men även klara avtal. Det är mycket som händer just nu under avtalsrörelsen och vision.se pratade med Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, för att höra hur det går med Visions arbete i avtalsrörelse.  2016-04-20

Vision: Meddelarfrihet ska gälla på folkhögskolor och friskolor

Vision kräver reallöneökningar, utökad rätt till tjänstledighet och samma yttrande- och meddelarfrihet som för medarbetare i offentlig sektor, när man i dag lämnar avtalsyrkande till Arbetsgivaralliansen, Utbildning och Folkbildning.   2016-04-08

Till arkivet

1629 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Löne- och karriärcoachning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 05 2016

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se